Soạn Anh Văn 8 Unit 4 A Closer Look 2

     

Unit 4: Our customs và traditions

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK tiếng Anh 8 mới)

Grammar

1. Look at the pictures & complete ...

Bạn đang xem: Soạn anh văn 8 unit 4 a closer look 2

(Nhìn vào hình và ngừng các câu với shouldvà shouldn"t.)

*

Lời giải:

1. Should

2. Shouldn"t

3. Should

4. Shouldn"t

5. Should

2. Match situations in A and the advice in B (Nối các tình huống ở A với lời khuyên răn ở B.)

Lời giải:

1. B

2. C

3. E

4. D

5. A

3.Complete the sentences with the correct form of have to(Hoàn thành những câu với vẻ ngoài đúng của have to.)

Lời giải:

1. Have to

2. Have to

3. Has to

4. Had to, don"t have to

5. Does ... Have to

6. Have to

4. Choose A or B to lớn convey the meaning of the first sentences(Chọn A hoặc B để truyền tải chân thành và ý nghĩa của câu đầu tiên.)

Lời giải:

1. B

2. A

3. A

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Các bạn phải toá mũ ra khi bước vào khu cúng cúng chính của đền.

A. Bạn cũng có thể cởi mũ nếu như nạn muốn.

B. Các bạn không được phép team mũ.

2. Bạn không phải boa làm việc Việt Nam.

A. Không cần thiết phải boa ở Việt Nam.

B. Chúng ta không được phép boa sinh sống Việt Nam.

3. Học viên không được chạy hoặc làm ồn trong quần thể trường học.

A. Chạy và làm cho ồn ko được phép ở khu trường học.

B. Chúng có thể chạy và làm ồn trong quần thể trường học.

Xem thêm: Bài Thơ Cảnh Khuya Viết Theo Thể Thơ Gì ? Em Hãy Chỉ Ra

4. Trong thừa khứ, người nước ta phải sinh sống với ba bà bầu thậm chí sau khoản thời gian kết hôn.

A. Họ hoàn toàn có thể sống với ba mẹ sau khi họ kết hôn.

B. Họ nên sống với cha mẹ sau thời điểm kết hôn.

5. Mi is going to lớn visit her friend Eri... Can you find and correct them(Mi đã thăm bạn của cô ấy là Eri sinh hoạt Nhật Bản. Đọc thư năng lượng điện tử của Eri, bao gồm 6 lỗi vào đó, em có thể tìm cùng sửa chúng không?)

Mistakes in Eri’s email

Line

Correction

Shouldn’t

4

Should

Has to

7

Have to

Shouldn’t

8

Should

Didn’t

9

Don’t

Have

11

Have to

Should

13

Shouldn’t

Hướng dẫn dịch:

Chào Mi,

Mình khôn xiết phấn khích với chuyến du ngoạn của cậu. Nó đã rất tuyệt vời đấy!

Có lẽ mình nên đưa ra vài ba lời khuyên cho cậu, để cậu có thể sẵn sàng cho chuyến hành trình Nhật Bản. Chúng mình có không ít phong tục cùng nó rất có thể gây chút hoảng sợ với đa số khách du lịch.

Đầu tiên, cậu nên cởi giầy khi cậu bước vào trong nhà. Cậu đề xuất đi dép trong bên - tuy nhiên cậu không phải mang theo bọn chúng đâu, do chúng mình gồm có đôi được thêm giành riêng cho khách. Sau đó, cậu còn bắt buộc dùng song dép không giống trong nhà tắm và vào vườn, dẫu vậy cậu đang quen với điều đó thôi! Cậu không cần lo ngại - mình đang ở kia giúp cậu.

Tất cả là như vậy, bây giờ mình phải đi rồi...

Eri x

6. Work in pairs. Imagine that you both ...(Làm theo cặp. Tưởng tượng rằng cả đôi bạn trẻ đều tất cả một người bạn mà sẽ đến việt nam vào ngày hè này. Lặp list 3 lời khuyên với 3 điều bắc buộc nhưng bạn của người tiêu dùng nên theo. Chia sẻ ý kiến của khách hàng với cả lớp.)

Lời giải:

Advice:

-Children shoud greet adults politely

-When you come to the souvenier shop, if you don’t want to buy anything, you shouldn’t touch things in the store too much.

Xem thêm: Looking Back Unit 2 Sgk Tiếng Anh 9 Tập 1 Unit 2 Looking Back Unit 2: City Life

- You should ask the price of anything before you buy or rent it when you travel khổng lồ the tourist attraction

Obligation

-They use chopsticks lớn have meal. Before having meal, you must invite everybody khổng lồ have meal

-You musn’t wear shorts, three-hole shirt or short skirt when you come khổng lồ the temple or pagoda.