THẢO NGUYÊN LÀ KIỂU THẢM THỰC VẬT CỦA VÙNG

     

Bài bao gồm đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài bác 19: Sự phân bổ sinh vật với đất bên trên Trái khu đất (P1). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, gồm phần xem kết quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: nhóm đât làm sao sau đây không phân cha ở môi trường đới ôn hoà?

A. Pôtdôn.B. Nâu cùng xám.C. Đen. D. Đài nguyên.

Bạn đang xem: Thảo nguyên là kiểu thảm thực vật của vùng

Câu 2: kiểu thảm thực vật dụng đài nguyên được phân bố ở vẻ bên ngoài khí hậu

A. ôn đới khô.B. ôn đới ẩm.C. Cận cực.D. Cận cực lục địa.

Câu 3: Rừng lá kim thường xuyên phân bố khớp ứng với thứ hạng khí hậu

A. ôn đới châu lục lạnh.B. ôn đới hải dương.C. ôn đới châu lục nưa thô hạn.D. ôn đới châu lục khô.

Câu 4: đội đât nào tiếp sau đây phân ba ở môi trường đới lạnh?

A. Pôtdôn. B. Nâu cùng xám.C. Đen. D. Đài nguyên.

Câu 5: Nhóm khu đất nào dưới đây phân ba ở môi trường thiên nhiên đới ôn hoà?

A. Pôtdôn. B. Đỏ, nâu đỏ.C. Feralit đỏ vàng. D. Đài nguyên.

Câu 6: khí hậu nhiệt đới châu lục có thứ hạng thảm thực vật cùng nhóm đất chủ yếu nào?

A. Rừng lá kim với đất pôtdôn.B. Thảo nguyên và đất đen.C. Rừng cận nhiệt đới gió mùa và khu đất đỏ rubi cận nhiệt độ ẩm.D. Xavan với đất đỏ, nâu đỏ

Câu 7: Dựa vào hình 19.1 với 19.2 vào SGK, cho biết thêm khu vực Đông nam giới Á tất cả kiểu thảm thực vật và nhóm đất thiết yếu nào ?

A. Rừng cận sức nóng ẩm. Đất đỏ kim cương cận sức nóng ẩm.B. Rừng nhiệt đới, xích đạo. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.C. Rừng và cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt. Đất pôtôn.D. Rừng sức nóng đới, xích đạo .Đất đỏ xoàn (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới.

Câu 8: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 vào SGK, cho biết khu vực ven chí tuyến đường ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật cùng nhóm đất chủ yếu nào ?

A. Rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng cận nhiệt. Đất đỏ nâu rừng với cây vết mờ do bụi lá cứng.B. Hoang mạc, chào bán hoang mạc .Đất xám hoang mạc, cung cấp hoang mạc .C. Xavan, cây bụi. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.D. Rừng nhiệt đới, xích đạo. Đất đỏ vàng ( feralit) hoặc đất đen nhiệt đới.

Câu 9: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết đại phần tử thảm thực đồ đài nguyên cùng đất đài nguyên phân bố trong phạm vi hồ hết vĩ đường nào ?

A. Từ chí tuyến đường Bắc (23o27’B ) lên vòng cực Bắc (66o33’B) .B. Từ bỏ chí đường Nam (23o27’N) lên vòng rất Nam ( 66o33’N).C. Trường đoản cú vòng cực Bắc (66o33’B) lên cực Nam (90oN).D. Từ vòng rất Nam (66o33’N) lên rất Nam ( 90oN).

Câu 10: Trong vùng ôn đới chủ yếu có những kiểu thảm thực vật.

A. Thảo nguyên, rừng cận nhiệt độ ẩm ,rừng với cây lớp bụi lá cứng cận nhiệt .B. Rừng lá rộng cùng rừng hỗn hợp, thảo nguyên, hoang mạc và phân phối hoang mạc.C. Rừng lá kim, thảo nguyên,rừng cận sức nóng ẩm.D. Rừng lá kim, rừng lá rộng và rừng láo hợp, thảo nguyên.

Câu 11: Dựa vào hình 19.11, làm việc sườn Tây hàng Cap – ca, vòng đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở vị trí độ cao

A. Từ 0m đến 500m.B. Từ 500m mang đến 1200m.C. Tự 1200m mang đến 1600m.D. Tự 1600m mang đến 2000m.

Xem thêm: 1001 Thắc Mắc: Dãy Himalaya Rộng Bao Nhiêu Km, Hy Mã Lạp Sơn (Địa Điểm Du Lịch)

Câu 12: Dựa vào hình 19.11, sinh hoạt sườn Tây hàng Cap – ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là những vành đai thực vật:

A. Rừng lếu láo hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y với cây bụi, băng tuyết.B. Rừng lá rộng lớn cận nhiệt, rừng láo hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y và cây bụi.C. Rừng lá rộng lớn cận nhiệt, rừng láo hợp, rừng lá kim, đồng cỏ núi, địa y với cây bụi, băng tuyết.D. Rừng lá rộng cận nhiệt, rừng lá kim, rừng lếu láo hợp, địa y cùng cây bụi, đồng cỏ núi.

Câu 13: Sự phân bố những thảm thực vật phụ thuộc nhiều độc nhất vô nhị vào yếu tố

A. Khí hậu.B. địa hình.C. độ cao.D. Sông ngòi.

Câu 14: vì sao thảm thực vật chuyển đổi theo vĩ độ và độ dài địa hình là

A. Chế độ nhiệt ẩm chuyển đổi theo vĩ độ cùng độ cao.B. Lượng mưa nắm đổi.C. Lượng tia nắng thay đổi.D. Gió vắt đổi.

Câu 15: Đất chịu ảnh hưởng mạnh mẻ duy nhất của điều kiện

A. Khí hậu cùng sinh vật.B. Khí hậu cùng sông ngòi.C. Khí hậu và độ cao.D. địa hình.

Câu 16: Ở vùng núi ,càng lên rất cao thì ánh sáng và áp suất không gian càng

A. Càng giảm.B. Càng tăng.C. Không giảm, không tăng.D. Sút đều.

Câu 17: Trên thuộc một diện tích có tính đồng nhật một mực ,các loại thực thường

A. Sống bình thường với nhau.B. Chiến đấu với nhau.C. Bóc tách rời nhau.D. Tận khử lẫn nhau.

Câu 18: kiểu rừng nào sau đây phân tía ở nơi gồm kiểu nhiệt độ ôn đới châu lục lạnh

A. Rừng lá rộng cùng rừng láo hợpB. Rừng lá kim.C. Rừng cận nhiệt độ ẩmD. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Câu 19: lý do sự thay đổi thực vật và đất theo độ dài do

A. Lượng mưa.B. ánh nắng và ẩm.C. Khác nhau về nhiệt cùng ẩm.D. Khí áp.

Câu 20: dấn xét nào không đúng về kiểu thảm thực đồ gia dụng xavan?

A. Nằm tại vị trí vùng bao gồm kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa.B. Cải tiến và phát triển trên khu đất đỏ, nâu đỏ.C. Là dẫu vậy dạng cây bụi.D. Nằm tại vùng gồm kiểu ôn đới lục địa.

Câu 21: vẻ bên ngoài thảm thực thiết bị nào sau đây thuộc môi trường xung quanh đói nóng?

A. Hoang mạc và phân phối hoang mạc.B. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.C. Rừng cận sức nóng ẩm.D. Rừng lá rộng với rừng láo lếu hợp.

Xem thêm: Este Nào Sau Đây Có Mùi Thơm Của Chuối Chín? Este Nào Sau Đây Có Mùi Chuối Chín

Câu 22: dạng hình thảm thực đồ vật nào sau đây phân bố ở noi gồm kiểu nhiệt độ cận sức nóng Địa Trung Hải?

A. Rừng lá rộng với rừng lếu láo hợpB. Rừng và cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt,c. Rừng cận nhiệt ẩm.D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.