Rút gọn đa thức lớp 8

     

Nhân đa thức với đa thức là giữa những phép tính rất khó, đòi hỏi người làm phải tất cả kiến thức, sự nhạy bén và cẩn thận. Từ bây giờ Kiến vẫn gửi đến chúng ta về bài tập và chỉ dẫn giải bí quyết làm về nhân đa thức với nhiều thức. Gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm và được đặt theo hướng dẫn chi tiết . Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm với loài kiến nhé.

Bạn đang xem: Rút gọn đa thức lớp 8

*

Bài tập nhân 1-1 thức với nhiều thức toán lớp 8 chọn lọc

Bài 1:Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bởi ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện phép tính

*
ta có kết quả là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x thỏa mãn ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ một là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết trái khác.

Bài 5:Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn gàng biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bằng ?

*

Bài 8:Tính quý giá biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) tại x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân đối chọi thức với nhiều thức toán lớp 8 chọn lọc

Câu 1: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn câu trả lời B.

Xem thêm: Giải Anh 11 Unit 5 Being Part Of Asean, Unit 5: Being Part Of Asean

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta bao gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đây là

*
.

Chọn đáp án B.

Câu 3: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta tất cả ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy cực hiếm x đề nghị tìm là x = - 9/10.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Sự Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Loại Nào? Phóng Xạ ( Hay Và Đầy Đủ)

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn câu trả lời A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn đáp án C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức khi x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn giải đáp D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn lời giải A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn câu trả lời C

Các bài tập nhân nhiều thức với nhiều thức tinh lọc trên vì chưng Kiến biên soạn. ý muốn rằng sẽ mang lại cho chúng ta kiến thức bổ ích, cách thức giải xuất xắc và hoàn toàn có thể vận dụng vào các bạn tập kho hay trong số bài kiểm tra, học kì . Chúng ta hãy xem thêm thông tin và có tác dụng lại đầy đủ dạng toán như vậy, để bạn dạng thân hoàn toàn có thể xử lý các bài toán khó khăn nhanh hơn. Chúc các bạn đạt các kết quả cao trong số bài chất vấn và bài bác thi sắp đến tới.