TASK 2 UNIT 10 LỚP 12 WRITING

     

1. Work in groups. Ask and answer the following question. (Làm việc nhóm. Hỏi với trả lời câu hỏi sau đây.)


What bởi vì you think are barriers khổng lồ lifelong learning (things that prevent people from lifelong learning?)


(Bạn suy nghĩ gì là rào cản so với việc học hành suốt đời (điều mà phòng chặn những người dân học tập suốt đời?))


Hướng dẫn:

I think the barriers lớn lifelong learning are lack of finances.

Bạn đang xem: Task 2 unit 10 lớp 12 writing

Chú ý: Những thông tin được gạch men chân học sinh rất có thể thay núm để cân xứng với tình huống của riêng mình.


2. Below is a bar chart describing the results of a recent survey of approximately 500 employees about barriers khổng lồ lifelong learning. Complete the sentences describing the five barriers, using the information in the chart và the useful expressions in the box.


(Dưới đây một biểu thiết bị cột mô tả các hiệu quả của một cuộc khảo sát vừa mới đây của khoảng tầm 500 nhân viên cấp dưới về các rào cản đối với việc học hành suốt đời. Kết thúc các câu diễn tả năm rào cản, sử dụng thông tin trong biểu đồ và các thể hiện hữu ích trong hộp)


*

Hướng dẫn giải:

1. Showed/shows, picked 2. The second rated 3. Interviewed/asked4. Accounted for 5. A minority/A very small number


Tạm dịch:

1. Cuộc khảo sát cho thấy thêm 77% nhân viên chọn thiếu hụt tài chính là rào cản chính so với việc học suốt đời.

2. Thiếu thời gian là rào cản được đánh giá thứ hai (66%).

3. Khoảng 22% số nhân viên được vấn đáp trong cuộc điều tra khảo sát không biết tầm đặc trưng của vấn đề học trong cả đời.

4. Không tồn tại lựa chọn với những chỉ tiêu có sẵn chỉ chiếm 20% số ý kiến của cuộc khảo sát.

5. Một vài ít, hoặc 10 phần trăm, những nhân viên không để ý đến học tập xuyên suốt đời.


3. Use the sentences in 2 lớn write a description of 150-180 words about barriers to lớn lifelong learning based on the information from the bar chart.

Xem thêm: Cách Mạng Tháng Tám Thành Công Vào Năm 1945 Thuộc Thế Kỷ Thứ Mấy


(Sử dụng những câu vào 2 để viết biểu đạt trong 150-180 từ về những rào cản nhằm suốt đời học hành dựa trên tin tức từ biểu thiết bị cột.)


Hướng dẫn viết:

The bar chart shows the results of a survey of approximately 500 employees about barriers khổng lồ lifelong learning. The survey found that there are five barriers that prevent people from participating in lifelong learning. However, these barriers are not equally important.

Lack of finances is rated by most of the survey participants as the most important factor. More than three quarters (77%) of those who responded khổng lồ the survey reported that it was their main problem. The second important factor is the lack of time. This was identified as a barrier by 66% of the research participants (almost two-thirds).

Two more factors were picked by about one-fifth of the participants. These were the unawareness of the importance of lifelong learning (22%) and the irrelevance of the subjects available (20%). A small minority of participants reported a lack of interest in learning (10%).

In conclusion, the vị trí cao nhất two factors that prevent employees from participating in lifelong learning are lack of finances và lack of time. It is clear that priority must be given lớn them when encouraging employees to lớn pursue further education.

Chú ý: Những tin tức được gạch men chân học tập sinh rất có thể thay nạm để cân xứng với tình huống của riêng rẽ mình.


Tạm dịch:

Biểu đồ cho biết kết trái của cuộc khảo sát điều tra khoảng 500 nhân viên về những rào cản với học hành suốt đời. Cuộc khảo sát cho biết có năm rào cản ngăn cản mọi fan tham gia vào quá trình học tập suốt đời. Mặc dù nhiên, mọi rào cản này được review không bằng nhau.

Thiếu tài chủ yếu được review bởi số đông những fan tham gia khảo sát điều tra là yếu ớt tố quan trọng đặc biệt nhất. Hơn 3 phần tư (77%) đầy đủ người vấn đáp cuộc khảo sát cho biết đó là sự việc chính của họ. Yếu ớt tố đặc biệt quan trọng thứ nhì là thiếu thốn thời gian. Đây được xem là rào cản của 66% bạn tham gia nghiên cứu và phân tích (gần nhì phần ba).

Hai yếu tố nữa được chọn vì chưng khoảng 1 phần năm số người tham gia. Đó là việc không nhấn thức được tầm đặc biệt quan trọng của tiếp thu kiến thức suốt đời (22%) và không phù hợp với tiêu chuẩn có sẵn(20%). Một số trong những ít tín đồ tham gia cho thấy thêm họ không xem xét việc học tập (10%).

Xem thêm: Giải Bài 50 Sbt Toán 7 Tập 1 7 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 7 Tập 1

Tóm lại, hai nhân tố số 1 ngăn cản nhân viên tham gia vào quy trình học tập suốt đời là thiếu hụt tài bao gồm và thiếu thốn thời gian. Ví dụ là ưu tiên bắt buộc được trao mang đến họ lúc khuyến khích nhân viên cấp dưới theo đuổi việc học thêm.