THÀNH NGỮ VỀ TÍNH TRUNG THỰC

     

Ca Dao Tục Ngữ về tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất giỏi Đẹp Của nhỏ Người nước ta Được đẩy mạnh Gìn Giữ qua nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực tự Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực tự Trọng xuất xắc và tuyệt hảo trong lòng bạn đọc

Cười fan chớ vội mỉm cười lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau người cười.Ai ơi chớ vội cười cợt nhau,Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách rưới khéo vá, rộng lành vụng may.Thuyền dời bến làm sao bến tất cả dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ vào đạo lý luân thường,Làm fan phải giữ lại kỷ cương có tác dụng đầu.Đường tiếp xúc cốt vẹn toàn,Việc mình không muốn chớ tạo cho ai.Nói lời nên giữ rước lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng mà nghe.Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông white lại chen nhị vàng.Nhị vàng bông white lá xanh,Gần bùn nhưng mà chẳng tanh hôi mùi bùn.Dạo đùa quán cũng như nhà.Nhà tranh gồm ngãi hơn tòa nhà cao.

Chia Sẻ