THÁP DÂN SỐ THẤP TUỔI LÀ MỘT BIỂU ĐỒ

     

Dựa vào hình 22 và kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy so sánh tháp số lượng dân sinh của châu Phi, châu Á, châu Âu về cơ cấu dân sinh theo tuổi, cơ cấu dân sinh theo giới tính.

Bạn đang xem: Tháp dân số thấp tuổi là một biểu đồ


*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình 22 và dựa vào kiến thức đang học.

Lời giải chi tiết:

So sánh tháp dân sinh của châu Phi, châu Á, châu Âu:

* Về cơ cấu dân số theo tuổi

- Tháp số lượng dân sinh của châu Phi: đáy tháp rộng, đỉnh nhọn, các cạnh thoải => tỉ suất sinh cao, tỉ lệ dân số trong team tuổi 0 – 15 tuổi lớn; tuổi thọ trung bình thấp (tỉ lệ dân số trong giới hạn tuổi trên 65 tuổi vô cùng thấp).

- Tháp dân sinh của châu Á: lòng tháp cùng giữa thân tháp khá cân nặng bằng, thu bé nhỏ về phía đỉnh tháp => tỉ suất sinh cao (tỉ lệ số lượng dân sinh trong đội tuổi 0 – 15 tuổi tương đối lớn), tỉ suất tử rẻ (tỉ lệ dân số trong lứa tuổi trên 65 tuổi thấp), tỉ lệ số lượng dân sinh trong team tuổi 15 – 64 tuổi tương đối cao (lực lượng lao cồn dồi dào).

- Tháp dân số châu Âu: tháp thu thon ở đáy cùng đỉnh tháp => tỉ suất sinh cùng tỉ suất tử hồ hết thấp, tuổi thọ vừa phải cao (tỉ lệ dân số trong đội tuổi 0 – 15 tuổi hết sức thấp, tỉ lậ dân sinh trong team tuổi bên trên 65 tuổi cao).

* Về cơ cấu dân sinh theo giới tính

- Tháp số lượng dân sinh của châu Phi và châu Á: tỉ lệ dân sinh nam cao hơn dân số nữ.

- Tháp số lượng dân sinh châu Âu: tỉ trọng dân cô bé cao hơn dân sinh nam.

? mục II

Trả lời thắc mắc mục II trang 88 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu dưới đây:


*

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu số lượng dân sinh theo team tuổi của tập thể nhóm nước cải cách và phát triển và đang phát triển, năm 2020.

b. Nhận xét và giải thích cơ cấu số lượng dân sinh theo nhóm tuổi của tập thể nhóm nước phát triển và đang phát triển, năm 2020.

Phương pháp giải:

- xác định biểu đồ thích hợp nhất: Quan liền kề bảng số liệu và đọc yêu ước “biểu đồ trình bày cơ cấu số lượng dân sinh theo team tuổi” => Biểu đồ dùng tròn.

- up load số liệu:

+ Tính tỉ lệ % từng team tuổi của tập thể nhóm nước cách tân và phát triển và sẽ phát triển.

+ Ví dụ:

Tỉ lệ % nhóm tuổi 0 – 14 tuổi (Nhóm nước phát triển) = Số dân team 0 – 14 tuổi/Tổng số dân x 100

- biện pháp vẽ biểu đồ:

+ tự bảng số liệu sẽ xử lí, vẽ 2 biểu trang bị tròn lần lượt biểu đạt cơ cấu số lượng dân sinh theo team tuổi của nhóm nước phát triển và nhóm nước sẽ phát triển.

+ Ghi chú giải số liệu lên biểu đồ, chú thích và tên biểu đồ.

- dìm xét và giải thích.

Lời giải bỏ ra tiết:

* xử lý số liệu:

Bảng cơ cấu dân sinh theo team tuổi của group nước cải cách và phát triển và sẽ phát triển, năm 2020 (%)


*

* Vẽ biểu đồ


*

Biểucơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước cải tiến và phát triển và đang phát triển, năm 2020 (%)

* nhận xét với giải thích

=> dấn xét:

Cơ cấu dân sinh theo nhóm tuổi của nhóm nước cải tiến và phát triển và đang trở nên tân tiến năm 2020 gồm sự không giống nhau:

- Tỉ trọng đội tuổi tự 15 – 64 tuổi ở cả 2 nhóm nước tương đối gần như nhau: ở nhóm nước cải cách và phát triển là 64,3% cùng nhóm nước đang cải cách và phát triển là 65,4%, chỉ chênh nhau 1,1%.

- Tỉ trọng nhóm tuổi tự 0 – 14 tuổi ở nhóm nước đang cải cách và phát triển cao hơn team nước vạc triển, cao hơn 10,8%.

- Tỉ trọng nhóm tuổi trên 65 tuổi ở team nước đang phát triển thấp hơn nhóm nước vẫn phát triển, thấp hơn 11,9%.

=> Giải thích:

- Tỉ trọng nhóm tuổi từ bỏ 0 – 14 tuổi ở team nước đang cải cách và phát triển cao hơn nhóm nước trở nên tân tiến do nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh cao.

- Tỉ trọng nhóm tuổi bên trên 65 tuổi ở đội nước đang cải cách và phát triển thấp hơn đội nước đang cải cách và phát triển do nhóm nước phát triển có nền kinh tế tài chính phát triển, chế độ chăm lo người cao tuổi tốt, tuổi thọ trung bình cao.


VietJack bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


*

Câu 1: Cơ cấu số lượng dân sinh được phân ra thành hai một số loại là

Quảng cáo

A.Cơ cấu sinh học tập và cơ cấu theo trình độ.

B.Cơ cấu theo giới và cơ cấu theo tuổi.

C.Cơ cấu theo lao rượu cồn và cơ cấu tổ chức theo trình độ.

D.Cơ cấu sinh học và cơ cấu tổ chức xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Cơ cấu dân số theo giới là đối sánh tương quan giữa

A.Giới nam so với giới thanh nữ hoặc so với tổng số dân.

B.Số trẻ em nam so với số trẻ nhỏ nữ trong thuộc thời điểm.

C.Số trẻ nhỏ nam đối với tổng số dân.

D.Số trẻ nhỏ nam và thanh nữ trên toàn bô dân ở cùng thời điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 3: Cơ cấu dân sinh theo giới không tác động tới

A.Phân ba sản xuất

B.Tổ chức đời sống xã hội.

C.Trình độ phân phát triển tài chính - thôn hội của một khu đất nước.

D.Hoạch định chiến lược phát triển tài chính - buôn bản hội của một quốc gia.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: cơ cấu tổ chức dân sô thể hiện được tinh hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân sinh và nguồn lao cồn của một quốc gia.

A.Cơ cấu dân sinh theo lao động.

B.Cơ cấu số lượng dân sinh theo giới.


C.Cơ cấu dân sinh theo độ tuổi.

D.Cơ cấu số lượng dân sinh theo trình độ văn hóa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Thông thường, team tuổi tự 0 – 14 tuổi được call là nhóm

A.Trong lứa tuổi lao động.

B.Trên giới hạn tuổi lao động.

C.Dưới lứa tuổi lao động.

D.Độ tuổi không thể lao cồn .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Quảng cáo

Câu 6: Thông thường, team tuổi từ bỏ 15 – 59 tuổi (hoặc mang đến 64 tuổi) được gọi là nhóm

A.Trong lứa tuổi lao động.

B.Trên độ tuổi lao động.

C.Dưới giới hạn tuổi lao động.

D.Hết giới hạn tuổi lao động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: Thông thường, nhóm tuổi từ 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên được gọi là nhóm

A.Trong độ tuổi lao động.

B.Trên độ tuổi lao động.

C.Dưới lứa tuổi lao động.

D.Không còn tài năng lao cồn .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Một nước có tỉ lệ đội tuổi từ 0 – 14 tuổi là bên dưới 25 %, team tuổi bên trên 60 trở lên trên là bên trên 15% thì được xếp là nước có

A.Dân số trẻ.

B.Dân số già.

C.Dân số trung bình.

D.Dân số cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Một nước tất cả tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi là trên 35% team tuổi trên 60 tuổi trở lên trên là dưới 10% thì được xếp là nước có

A.Dân số trẻ.

B.Dân số già.

C.Dân số trung bình.

D.Dân só cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Sự khác hoàn toàn giữa tháp không ngừng mở rộng với tháp thu dong dỏng là

A.Đáy rộng, đỉnh nhọn, hai cạnh thoải.

B.Đáy hẹp, đỉnh phinh to.

C.Đáy rộng, thu bé ở giữa, phía bên trên lại mở ra.

D.Hẹp lòng và không ngừng mở rộng hơn tại phần đỉnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Sự biệt lập giữa tháp thu dong dỏng với tháp mở rộng là

A.Đáy rộng, đỉnh nhịn, ở giữa thu hẹp.

B.Đáy hẹo, đỉnh phình to.

C.ở thân tháp phình to, thu dong dỏng về nhì phía đáy với đỉnh tháp .

D.hẹp đáy và mở rộng hơn ở trong phần đỉnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: vẻ bên ngoài tháp bình ổn (Nhật) có điểm lưu ý là :

A.Đáy rộng, đỉnh nhọn, nhị cạnh thoải.

B.Đáy hẹp, đỉnh phình to

C.ở thân tháp thu hẹp, phình lớn ở phía nhị đầu.

D.hẹp lòng và mở rộng hơn ở trong phần đỉnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục I, SGK/90 địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: bộ phận dân số trong lứa tuổi quy định có công dụng tham gia lao hễ được hotline là

A.nguồn lao động.

B.Lao cồn đang vận động kinh tế .

Xem thêm: Loại Đơn Phân Tham Gia Cấu Tạo Nên Adn Là ? 4 Loại Đơn Phân Tham Gia Cấu Tạo Adn

C.Lao đụng có bài toán làm.

D.Những người mong muốn về việc làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: mối cung cấp lao động được phân làm hai nhóm

A.Nhóm có câu hỏi làm bất biến và nhóm chưa có việc làm.

B.Nhóm có việc làm trong thời điểm tạm thời và nhóm chưa xuất hiện việc làm.

C.Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân sinh không chuyển động kinh tế.

D.Nhóm thâm nhập lao rượu cồn và nhóm không thâm nhập lao động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: thành phần dân số nào dưới đây thuộc đội dân số hoạt động kinh tế ?

A.Nội trợ.


B.Những fan tàn tật.

C.Học sinh, sinh viên.

D.Những người có nhu cầu lao hễ nhưng chưa xuất hiện việc làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: phần tử dân số nào dưới đây thuộc nhóm số lượng dân sinh không vận động kinh tế ?

A.Những tín đồ đang thao tác trong các nhà máy.

B.Những fan nông dân đang thao tác trên ruộng đồng.

C.Học sinh, sinh viên.

D.Có nhu yếu lao rượu cồn nhưng chưa có việc làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ bản.

Câu 17: mang lại biểu đồ biểu thị : CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO khu VỰC ghê TẾ CỦA ẤN ĐỘ, BRA – XIN VÀ ANH NĂM 2013 (%)


Dựa vào biểu đồ, cho thấy nhận xét làm sao sau đay là đúng

A.Ở Ấn Độ, gần một nửa lao động làm việc ở quanh vùng 2.

B.Ở Anh, tất cả tới gần 80% lao động thao tác làm việc ở khoanh vùng 1.

C.Ở Bra – xin ,tỉ lệ lao rượu cồn ở quanh vùng 2 thấp rộng ở Ấn Độ nhưng cao hơn nữa so với ở Anh.

D.Những nước trở nên tân tiến có tỉ trọng lao đụng trong quanh vùng 1 thấp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Dựa vào biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

- Ấn Độ có khu vực I cao hơn nữa nhiều đối với Anh cùng Bra-xin (49,7% đối với 0,9% với 14,5%) → Như vậy, nước cải tiến và phát triển (Anh, Bra-xin) gồm tỉ lệ lao cồn trong quanh vùng I thấp nhiều so với nước đang cải cách và phát triển (Ấn Độ).

- Ấn Độ có khu vực II, III phải chăng hơn các so cùng với Anh với Bra-xin.

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO khu VỰC tởm TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

Tên nướcChia raKhu vực 1Khu vực 2Khu vực 3Pháp3,821,374,9Mê-hi-cô14,023,662,4Việt Nam46,721,232,1

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi 18, 19

Câu 18: Biểu đồ tương thích nhất thể hiện cơ cấu tổ chức lao dộng phân theo khu vực kinh tế của bố nước trên năm năm trước là

A.Biểu đồ gia dụng miền. B.Biểu đồ dùng tròn.

C.Biểu thiết bị đường. D.Biểu vật cột ghép.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: căn cứ vào bảng số liệu cùng yêu cầu đề bài, ta thấy biểu thứ tròn là biểu thứ có thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổ chức lao dộng phân theo khu vực kinh tế của cha nước bên trên năm 2014.

Câu 19: quan sát vào cơ cấu lao rượu cồn phân theo khu vực kinh tế ta rất có thể biết được

A.Pháp là nước vạc triển

B.Mê-hi-cô là nước phát triển.

C.Việt phái nam là nước phân phát triển.

D.Cả tía nước những là nước phát triển.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: căn cứ vào bảng số liệu, tỉ trọng khu vực I, II, III → Pháp là nước rất cải tiến và phát triển (khu vực III chiếm tỉ trọng hết sức lớn, khu vực I cực kỳ nhỏ), Mê-hi-cô là nước công nghiệp hóa, việt nam là nước vẫn phát triển.

Câu 20: cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO quần thể VỰC tởm TẾ

CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2014

tên nướcChia ra
Khu vực IKhu vực IKhu vực I
Pháp 3,821,374,9
Việt Nam46,721,231,1

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết thêm nhận xét nào bên dưới đây chính xác nhất với cơ cấu tổ chức lao đụng phân theo quanh vùng kinh tế của nhì nước trên năm 2014?

A. Khu vực I của nước ta thấp hơn Pháp.

B. Khoanh vùng III của Pháp cao cấp 3 lần Việt Nam.

C. Quanh vùng I của việt nam cao cấp 12,3 lần Pháp.

D.Khu vực II của việt nam bằng Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhấn xét sau:

- quanh vùng II, III của Pháp cao hơn việt nam => Ý A, D sai.

- quanh vùng III của Pháp cao cấp 2,3 lần khoanh vùng III của nước ta => Ý B sai.

- khu vực I của vn cao vội vàng 12,3 lần khoanh vùng I của Pháp => Ý C đúng.

Câu 21: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO khu VỰC kinh TẾ

CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2014

thương hiệu nướcChia ra
Khu vực IKhu vực IKhu vực I
Pháp 3,821,374,9
Việt Nam46,721,231,1
1

Dựa vào bảng số liệu trên, cho thấy biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao động phân theo khoanh vùng kinh tế của hai nước bên trên năm năm trước là

A. Biểu đồ gia dụng miền.

B. Biểu vật tròn.

C.Biểu vật đường.

D.Biểu vật cột ghép

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Đề bài xích yêu cầu:

- Thể hiện cơ cấu lao rượu cồn phân theo khu vực kinh tế.

- Của nhì nước (tương đương với trường phù hợp 2 năm).

=> dựa vào dấu hiệu nhận thấy biểu trang bị tròn: biểu đồ tương thích nhất thể hiện cơ cấu tổ chức lao dộng phân theo khu vực kinh tế của hai nước bên trên là biểu đồ vật tròn.

Câu 22: cho biết dân số của một giang sơn năm 2019 có 985 triệu người nam và 872 triệu con người nữ. Tỉ số nam nữ của giang sơn đó là

A. 113%, cứ 100 nam bao gồm 113 nữ.

B. 112%, cứ 112 nam có 100 nữ.

C. 113 %, cứ 113 nam tất cả 100 nữ.

D. 112%, cứ 100 nam bao gồm 112 nữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích:

- phương pháp tính tỉ số nam nữ Tnn = x 100 (%)

Trong đó: Tnn: Tỉ số giới tính. Dnam: số lượng dân sinh nam. Dnữ: số lượng dân sinh nữ.

- Áp dụng công thức:

Tỉ số giới tính = (985 / 872) x 100 = 113 %.

=> Tỉ lệ giới tính là 113%, tức thị cứ 113 nam tất cả 100 nữ.

Câu 23. hiện thời các khu vực nào tiếp sau đây có phần trăm người mù chữ cao nhất thế giới?

A. Châu Phi.

B. Những nước Ả-rập với Nam Á.

C. Châu Phi với Nam Á.


D. Châu Phi, nam giới Á và các nước Ả-rập.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: hiện giờ các khu vực có xác suất người mù chữ tối đa thế giới là châu Phi, nam Á và các nước Ả-rập.

Câu 24: Cho biết dân số của một non sông năm 2019 gồm 955 triệu con người nam và 1036 triệu người nữ. Tỉ số nam nữ của tổ quốc đó là

A. 92 %, cứ 92 nam gồm 100 nữ.

B. 92%, cứ 100 nam bao gồm 92 nữ.

C. 94%, cứ 96 nam có 100 nữ.

D. 94%, cứ 100 nam tất cả 96 nữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

- bí quyết tính tỉ số giới tính Tnn = x 100 (%)

Trong đó: Tnn: Tỉ số giới tính. Dnam: dân sinh nam. Dnữ: dân số nữ.

- Áp dụng công thức:

Tỉ số nam nữ = x 100 = 92 (%)

=> Tỉ lệ giới tính là 92%, tức là cứ 92 nam gồm 100 nữ.

Câu 25: những nước truyền thống cuội nguồn Đông Á thông thường sẽ có tỉ lệ nam cao hơn nữ là do tại sao nào sau đây?

A. Chiến tranh nhiều nam ra trận.

B. Tuổi thọ mức độ vừa phải của nữ cao hơn nữa nam.

C. Gửi cư sang những nước công nghiệp.

D. Tư tưởng xã hội và phong tục tập quán.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: các nước Đông Á (đặc biệt là Trung Quốc) chịu tác động lâu nhiều năm của hệ tư tưởng phong kiến không tân tiến (Nho giáo), trọng nam coi thường nữ; còn mặt khác cùng với sự phát triển của technology nên con bạn ngày nay có thể phát hiện nay sớm và chắt lọc giới tính tức thì từ vào bụng bà bầu dẫn mang lại tỉ lệ nam cao hơn nữ ngơi nghỉ các nước nhà này. Hình như còn vì chưng tuổi thọ của phái mạnh thấp hơn nữ.

Câu 26. vn có cơ cấu số lượng dân sinh theo tuổi thọ như sau: 0-14 tuổi: 33,6%, 15-59 tuổi: 58,3%, 60 tuổi: 8,1 %. Như vậy nước ta có

A. Dân số già.

B. Dân sinh trẻ tuy thế đang già đi.

C. Số lượng dân sinh trẻ.

D. Dân số trung gian giữa trẻ và già.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: việt nam có cơ cấu số lượng dân sinh theo tuổi như sau: 0-14 tuổi: 33,6%, 15-59 tuổi: 58,3%, 60 tuổi: 8,1 %. Như vậy vn có dân số trung gian giữa dân số trẻ và số lượng dân sinh già (có thể nhờ vào bảng trong SGK/90 để gia công rõ hơn nước có số lượng dân sinh già và nước có dân sinh trẻ).

Câu 27: nguyên nhân chủ yếu khiến cho tỉ lệ nam cao hơn nữa nữ ở các nước Trung Quốc, việt nam là do

A. Chiến tranh.

B. Tuổi thọ mức độ vừa phải của nữ cao hơn nữa nam.

C. Chuyển cư.

D. Tư tưởng xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn 11 Trang 120 Tập 2 0 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 2, Bài 4 Trang 120 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 2

Giải thích: các nước Trung Quốc, việt nam chịu tác động lâu nhiều năm của hệ tứ tưởng phong kiến xưa cũ (Nho giáo), trọng nam coi thường nữ; mặt khác cùng với sự cách tân và phát triển của công nghệ nên con bạn ngày nay hoàn toàn có thể phát hiện nay sớm và chọn lọc giới tính tức thì từ trong bụng mẹ dẫn mang lại tỉ lệ nam cao hơn nữa nữ ngơi nghỉ các non sông này.