TẠI SAO NITƠ KHÔNG DUY TRÌ SỰ SỐNG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Trong các nhận xét dưới đây, nhấn xét nào đúng?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một trong những khí độc.

Bạn đang xem: Tại sao nitơ không duy trì sự sống

B. Vì chưng có liên kết ba bắt buộc phân tử nitơ rất bền và ở ánh nắng mặt trời thường nitơ khá trơ về khía cạnh hoá học.

C. Khi công dụng với sắt kẽm kim loại hoạt động, nitơ miêu tả tính khử.

D. Số oxi hoá của nitơ trong các hợp hóa học và ion AlN, N 2 O 4 , N H 4 + , N O 3 - , N O 2 - theo lần lượt là -2, +4, -3, +5, +3.


Các tuyên bố sau đúng xuất xắc sai? Hãy giải thích.

(1) Nitơ không gia hạn sự cháy, sự thở và là 1 khí độc.

(2) Dưới tính năng của nhiệt, những muối amoni hồ hết bị phân hủy chế tạo ra thành amoniac và axit.

(3) NH3 chức năng với hỗn hợp AlCl3 chế tạo thành kết tủa trắng keo.


ở điều kiện nào Nito trở nên hoạt động ( ko ở tâm lý trơ )?

 

Nito không bảo trì sự hô hấp , Nito gồm phải là khí độc ko ?


Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc đội VA, chu kì 2

(2) trong phân tử nitơ tất cả chứa một kiên kết ba

(3) Trong đk thường, nitơ là hóa học lỏng, ko màu, hương thơm xốc, khối lượng nhẹ hơn không khí

(4) Nitơ không duy trì sự cháy và nitơ tan các trong nước

(5) Ở ánh sáng thường, nitơ hoạt động hóa học to gan lớn mật và có thể tác dụng với nhiều chất

(6) Nitơ vừa tất cả tính thoái hóa vừa tất cả tính khử

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc team VA, chu kì 2

(2) trong phân tử nitơ tất cả chứa một kiên kết ba

(3) Trong điều kiện thường, nitơ là hóa học lỏng, không màu, mùi hương xốc, nhẹ hơn không khí

(4) Nitơ không duy trì sự cháy và nitơ tan những trong nước

(5) Ở ánh nắng mặt trời thường, nitơ hoạt động hóa học táo bạo và có thể tác dụng với những chất

(6) Nitơ vừa tất cả tính oxi hóa vừa có tính khử

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


X là hóa học khí ở điều kiện thường, không màu, không mùi, ko vị, hơi nhẹ nhàng hơn không khí. X không bảo trì sự cháy cùng sự hô hấp. Hóa học X là

A. CO.

Xem thêm: Bài Tập Nhân Hai Số Nguyên Cùng Dấu Chọn Lọc, Có Đáp Án, Luyện Tập Về Nhân Hai Số Nguyên Cùng Dấu

B. N2.

C. CO2.

D. NH3.


X là chất khí ở điều kiện thường, ko màu, ko mùi, ko vị, hơi khối lượng nhẹ hơn không khí. X không bảo trì sự cháy và sự hô hấp. Chất X là

A. CO.

B. N2.

C. CO2.

D. NH3.


Phân tích thành phần không gian hít vào cùng thở ra ngơi nghỉ người, bạn ta thu được kết quả:

*

Có bao nhiêu kết luận sai

I. O2 với CO2 tham gia vào sự hội đàm khí.

II. Khung hình lấy O2 với thải CO2 trong quy trình hô hấp.

III. Nitơ cũng tham gia vào quy trình trao đổi khí.

IV. Nitơ trong không khí thở ra nhiều hơn trong không khí hít vào.

A. 1

B. 2

C. 3

D.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Có Lời Giải, Account Suspended

4


Đáp án A

Nitơ thải ra nhiều hơn so với lấy vào là do thể tích khí CO2 thải ra tương đối thấp hơn thể tích O2 kêt nạp dẫn cho sự chuyển đổi tỉ lệ nitơ trong khí thải ra chứ không phải có sự thương lượng nitơ.