Quang Hợp Quyết Định Bao Nhiêu Phần Trăm

     
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm

Sự tích lũy cacbon nghỉ ngơi cây phía dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế tài chính của cây phía dương bởi bao nhiêu?


Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu TiênXem thêm: Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 152 Luyện Tập Chung, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 152 Sgk Toán 4

Vào đó, có 2400 kg quả. Hãy khả năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất tài chính (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?


Cho những biện pháp sau:(1) Tăng diện tích s lá hấp thụ ánh nắng là tăng tốc độ quang thích hợp dẫn mang lại tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây→ tăng năng suất cây trồng.(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước thích hợp lý, tiến hành kỹ thuật chăm sóc phù hợp so với mỗi một số loại và loại cây trồng.(3) Điều tiết vận động quang phù hợp của lá bằng phương pháp áp dụng các biện pháp kỹ thuật siêng sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, cân xứng đối với mỗi loài với giống cây trồng. Tạo đk cho cây kêt nạp và gửi hóa năng lượng mặt trời một cách tất cả hiệu quả.(4) Trồng cây cùng với mật độ dày đặc để lá nhận được không ít ánh sáng mang đến quang hợp.(5) tuyển chọn chọn, sử dụng những loại cây tất cả sự phân bố sản phẩm quang phù hợp vào các bộ phận có giá trị tài chính với phần trăm cao (hạt, quả, củ,...) → tăng hệ số tài chính của cây trồng.(6) các biện pháp nông sinh, bón phân vừa lòng lý.Những giải pháp nào trên phía trên được áp dụng để tăng năng suất cây cối thông qua điều tiết quang hợp?