Sinh 9 Bài 17 Trang 53

     

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 17. Mối quan hệ giữa gen cùng ARN, sách giáo khoa sinh học tập lớp 9. Nội dung bài bác Hướng dẫn Trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 bài bác 17 trang 53 sgk Sinh học 9 bao hàm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương thức giải, công thức, chăm đề sinh học, … có trong SGK sẽ giúp các em học tốt môn sinh học lớp 9.

Bạn đang xem: Sinh 9 bài 17 trang 53

Lý thuyết

I – ARN

ARN (axit ribônuclêic) cũng giống như ADN thuộc nhiều loại axit nuclêic.

ARN được chia thành loại khác nhau:

– ARN thông tin (mARN): gồm vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu tạo cùa prôtêin yêu cầu tổng hợp.

– ARN vận tải (tARN): có chức năng vận đưa axit amin tương ứng tới khu vực tổng vừa lòng prôtêin.

– ARN ribôxôm (rARN): là thành phần cấu trúc nên ribôxôm – khu vực tổng hòa hợp prôtêin.

ARN cũng được kết cấu từ những nguyên tố C, H, O, N cùng P, là đại phân tử dẫu vậy có kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so cùng với ADN.

ARN được cấu tạo theo chế độ đa phân. Đơn phân là nuclêôtit có 4 nhiều loại là A (ađêmin), G (guanin), X (xitozin) cùng U (uraxin). Nhìn toàn diện phân tử ARN khi bắt đầu được tổng phù hợp ở trong nhân tế bào cómô hình kết cấu như hình 17.1

*

II – ARN được tổng hợp theo chế độ nào?

Quá trình tổng hợp những loại ARN ra mắt trong nhân.

– những loại ARN phần đa được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới ảnh hưởng tác động của enzim.

– quá trình tổng thích hợp ARN dựa vào một mạch đối chọi của gen.

– Sự link giữa những nuclêôtit tuân theo bề ngoài bổ sung: A – U, T – A, G – X, X – G(Khác cùng với nhân song ADN là A – T)

*

Trước khi đi vào phần trả lời Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 bài 17 trang 53 sgk Sinh học 9 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời các thắc mắc sau đây:

Quan sát, thảo luận

1. Trả lời thắc mắc trang 51 sgk Sinh học 9

∇ Quan sát hình 17.1 với so sánh cấu tạo của ARN cùng AND trải qua bảng 17.

Bảng 17. So sánh ARN và ADN

Đặc điểmARNADN
Số mạch đơn
Các loại đối kháng phân

Trả lời:

Bảng 17. đối chiếu ARN và ADN

Đặc điểmARNADN
Số mạch đơn12
Các loại solo phânA, U, G, XA, T, G, X

2. Trả lời câu hỏi trang 52 sgk Sinh học tập 9

∇ Quan sát hình 17.2 và vấn đáp các thắc mắc sau:

– Một phân tử ARN được tổng hợp phụ thuộc một giỏi hai mạch đối chọi của gen?

– các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để chế tạo ra cặp trong quá trình hình thành mạch ARN?

– gồm nhận xét gì về trình tự các loại đối chọi phân trên mạch ARN so với từng mạch đơn của gen?

Trả lời:

– ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đối kháng của gen. Mạch này được call là mạch khuôn.

– Trong quá trình hình thành mạch ARN, những loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN cùng ở môi trường thiên nhiên nội bào link với nhau thành cặp theo NTBS: A-U; T-A; G-X ; X-G.

– Trình tự của các loại đơn phân trên mạch ARN giống như như trình tự các loại đối chọi phân trên mạch bổ sung cập nhật của mạch khuôn, trong số đó T được thay thế bằng U

Sau đấy là phần giải đáp Trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 bài 17 trang 53 sgk Sinh học 9. Nội dung chi tiết câu vấn đáp từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

Câu hỏi và bài xích tập

1. Trả lời thắc mắc 1 bài 17 trang 53 sgk Sinh học 9

Nêu phần đông điểm không giống nhau cơ bản trong kết cấu của ARN cùng ADN.

Trả lời:

ARNADN
ARN là chuỗi xoắn đơn.ADN là chuỗi xoắn kép nhì mạch song song.
ARN bao gồm 4 các loại nuclêôtit là A, U, G, X.ADN tất cả 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.
Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ dại hơn ADNThuộc đại phân tử có kích cỡ và cân nặng lớn đạt mang đến hàng triệu, hàng trăm triệu đơn vị chức năng cacbon.

Xem thêm: Giải Bài 3 Sgk Toán 12 Trang 84 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 3 Trang 84 Sgk Giải Tích 12

Có liên kết Hiđro thân hai mạch đơn.Không có link Hiđro.

2. Trả lời câu hỏi 2 bài bác 17 trang 53 sgk Sinh học tập 9

ARN được tổng hợp dựa vào những hiệ tượng nào? Nêu bản chất của quan hệ theo sơ đồ vật gen → ARN

Trả lời:

– ARN được tổng phù hợp dựa trên những nguyên tắc :

+ qui định khuôn mẫu: quy trình tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen làm cho khuân mẫu.

+ chính sách bổ sung: trong đó A links với U, T links với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– thực chất của quan hệ theo sơ vật gen – ARN : Trình tự những nuclêôtit trên mạch khuân của gen cơ chế trình tự sắp tới xếp những nuclêôtit bên trên mạch ARN.

3. Trả lời thắc mắc 3 bài 17 trang 53 sgk Sinh học tập 9

Một đoạn mạch của gene có kết cấu như sau:

*

Xác định trình tự những đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời:

Mạch 2 là mạch khuôn của phân tử ADN yêu cầu trình từ của mạch ARN sẽ tựa như trình từ nuclêôtit của mạch 1, chỉ không giống là các nuclêôtit các loại T vẫn được thay thế sửa chữa bằng những nuclêôtit các loại U.

Mạch ARN tất cả trình tự những đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G.

4. Trả lời câu hỏi 4 bài xích 17 trang 53 sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch ARN tất cả trình tự những nuclêôtit như sau:

A–U–G–X–U–U–G–A–X

Xác định trình tự những nuclêôtit trong đoạn gen sẽ tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Trả lời:

Đoạn mạch ARN tất cả trình tự các nuclêôtit như sau:

A–U–G–X–U–U–G–A–X

Vậy trình tự những nuclêôtit trong khúc gen sẽ tổng vừa lòng ra đoạn mạch ARN là:

*

5. Trả lời câu hỏi 5 bài 17 trang 53 sgk Sinh học tập 9

Loại ARN nào sau đây có công dụng truyền đạt tin tức truyền?

a) ARN vận chuyển.

b) ARN thông tin.

c) ARN ribôxôm.

d) Cả 3 các loại ARN trên.

Trả lời:

mARN có tác dụng truyền đạt tin tức di truyền.

tARN có tính năng vận gửi axit amin trong quy trình dịch mã.

rARN là thành phần cấu trúc nên các phân tử ribôxôm.

Xem thêm: Oxi Trong Quang Hợp Oxi Được Tạo Ra Từ Quá Trình Nào Sau Đây?

⇒ Đáp án: b).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần giải đáp Trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 bài bác 17 trang 53 sgk Sinh học 9 vừa đủ và ngăn nắp nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn Sinh học tập lớp 9 thật tốt!