Sinh 11 Ôn Tập Chương 1

     

→ e) Thoát tương đối nước ngơi nghỉ lá: loại vận gửi nước, ion khoáng và đường sẽ hỗ trợ nguồn vật liệu cho quang hợp với hô hấp. Thoát khá nước sinh hoạt lá làm tăng độ mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào lá cùng O2 khuếch tán ra môi trường được dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Sinh 11 ôn tập chương 1

II. MỐI quan liêu HỆ GIỮA quang quẻ HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

*

⇒ quang quẻ hợp cùng hô hấp ở thực thiết bị có mối quan hệ gắn bó và nhờ vào lẫn nhau, sản phẩm của quang vừa lòng là vật liệu của hô hấp và ngược lại.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Quá trình tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật hoang dã đơn bào

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Tiêu hóa cơ học

 

 

X

Tiêu hóa hóa học

X

X

X

IV. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật bàn bạc khí hầu hết qua khí khổng.

- Động vật bàn bạc khí qua da, bề mặt cơ thể, mang, phổi, khối hệ thống ống khí cùng phổi.

V. HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Thực vật:

+ khối hệ thống vận chuyển: cái mạch mộc (quản bào, mạch ống) và mẫu mạch rây (ống rây, tế bào kèm).

+ Động lực của chiếc mạch gỗ là lực đẩy vày áp suất ở rễ, lực hút do thoát khá nước nghỉ ngơi lá, lực link giữa các phân tử nước cùng với nhau với với thành mạch gỗ. Động lực của dòng mạch rây là nhờ việc chênh lệch áp suất thấm vào giữa cơ sở nguồn (lá) với cơ quan chứa (quả, rễ…).

- Động vật:

+ Hệ tuần hoàn tất cả tim và hệ mạch (động mạch, mao mạch, tĩnh mạch).

Xem thêm: Thế Nào Là Vòng Đời Của Côn Trùng Được Tính Như Thế Nào ? Vòng Đời Của Côn Trùng Là Gì

+ nhờ sự co dãn tự động theo chu kì của tim cùng sự phân bổ của hệ mạch.

+ mối quan hệ về tính năng của các hệ cơ quan: Hệ tiêu hóa mừng đón chất bổ dưỡng và chuyển vào hệ tuần hoàn. đường hô hấp tiếp nhận O2 và gửi vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn chuyển vận chất bổ dưỡng và O2 đi hỗ trợ cho tất cả các tế bào của cơ thể. Chất dinh dưỡng và O2 thâm nhập vào gửi hóa nội bào tạo nên chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn tải chất bài trừ đến thận với vận chuyển CO2 cho phổi nhằm thải ra ngoài.

VI. CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*

- Kích ưng ý → Bộ phận chào đón kích phù hợp → Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh → Bộ phận thực hiện.

- bộ phận tiếp dìm kích ưa thích (thụ thể, cơ sở thụ cảm): đón nhận kích thích cùng truyền xung thần ghê về thành phần điều khiển.

- phần tử điều khiển (trung ương thần kinh, tuyến đường nội tiết): Điều khiển buổi giao lưu của các cơ quan bằng phương pháp gửi đi những tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Chuyên Đề 2018 Violet, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên 2017

- thành phần thực hiện nay (tim, phổi, gan, thận, mạch máu): Dựa trên những tín hiệu thần tởm hoặc hoocmôn, đã tăng hoặc bớt các vận động để đưa môi trường thiên nhiên trong về trạng thái cân đối và ổn định định.