Sơ Đồ Tư Duy Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

     

Trong nguyên tử, các electron vận động rất nhanh bao bọc hạt nhân không theo quỹ đạo khẳng định nào và chế tác thành đám mây electron.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy cấu tạo vỏ nguyên tử

2. Obitan nguyên tử (AO)

a) Định nghĩa: Obitan nguyên tử là khu vực đám mây electron bao phủ hạt nhân nhưng xác suất có mặt electron khoảng tầm 90%.

b) hình dạng obitan nguyên tử: dựa trên sự không giống nhau về trạng thái electron vào nguyên tử ta có:

- Obitan s: bề ngoài cầu.

  - Obitan p: bao gồm 3 obitan px, py, pz có kiểu dáng số 8 nổi, triết lý theo 3 trục Ox, Oy, Oz của hệ tọa độ.

II. LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON

1. Lớp electron

Lớp electron gồm các electron bao gồm mức năng lượng gần bằng nhau. Các lớp electron xếp theo đồ vật tự mức năng lượng từ thấp cho cao (từ sát nhân ra ngoài):

*

2. Phân lớp electron

- từng lớp electron lại chia thành các phân lớp.

Xem thêm: Giải Bài 162 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2,8X, Bài 162 Trang 65 Sgk Toán 6 Tập 2

- các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

- các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ mẫu thường s, p, d, f.

- Số phân lớp trong mỗi lớp ngay số thứ tự của lớp đó.

=> Lớp vật dụng n bao gồm n phân lớp

 

Lớp K (n =1)

Lớp L (n =2)

Lớp M (n =3)

Lớp N (n =4)

Phân lớp

1s

2s, 2p

3s, 3p, 3d

4s, 4p, 4d, 4f

* những em buộc phải phân biệt rõ ràng giữa lớp cùng phân lớp nhé.

- các electron ờ phân lớp s được điện thoại tư vấn là những electron s, làm việc phân lớp p. được hotline là những electron p...

Xem thêm: Qua Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ Và Lão Hạc, Qua Hai Văn Bản Tức Nước Vỡ Bờ Và Lão Hạc

III. SỐ ELECTRON TỐI ĐA vào MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP

- Số electron về tối đa vào một phân lớp như sau :

Phân lớp

s

p

d

f

Số e tối đa trong 1 phân lớp

2

6

10

14

- Phân lớp electron đã tất cả đủ số electron buổi tối đa điện thoại tư vấn là phân lớp electron bão hoà.