Soạn Unit 5 Getting Started Lớp 8

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Getting started trang 48, 49 cụ thể đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ Anh 8 thí điểm tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Soạn unit 5 getting started lớp 8


Tiếng Anh 8 Unit 5: Getting started trang 48, 49

Video giải giờ đồng hồ Anh 8 Unit 5: Festivals in Vietnam: Getting started

1. (Trang 48 - giờ anh 8) Listen & read.

(Nghe và đọc )

*

Bài nghe:


Which festival should I see?

Peter:Hey, I"m visiting Viet phái mạnh this spring. I really want to see a festival

There.

Duong:Really? Well, how about the Hue Festival?

Peter:What"s that? và when is it?

Duong:It"s in April. There"s lots khổng lồ see - a grand opening ceremony, an ao

dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court

music performances... & sporting activities lượt thích human chess, boat races...

Peter:Sounds great! How about festivals in February or March?

Duong:Well, there"s the Tet holiday. Why don"t you come for that?

Peter:Are you sure? But it"s your family reunion.

Duong:Sure! Come & join the celebration. Khổng lồ welcome Tet, we prepare a five-fruit tray & make jam & chung cakes. It"s hard khổng lồ explain on the phone. Just come, you won"t regret it.

Peter:Thanks, Duong!

Duong:Yes.... Then on the 12th day of the first lunar month I"ll take you khổng lồ Bac Ninh Province, which is north of Ha Noi, to see the Lim Festival.

Peter:Slow down, Duong! The "What" festival?

Duong:Lim - there"s traditional quan tiền ho singing which is performed on

dragon boats, và folk games lượt thích swinging on huge bamboo swings,

wrestling..

Hướng dẫn dịch:

Peter:Này, mình đang thăm vn vào ngày xuân này. Bản thân thật sự mong mỏi xem một liên hoan tiệc tùng nơi đây.

Dương:Thật à? À, thế liên hoan Huế thì sao?

Peter:Đó là tiệc tùng, lễ hội gì? Và lúc nào nó diễn ra?

Dương:Nó hồi tháng 4. Có tương đối nhiều điều để thấy - một nghi lễ khai hội hoành tráng, một chương trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc công tác đêm phương đông, biểu đạt nhạc cung đình... Và những hơạt cồn thể thao như cờ người, đua thuyền...

Peter:Nghe hay đấy! Vậy gần như lễ hội vào tháng 2 hoặc 3 thì sao?

Dương:À, có nghỉ lễ Tết. Nguyên nhân bạn chưa tới vào lúc đó nhỉ?

Peter:Bạn kiên cố chứ? Nhưng sẽ là dịp sum vầy gia đình các bạn mà.

Dương:Chắc chắn rồi! Hãy mang lại và thâm nhập lễ hội. Để tiếp nhận Tết, chúng mình sẵn sàng khay ngũ quả, làm cho mứt với bánh chưng. Thật nặng nề để giải thích qua điện thoại. Chỉ việc đến, các bạn sẽ không nên tiếc đâu.

Peter:Cảm ơn Dương.

Dương:À... Tiếp nối vào ngày 12 của mon Giêng Âm lịch, mình vẫn dẫn các bạn đi Bắc Ninh, nằm ở vị trí phía Bắc Hà Nội, để xem lễ hội Lim.

Peter:Từ từ sẽ nào Dương! lễ hội gì nhỉ?

Dương:Hội Lim - có một bài hát quan họ truyền thống lâu đời mà được biểu thị trên những con thuyền rồng và hồ hết trò đùa dân gian như tiến công đu trên đông đảo tre khổng lồ, đấu vật...

a. (Trang 49- giờ đồng hồ anh 8) Tick () true (T) or false (F)

(Chọn đúng (T) xuất xắc sai (F).)

Đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Peter đang đến nước ta vào mùa xuân.

2. Peter mong Dương giới thiệu một ở đâu đó nhằm tới thăm.

3. Dương bảo rằng Peter buộc phải đến Huế với Đà Nẵng.

4. Peter không muốn đến liên hoan tiệc tùng Huế.

5. Dương nhắc nhở Peter hoàn toàn có thể đi xem lễ hội Huế, hội Lim và đón đầu năm cùng mái ấm gia đình mình.

b. (Trang 49 - giờ đồng hồ anh 8) Read the conversation again & answer the questions.

(Đọc bài thoại lần nữa và trả lời câu hỏi)

*

Đáp án:

1. In April. They can see a grand opening ceremony, an ao dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court music performances ... & sporting activities.

2. Duong’s family prepares a five-fruit tray & makes jam và chung cakes.

3. Because there are so many interesting things lớn see and enjoy, it would take too long to lớn describe them.

4. In Bac Ninh, on 12th of the first lunar month.

5. Because it’s near Ha Noi, it takes place right after Tet holiday & is full of traditional events.

Hướng dẫn dịch:

1. Hồi tháng Tư. Các em rất có thể xem lễ khai trương, miêu tả thời trang áo dài, Đêm Phương Đông hay chương trình trình diễn đêm phương Đông, biểu diễn nhã nhạc cung đình ... Cùng các vận động thể thao.

2. Họ Dương chuẩn bị mâm ngũ trái và làm bánh mứt, bánh chưng.

3. Bởi vì có không ít điều thú vị để xem và tận hưởng, đang mất rất nhiều thời gian để biểu hiện chúng.

4. Tại Bắc Ninh, ngày 12 tháng Giêng âm lịch.

5. Bởi gần thành phố hà nội nên lễ hội diễn ra ngay sau Tết và có không thiếu các sự khiếu nại truyền thống.

c. (Trang 49 - tiếng anh 8) Can you find the following expressions in the conversation? Try to lớn explain their meaning.

(Em rất có thể tìm đều thành ngữ sau trong bài bác đàm thoại? nỗ lực giải ưa thích nghĩa.)

*

Đáp án:

1.Why don"t you come for that?:Tại sao các bạn không thử làm xem?

=used as suggestion or to give advice(được sử dụng như lời đề nghị hoặc giới thiệu lời khuyên)

2.Sounds great!:Nghe tuyệt thật!

=sound + adj, used lớn give your impression of what you hear((It/That) sounds + tính từ, được dùng để làm bày tỏ sự tuyệt vời về hầu hết gì các bạn nghe được)

3.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 Unit 10 Lớp 8 Communication

You won"t regret!:Bạn sẽ không còn tiếc đâu!

=to găng that it is worth spending time or money doing something(nhấn bạo gan sự quý giá của vấn đề dành thời hạn hay tiền tài khi làm cho điều gì)

4.Are you sure?:Bạn gồm chắc không?

=to show surprise and to kiểm tra that something is really OK to do(thể hiện sự không thể tinh được và kiểm soát cái nào đấy có thiệt ổn để triển khai không)

d. (Trang 49 - giờ anh 8) Work in pairs. Make short conversations with the four expressions in c.

(Làm theo cặp. Làm cho một bài bác đàm thoại ngắn với 4 thành ngữ trong phần c.)

1.C:The Tet holiday is coming! Why don"t you come for that?

D:Oh, OK. I"d lượt thích to see some interesting activities on Tet holiday.

2.E:Let"s come to do Son Buffalo fighting Festival. It"s very amazing. You won"t regret it.

F: I hope so, too.

3.G:Hue festival is one of the most attractive lớn foreign tourists.

H: Are you sure? I"d like to see this festival because I have never joined it.

Hướng dẫn dịch:

1.C: Tết sẽ đến! lý do bạn không du ngoạn lúc đó?

D: Ồ, được thôi. Tôi mong mỏi xem một số hoạt động thú vị vào thời điểm tết.

2.E: họ hãy đến tiệc tùng chọi trâu Đồ Sơn. Nó cực kỳ tuyệt vời. Bạn sẽ không hối hận tiếc.

F: Tôi cũng hy vọng như vậy.

3.G: tiệc tùng Huế là một trong những lễ hội hấp dẫn nhất so với khách phượt nước ngoài.

H: các bạn có cứng cáp không? Tôi ý muốn xem tiệc tùng, lễ hội này bởi vì tôi chưa khi nào tham gia bao giờ.

2. (Trang 49 - tiếng anh 8) Use the words from the box to lớn label the pictures.

(Sử dụng mọi từ trong form để điện thoại tư vấn tên mọi hình)

*

Đáp án:

a. Ceremony (nghi lễ)

b. Anniversary (lễ kỷ niệm)

c. Reunion (lễ đoàn viên)

d. Procession (đám rước)

e. Carnival (lễ hội hóa trang)

f. Performance (màn trình diễn)

3. (Trang 49 - tiếng anh 8) Match the words with the pictures of festivals.

(Nối phần lớn từ với hình ảnh của lễ hội.)

*

Hướng dẫn trả lời:

1- d:Do Son Buffalo-fighting Festival(Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn)

2- a:Cow Racing Festival(Lễ hội đua bò)

3- c:Le Mat Snake Festival(Lễ hội rắn Lệ Mật)

4- b:Whale Festival(Lễ hội cá voi)

5- e:Elephant Race Festival(Lễ hội đua voi)

4. (Trang 49 - giờ đồng hồ anh 8) Match the festivals in 3 with their descriptions.

(Nối tiệc tùng trong phần 3 với diễn tả của chúng.)

*

Đáp án:

1 - c

2 - b

3 - e

4 - d

5 - a

Hướng dẫn dịch:

1. liên hoan tiệc tùng chọi trâu Đồ Sơn: Đây là nghi lễ chọi trâu truyền thống lịch sử để thờ tự thần Nước ở Đồ Sơn, tp Hải Phòng.

2. Lễ hội đua bò: lễ hội này được tổ chức triển khai ở tỉnh An Giang. Từng cuộc đua bao gồm 2 cặp bò và chúng được điều khiển bởi 2 nam giới thanh niên.

3. Lễ hội rắn Lệ Mật: tiệc tùng, lễ hội này thực hiện một trình diễn rắn tre để nhắc lại mẩu chuyện của xã Lệ Mật.

4. Lễ hội cá voi: Đây là một tiệc tùng thờ bái cá voi và cầu như mong muốn của ngư dân ở Quảng Nam.

5. Lễ hội đua voi: lễ hội này được tổ chức ở bạn dạng Đôn, Đắk Lắk. Voi và người cưỡi đua theo giờ trống, cồng cùng đám đông reo hò.

Bài giảng giờ đồng hồ Anh 8 Unit 5: Festivals in Vietnam: Getting started

Unit 5: A closer look 1 (trang 50): Match the words to their meanings...

Unit 5: A closer look 2 (trang 51, 52): Write S for simple sentences và C for compound sentences...

Unit 5: Communication (trang 53): Look at the pictures...

Unit 5: Skill 1 (trang 54): Below are pictures from websites about festival in Viet Nam...

Unit 5: Skill 2 (trang 55): Work in pairs. Describe the picture and answer the questions...

Unit 5: Looking back (trang 56): Rearrange the letters to label the pictures...

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lí Bài 3 Lớp 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu

Unit 5: Project (trang 57): Look at the pictures. Ask và answer the questions...