Quốc Tế Thứ Nhất Có Vai Trò Gì

     

- tự khi thành lập và hoạt động (1864) đến năm 1870, Quốc tế thứ nhất vừa truyền cại trị nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy trào lưu công nhân quốc tế.

- Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế đầu tiên đã đấu tranh ngăn chặn lại những tứ tưởng phi vô sản, nhà nghĩa cơ hội,...

thehetrethanhhoa.com.vn
Bạn đang xem: Quốc tế thứ nhất có vai trò gì

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*Xem thêm: Top 12 Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Ngắn Gọn, Tả Một Cảnh Đẹp Quê Hương (26 Mẫu)

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp thehetrethanhhoa.com.vn
Xem thêm: Lập Dàn Ý Có Chí Thì Nên (7 Mẫu), Giải Thích Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên (7 Mẫu)

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.