Sbt toán 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

     
- Chọn bài xích -Bài 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉBài 2: Cộng, trừ số hữu tỉBài 3: Nhân, chia số hữu tỉBài 4: giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phânBài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉBài 6: Lũy thừa của một vài hữu tỉ (tiếp)Bài 7: tỉ lệ thứcBài 8: đặc thù của dãy tỉ số bằng nhauBài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 10: làm cho tròn sốBài 11: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc haiBài 12: Số thựcÔn tập chương 1

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 7 bài 5: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ giúp bạn giải những bài tập trong sách bài bác tập toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Bài 39 trang 14 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tính:

*

Lời giải:

*

Bài 40 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Viết các số sau bên dưới dạng luỹ quá với số mũ không giống 1

125; -125; 27; -27

Lời giải:

125 = 53; -125=(-5)3;27=33; -27= (-3)3

Bài 41 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: search số 25 dưới dạng luỹ thừa. Tìm tất cả các giải pháp viết

Lời giải:

25 = 251 = 52=(-5)2

Bài 42 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: tra cứu x ∈ Q, biết rằng:

a. (x – (1/2))2 = 0

b. (x – 2)2 = 1

c. (2x – 1)3 = -8

d. (x + (1/2))2 = 1/16

Lời giải:

*

b. (x-2)2 = 1 => x- 2 = 1 => x = 3

c. (2x-1)3 = -8 => (2x-3)3 = (-2)3 => 2x – 1 = -2 => x= -1/2


*

Bài 43 trang 15 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: So sánh: 2225 với 3150

Lời giải:

2225 = 23.75 = (23)75 = 875

3150 = 32.75 = (32)75=975

8 875 75

Vậy : 2225 150

Bài 44 trang 15 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tính

a. 253 : 52

*

Lời giải:

a. 253 : 52 = 253 : 25= 252 = 625


*

Bài 45 trang 15 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Viết những biểu thức sau dưới dạng an (a ∈ Q, n ∈ N )


*

Lời giải:

*

Bài 46 trang 15 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tìm toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái n sao cho:

a) 2.16 ≥ 2n > 4

b) 9.27 ≤ 3n ≤ 243

Lời giải:

a) 2.16 ≥ 2n > 4 => 2. 24 ≥ 2n > 22

=>2 n ∈ 3; 4; 5

b) 9.27 ≤ 3n ≤ 243 => 32.33 ≤ 3n ≤ 35

=> 35 ≤ 3n ≤ 35 => n = 5

Bài 47 trang 16 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: chứng minh rằng: 87 – 218 phân tách hết mang đến 14

Lời giải:

Ta có: 87 – 217 = (23)7 – 218 = 217.( 24 -2)= 217.(16 – 2)

= 24.14 ⋮ 14

Bài 48 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: So sánh: 291 cùng 535

Lời giải:

Ta có: 291 > 290= (25)18 = 3218(1)

3218 > 2518(2)

2518 = (52)18= 536 > 535 (3)

Từ (1), (2) cùng (3) suy ra: 291 > 535

Bài 49 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: nên chọn lựa câu trả lời đúng trong số câu sau A, B, C, D, E:

a. 36.32

A. 34 B. 38 C. 312 D. 98 E. 912

b. 24.22.23=

A. 29 B. 49 C. 89 D. 224 E. 824

c. An.a2

A. An-2 B. (2a)n+2 C. (a.a)2n

D. An+2 E. A2n

d. 36 : 32

A. 38 B. 14

C. 3-4 D. 312 E. 34

Lời giải:

a) 36.32 = 38

Vậy chọn đáp án B

b) 24.22.23=29

Vậy bao gồm đáp án A

c) an.a2=an+2

Vậy chọn giải đáp D

d) 36: 32=34

Vậy lựa chọn đap án E

Bài 5.1 trang 16 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tổng 55 + 55 + 55 + 55 + 55 bằng:

(A) 255 ; (B) 525 ;

(C) 56 ;(D) 2525.

Bạn đang xem: Sbt toán 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn (C) 56.

Bài 5.2 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Số x14 là kết quả của phép toán:

(A) x14: x ; (B) x7. X2 ;

(C) x8. X6 ; (D) x14 . X.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn (C)x8. X6.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của By The Same Token Là Gì, Đồng Nghĩa Của By The Same Token

Bài 5.3 trang 16 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: Tìm x, biết:

*

Lời giải:

a) x7/81 = 27 ⇒ x7 = 81.27 = 34. 33 = 37 ⇒ x = 3.

b) x8/9 = 729 ⇒ x8 = 9.729 = (±3)2. (±3)6 = (±3)8

⇒ x = ±3

Bài 5.4 trang 16 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm số nguyên n lớn nhất làm thế nào cho n150 225.

Lời giải:

n150 = (n2)75 ; 5225 = (53)75 = 12575


n150 225 tốt (n2)75 75. Suy ra n2 Bài 5.5 trang 16 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tính: M = 22010 – (22009 + 22008 + … + 21 + 20)

Lời giải:

Đặt A = 22009 + 22008 + … + 21 + 20

Ta có 2A = 22010 + 22009 + … + 22 + 21.

Suy ra 2A – A = 22010 – trăng tròn = 22010 – 1.

Do đó M = 22010 – A = 22010 – (22010 – 1) = 1.

Xem thêm: Văn Bản “ Chiếc Lá Cuối Cùng Thuộc Thể Loại Nào, Tác Phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng Thuộc Thể Loại Gì

Bài 6 trang 17 sách bài tập Toán 7 Tập 1: So sánh 34000 và 92000 bằng hai cách.

Lời giải: