SOẠN TIẾNG ANH 7 UNIT 11 LOOKING BACK

     

Tiếng Anh lớp 7 new Unit 11: Looking Back trang 56

Loạt bài xích soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 7 new Unit 11 Looking Back để giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 7 unit 11 looking back

*

Looking back (phần 1 → 5 trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

Vocabulary

1. Use the clues in the two pictures to size a phrase. ()

*

a. environmentally friendly helicopter.

b. solar-power taxi.

c. driverless plane.

d. space car.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý Bài 4 Lớp 9, Giải Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp

e. underwater bus.

2. Complete this table. (Hoàn thành bảng)

VerbEnergy used Characteristics
Bicycleride, pedalwindhighspeed
Cardrivewaterflying, driverless
Trainridesolarhighspeed, driverless
Airplaneflysolardriverless

3. Change the personal pronouns in brackets into suitable possessive pronouns. (Đổi phần đa đại từ nhân xưng trong ngoặc thành đại từ thiết lập thích hợp.)

1. Mine2. Yours3. Theirs4. Hers

4. Look at the information about skycycling tubes. Then write a mô tả tìm kiếm of this means of transport using will and won"t. (Nhìn vào thông tin về chiếc ống đánh đấm trên không. Kế tiếp viết bài miêu tả phương tiện thể này thực hiện will và won".)

*

Skycycling tubes will be easy lớn drive. They will be slow. They will be healthy & environmentally friendly. (Ống xe đạp trên không sẽ tương đối dễ điều khiến. Chúng sẽ chậm. Bọn chúng sẽ giỏi cho sức khỏe và thân thiết với môi trường.)

Skycyclin tubes won"t be driverless. They won"t be cheap và they won"t travel at high speed. (Ống xe đạp điện trên không sẽ cần tín đồ điều khiển. Chúng sẽ không rẽ với không đi đưa với tốc độ cao.)

Communication

5.

Xem thêm: Đặc Sắc Nghệ Thuật Của Người Lái Đò Sông Đà Tổng Quát Nhất, Sơ Đồ Tư Duy Người Lái Đò Sông Đà Tổng Quát Nhất

Match the sentences in A with those in B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B. (Nối những câu trong cột A với các câu trong cột B. Một trong những câu vào cột A có thể cân xứng với hơn 1 câu trong cột B.)