SỰ HÌNH THÀNH PHÂN TỬ NH3

     Bạn đang xem: Sự hình thành phân tử nh3

*
*Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Chung Của Lớp Giáp Xác Câu Hỏi 3423687, Nêu Đặc Điểm Chung Của Lớp Giáp Xác

Bạn vẫn xem văn bản Bài giảng bài xích 13: links cộng hóa trị (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ


Xem thêm: Project Unit 4 Lớp 7 Trang 47 Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Trang 47 Sgk Tiếng Anh

Chào mừng những Thầy Cô và những em học tập sinhBài 13Câu 1: giải thích sự sinh sản thành link trong phân tử : MgO, CaCl2Câu 2: đến 19K, 8O, 1H, 17Cl .-Biểu diễn sự xuất hiện ion: K+, H+, Cl-, O2--Giải phù hợp sự tạo ra thành link trong K2OKiÓm tra bµi còI. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ1. Link cộng hoá trị xuất hiện giữa những nguyên tử như thể nhau. Sự hình thành solo chất.a) Sự có mặt phân tử hiđro ( H2 ) H (Z=1) : 1s1He (Z=2) : 1s2H. + .H  H : H H – HH. + .H  H : H công thức electronCông thức cấu tạo- vào phân tử H2: nhị nguyên tử H link với nhau bằng một cặp electron tầm thường (đó là links đơn) a) Sự ra đời phân tử hiđro ( H2 ) b) Sự sinh ra phân tử nitơ (N2)N: 1s22s22p3Ne: 1s22s22p6hay N ≡ NNNNN+Công thức electronCông thức cấu tạoliên kết trong N2 hotline là links ba ở ánh sáng thường N2 vô cùng bền, kém hoạt động.c) Sự ra đời phân tử oxi ( O2 )OOCông thức electron:Công thức cấu tạo:OOLiên kết đôiLiên kết cùng hoá trị là gì?-Liên kết cùng hoá trị là link được khiến cho giữa nhì nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.Liên kết cộng hoá trị ko cực:là liên kết cộng hoá trị trong các số ấy cặp electron chung không trở nên hút lệch về phía một nguyên tử nào2. Link giữa những nguyên tử không giống nhau Sự chế tạo thành vừa lòng chất.Dựa vào thông số kỹ thuật electron của:H(Z=1) , Cl(Z=17) , O(Z=8) , C(Z=6) , N(Z=7)Hãy trình diễn sự hình thành phân tử HCl, CO2, NH3 bằng công thức electron và công thức kết cấu ?a) Sự xuất hiện phân tử hiđro clorua (HCl)H. +.....Cl: H : Cl:. .. .H :Cl:.... Công thức electron giỏi H – Cl phương pháp cấu tạoLiên kết H – Cl là links CHT phân cực (có cực)  phân tử HCl phân rất ( có cực) Sự tạo thành thành hợp chất. links cộng hoá trị bao gồm cực là liên kết cộng hoá trị trong những số ấy cặp e thông thường bị lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện lớnLiên kết cùng hoá trị tất cả cực là gì?b) Sự có mặt phân tử CO2 (có cấu tạo thẳng).........:O: + :C: + :O:  O :: C :: O ....hay O=C=OO:: C ::O....Công thức electronCông thức cấu tạo- Phân tử CO2 không phân cực do CO2 có cấu trúc thẳng bắt buộc độ phân rất của 2 links đôi (C=O) triệt tiêu nhau.c) Sự hiện ra phân tử NH3.Công thức electron:Công thức cấu tạo:NHHHNHHHPhân tử NH3 là phân tử phân cực3. Tính chất của các chất có links cộng hoá trị -Các chất có link CHT hoàn toàn có thể là chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí -Các chất bao gồm cực tan nhiều trong dung môi có cực (H2O)Các chất không cực tan nhiều trong dung môi không rất (benzen, cacbon tetracloua )Các hóa học chỉ có links cộng hoá trị không rất thì không dẫn năng lượng điện ở hồ hết trạng thái.Củng cốCâu 1: cho biết các phạt biểu dưới đây đúng giỏi sai?1. Liên kết cộng hoá trị là links được hình thành bởi vì sự đến nhận electron hoặc sự góp phổ biến electron.2. Links cộng hoá trị không cực là link giữa những nguyên tử kim loại giống nhau.3. Link cộng hoá trị sinh ra giữa các nguyên tử phi kim với phi kim hoặc phi kim cùng với hiđrô.4. Liên kết cộng hoá trị bao gồm cực là links giữa những nguyên tử phi kim khác nhau.ĐóngĐóngSaiSaiCột ACột BLiên kết CHT xuất hiện doLK trong phân tử N2Các nguyên tử liên kết với nhau đểLiên kết đôi1. Phân cực kém rộng lk đơn2. Có 1 hay nhiÒu cặp e dùng chung3. Cực kỳ bền4. Có trong CO25. đạt cấu hình chắc chắn của khí hiếmCâu 2: Ghép cột A với cột B thành một vạc biểu trả chỉnh.Củng cốCâu 3:Chọn công thức electron đúng của phân tử H2SH S H ............ H S H ............S H H ......H S H ......Củng cốCâu 4: Vẽ bí quyết electron với công thức cấu tạo của Cl2, CH4, C2H2Củng cố kỉnh Tieát hoïc ñeán ñaây keát thuùc Chaøo taïm bieät Xin chaân thaønh caûm ôn Quí vò quan khaùch