TÀI LIỆU ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     

Giáo trình Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản việt nam PGS, TS. Đinh Xuân Lý cùng CN. Nguyễn Đăng quang đồng công ty biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bạn dạng của môn học tập là hệ thống quan điểm, nhà trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng vn - từ phương pháp mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân mang đến cách social chủ nghĩa.
Bạn đang xem: Tài liệu đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Giáo trình bao gồm 9 chương:

- Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương thức nghiên cứu môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng cùng sản nước ta ;

- Chương I: Sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;

- Chương II: Đường lối chống chọi giành cơ quan ban ngành (1930-1945);

- Chương III: Đường lối binh lửa chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lấn (1945-1975);

- Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

- Chương V: Đường lối kiến thiết nền tài chính thị trường định hướng xã hội công ty nghĩa;

- Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị;

- Chương VII: Đường lối xây dựng, cải cách và phát triển nền văn hóa và xử lý các sự việc xã hội;

- Chương VIII: Đường lối đối ngoại.


*

*

*Xem thêm: Tính Chất Của Ngắm Bắn Là Gì ? (Doc) Bai 5 Kỹ Thuật Bắn Sung

*

*

Giáo trình Triết học tập (Dùng mang lại khối không chăm ngành triết học trình độ chuyên môn đào tạo nên thạc sĩ, tiến sĩ các ngành công nghệ tự nhiên, công nghệ) (Xuất bạn dạng lần sản phẩm năm)


Lịch sử Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ chí minh tỉnh tỉnh bình dương (1976 – 2020) (Xuất phiên bản lần hai, bao gồm chỉnh sửa, bửa sung)
Xem thêm: Người Ta Sản Xuất Khí Nito Trong Công Nghiệp Bằng Cách Nào Sau Đây?

Chọn video clip kỷ niệm 75 năm ra đời Nhà xuất phiên bản Chính quốc gia Sự thiệt - lốt ấn vàng, tiếp tục sự cải tiến và phát triển reviews cuốn sách “Những điểm mới trong số văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Thời sự VTV reviews hai cuốn sách giàu tính giải thích và trong thực tiễn của Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt cuốn sách phần lớn điểm bắt đầu về an toàn quốc gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng giới thiệu Tủ sách “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng Tọa đàm, giới thiệu bộ sách “Thượng tướng nai lưng Văn Trà và hồ hết chặng đường lịch sử vẻ vang B2 thành đồng” trưởng ban Tuyên giáo tw Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan hai giá sách “Bảo vệ căn nguyên tư tưởng của Đảng” cùng “Thanh niên học tập và tuân theo lời Bác” ở trong nhà xuất phiên bản Chính trị quốc gia Sự thật Tổng kết công tác năm 2021 với triển khai trách nhiệm năm 2022 Sách lý luận chính trị sát cánh cùng công tác làm việc tư tưởng của Đảng vào thời đại số Stbook - khối hệ thống xuất bản, kiến tạo xuất bạn dạng phẩm điện tử - đơn vị xuất bạn dạng Chính trị quốc gia Sự thiệt