Review 1 Unit 123 Lớp 7

     

Tiếng Anh lớp 7 mới review 1 (Unit 1-2-3)

Loạt bài soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 mới đánh giá 1 (Unit 1-2-3) để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 7 dễ dàng dàng chuẩn bị bài để học xuất sắc môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Review 1 unit 123 lớp 7

*

Tiếng Anh lớp 7 mới reviews 1 Language review trang 36

Language đánh giá 1 (phần 1 → 7 trang 36 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

1. Listen and tick (✓) the word if it is the same as the word you hear & cross (X) it if it is different. (Nghe và ghi lại (✓) từ trường hợp nó giống với từ chúng ta nghe được và đánh dấu (X) ví như nó khác.)

Bài nghe:

1. LockX7. CreamX
2. Community8. GrocerX
3. KindX9. Vampire
4. CrackerX10. Beard
5. Flavour11. Fruit
6. Fear12. VaryX

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (Chọn từ gồm phần gạch men chân vạc âm khác các từ còn lại.)

1. lựa chọn A. High bởi vì phần gạch ốp chân được phạt âm là âm câm, những phần gạch ốp chân tê phát âm là/f/

2. lựa chọn C. Original vị phần gạch chân được phát âm là /d$/, những phần gạch chân cơ phát âmlà/g/

3. lựa chọn C. City do phần gạch men chân được phát âm là /s/, những phần gạch chân kia phát âm là/k/

4. lựa chọn B. Flour bởi vì phần gạch men chân được vạc âm là /aua/, những phần gạch men chân tê phát ầm là/a/

5. lựa chọn B. Earn bởi vì phần gạch ốp chân được phát âm là /31/, các phần gạch chân cơ phát âm là /ia/

3. Put the phrases in the box into their suitable categories & tick (✓) the ones you yourself do. (Đặt hầu như từ trong size vào hạng mục phù hợp và lưu lại (✓) vào điều chính bạn đã làm.)

*

4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below to lớn match each description. The first one is an example. (Bạn hoàn toàn có thể nhớ được bao nhiêu? lựa chọn một trong những từ/ các tử bên dưới dây dể nối với các miêu tả. Câu dầu là ví dụ:)

DescriptionWord/phrase

0. You are interested in pens. You collect và keep them.

(Bạn thích số đông cây bút. Bạn sưu tầm cùng giữ chúng.)

collecting pens

(sưu tập bút)

1. A disease from eating too much

(Một bệnh lý do nạp năng lượng quá nhiều.)

obesity

(bệnh to phì)

2. People living in an area

(Những bạn sống ở trong một vùng.)

community

(cộng đồng)

3. The energy you need for daily activities

(năng lượng bạn phải cho các chuyển động thường nhật.)

calories

(ca-lo)

4. Keeping fit

(giữ khung hình cân đối)

staying in shape

(giữ dáng)

5. Giving things lớn help people in need

(Cho đồ để giúp đỡ những bạn khó khăn.)

donating

(hiến tặng)

6. A thing you enjoy doing

(một điều bạn muốn làm)

hobby

(sở thích)

5. Choose the best answer A, B, or c lớn complete the sentences. (Chọn câu vấn đáp A, B, xuất xắc c để xong các câu sau.)

1. A2. B3. A4. B5. C6. B

6. Match the beginnings in A with the endings in B. (Nối các phần đầu trong cột A cùng với phần cuối vào cột B.)

1. D2. E3. A4. C5. B

7. Work in pairs. Ask your partner the questions to find out if your partner has good eating habits. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi bạn của người sử dụng những thắc mắc sau để tìm hiếu xem bạn của doanh nghiệp có thói quen siêu thị lành khỏe mạnh hay không.)

1. vày you wash your hands before & after a meal? (Bạn tất cả rửa tay trước khi ăn không?)

2. bởi vì you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Bạn bao gồm vứt giấy gói đồ ăn sâu vào thùng rác khi bạn ăn hoàn thành không?)

3. vày you stop eating when you start learning full? (Bạn có xong xuôi ăn khi chúng ta cảm thấy no bụng không?)

4. bởi you eat lying on your stomath?(Bạn có nằm sấp khi ăn uống không?)

5. vị you eat long before you go to lớn bed? (Bạn ăn trước lúc đi ngủ gồm lâu không?)

Tiếng Anh lớp 7 mới đánh giá 1 Skills review trang 37

Skills reviews 1 (phần 1 → 4 trang 37 SGK giờ Anh 7 mới)

Reading Live to be happy

1. Read the passage và choose the correct answer A, B, or C. (Đọc bài văn và chọn câu vấn đáp đúng A, B tuyệt C.)

1. A2. B3. C4. B

Hướng dẫn dịch

Lựa chọn của công ty làm phải con tín đồ bạn. Sau đấy là 4 điều chúng ta cũng có thể làm sẽ được hạnh phúc.

Thích phiêu lưu

Đến thăm một vị trí mới, làm cho một việc mói hay nói chuyện với một tín đồ mới; điều này mang đến cho chính mình kiến thức cùng trải nghiệm mới.

Cười khủng hơn

Cười lớn khiến cho bạn hạnh phúc và nó có phép màu làm cho tất cả những người nghe cũng hạnh phúc. Tiếng mỉm cười như liều thuốc bổ. Nó làm các bạn sống lâu hon.

Xem thêm: Việc Kết Hôn Sớm Có Tác Hại Như Thế Nào Đối Với Cá Nhân, Gia Đình Và Xã Hội ?

Yêu fan khác trọn vẹn

Thể hiện nay tình yêu của người tiêu dùng thường xuyên hơn. Đừng giữ cho riêng bạn. Chúng ta có thê’ trù trừ rằng chúng ta có thê’ làm cho chính các bạn và những người khác vui thế nào khỉ có tác dụng vậy đâu.

Sống tích cực

Luôn ghi nhớ rằng mỗi người đều sở hữu các kỹ năng và năng lượng riêng đế cống hiến cho cuộc sống. Không ai vô dụng cả. Hãy học giải pháp yêu và tôn trọng chính bạn cũng giống như mọi người. Bạn sẽ thấy hạnh phúc.

2. Work in pairs. Interview each other lớn answer the questions. Then report the results lớn your class . (Làm câu hỏi theo cặp. Phỏng vấn nhau trả lời các câu hỏi. Sau đó báo cáo kết quả đối với tất cả lớp.)

1.Do you know of community activities in your area? (Bạn bao gồm biết các vận động cộng đồng trong vùng của bạn?)
2.Do you ever take part in a community activity? (Bạn đã bao giờ tham gia vào một vận động cộng đồng chưa?)
3.Are the community authorities the only ones to solve the problems in the area? (Chính quyền địa phương tất cả phải là những người dân duy nhất gồm trách nhiệm giải quyết và xử lý vấn đề vào vùng các bạn không?)
4.Should everybody take part in solving the problems in the area? (Mọi người dân có nên gia nhập vào việc giải quyết và xử lý các vấn đề trong vùng không?)
5.Would you love lớn make a big contribution to your community? (Bạn cũng muốn đóng góp khủng cho xã hội không?)

3. Listen và tick (✓) the correct answers. (Nghe và ghi lại (✓) câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

1. A2. B3. B4. C

Nội dung bài bác nghe:

Conversation 1

Lan: Nga’s having a birthday tiệc ngọt tonight and I’m afraid that I can’t go.

Mai: Why not?

Lan: Lots of homework.

Mai: Why don’t you ask your sister khổng lồ help. She’s so good at maths.

Lan: Yes, it’s a better idea. I’ll vì as you say.

Mai: Great. See you there.

Conversation 2

Lan: By the way, is Minh coming, too?

Mai: I saw his name in the danh mục but I don’t know if he’s coming. Why?

Lan: I don’t like him. He often tells a lie.

Mai: Yes, I know. He lies to lớn his friends and never says ‘Sorry’ when he’s discovered.

Lan: Does he know that lying leads him nowhere?

Mai: và he’s losing friends.

Lan: Yes. We can’t trust a liar, can we?

Mai: No, we can’t.

Hướng dẫn dịch

Hội thoại 1

Lan: bây giờ chúng tôi tổ chức triển khai tiệc sinh nhật và tôi hại rằng mình thiết yếu đi.

Mai: nguyên nhân không?

Lan: tương đối nhiều bài tập về nhà.

Mai: vì sao bạn không nhờ vào chị gái giúp đỡ. Chị ấy giỏi toán học.

Lan: Vâng, đó là 1 trong ý tưởng tốt hơn. Tôi sẽ làm như các bạn nói.

Mai: Tuyệt. Hẹn gặp mặt bạn sinh sống đó.

Hội thoại 2

Lan: Nhân tiện, Minh gồm đến không?

Mai: Tôi thấy thương hiệu anh ấy trong list nhưng tôi đo đắn anh ấy tất cả đến không. Trên sao?

Lan: Tôi không đam mê anh ấy. Anh ta hay nói dối.

Mai: Vâng, tôi biết. Anh ta nói dối anh em và không lúc nào nói "Xin lỗi" lúc anh ta bị vạc hiện.

Lan: Anh ta có biết rằng dối trá dẫn anh ta cho đâu?

Mai: Anh ấy mất chúng ta bè.

Lan: Vâng. Họ không thể tin yêu kẻ nói dối, đề xuất không?

Mai: Không, họ không thể.

4.

Xem thêm: Trình Tự Đọc Của Bản Vẽ Lắp Gồm Mấy Bước ? Trình Tự Đọc Bản Vẽ Lắp Gồm Mấy Bước

Make complete sentences from prompts below and match them with the pictures. (Tạo câu hoàn hảo từ những gợi ý dưới đầy với nối chúng với hầu hết bức tranh.)

*

Picture 1:

They water và take great care of the trees during the first month. (Họ tưới nước và chăm sóc cây một trong những tháng dầu tiên.)

This activity is often done in spring. (Hoạt rượu cồn này thường ra mắt vào mùa xuân.)They dig a hole khổng lồ put the young tree in. (Họ đào một chiếc hố để đặt cây non vào đó.)

Picture 2:

They carry recycle bags to put the rubbish in. (Họ mang những túi tái chế nhằm đựng rác.) The community organises this activity once a month. (Cộng đồng tổ chức chuyển động này một mon một lần.)

They walk along the beach and collect all the rubbish. (Họ đi dạo trên bãi tắm biển và nhặt nhạnh rác thải.)