Sgk toán lớp 4 trang 75

     

Giải bài xích tập SGK Toán 4 trang 75 giúp những em học sinh lớp 4 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài rèn luyện chung trang 75 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây để giúp đỡ các em ôn tập, củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Bạn đang xem: Sgk toán lớp 4 trang 75


a) 10kg = ... Yến

50kg = ... Yến

80kg = ... Yến

b) 1000kg = ... Tấn

8000kg = ... Tấn

15000kg = ... Tấn

c) 100 (cm2) = ...(dm2)

800 (cm2) = ...(dm2)

1700 (cm2) = ...(dm2)


100kg = ... Tạ

300kg = ... Tạ

1200kg = ... Tạ

10 tạ = ... Tấn

30 tạ = ... Tấn

200 tạ = ... Tấn

100 (dm2) = ... (m2)

900 (dm2) = ... (m2)

1000 (dm2) = ... (m2)


a) 10kg = 1 yến

50kg = 5 yến

80kg = 8 yến

b) 1000kg = 1 tấn

8000kg = 8 tấn

15000kg = 15 tấn

c) 100 (cm2) = 1(dm2)

800 (cm2) = 8 (dm2)

1700 (cm2) = 17 (dm2)


100kg = 1 tạ

300kg = 3 tạ

1200kg = 12 tạ

10 tạ = 1 tấn

30 tạ = 3 tấn

200 tạ = trăng tròn tấn

100 (dm2) = 1 (m2)

900 (dm2) = 9 (m2)

1000 (dm2) = 10 (m2)


Gợi ý đáp án:

a. 268 × 235 = 62980

324 × 250 = 81000

b. 475 × 205 = 97375

309 × 207 = 63963

c. 45 × 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 × (12 + 8) = 45 × 20 = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 2 × 39 × 5;

b) 302 × 16 + 302 × 4;

c) 769 × 85 – 769 × 75.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 10 Bài 3, Gdcd Lớp 10, Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 10

Gợi ý đáp án:

a) 2 × 39 × 5 = 39 × (2 × 5)

= 39 × 10 = 390

b) 302 × 16 + 302 × 4 = 302 × (16 + 4)

= 302 × 20 = 6040

c) 769 × 85 – 769 × 75 = 769 × 10 = 7690


Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4)

Hai vòi nước cùng chảy vào trong 1 bể. Vòi đầu tiên mỗi phút tung được 25l nước. Vòi sản phẩm hai từng phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả nhị vòi đó chảy vào bể được từng nào lít nước? (Giải việc bằng hai phương pháp khác nhau)

Gợi ý đáp án:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút

Mỗi phút nhị vòi nước thuộc chảy vào bể được:

25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi rã vào bể được:

40 × 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4)


Một hình vuông có cạnh là a. Call S là diện tích của hình vuông.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Hội Thoại Tiếp Theo ), Soạn Bài Hội Thoại (Tiếp Theo) Ngắn Nhất

a) Viết phương pháp tính diện tích s của hình vuông đó.

b) Tính diện tích s của hình vuông vắn khi a = 25mGợi ý đáp án:

a) ước ao tính diện tích hình vuông ta rước độ lâu năm một cạnh nhân với thiết yếu nó nên: S = a × a

b) cùng với a = 25m thì S = 25 × 25 = 625 (m2)


Chia sẻ bởi: Hồng Linh
*

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 Phép cùng và phép trừ Phép nhân Phép phân chia CHƯƠNG 3 dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 trình làng hình bình hành CHƯƠNG 4 1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Reviews hình thoi CHƯƠNG 5 1. Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ phiên bản đồ và áp dụng CHƯƠNG 6: Ôn tập