THỂ TÍCH KHỐI LẬP PHƯƠNG CẠNH 2A BẰNG

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ hoàn toàn có thể tích $V$. Trên lòng (A"B"C") đem điểm $M$ bất kì. Thể tích khối chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác số đông cạnh $a$, biết cạnh bên là (asqrt 3 ) và phù hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ cùng góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ từ bỏ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng với giao điểm 2 mặt đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ cùng bề mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) sản xuất với khía cạnh phẳng đáy một góc (alpha ) với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối chóp $A".ICD$ là:


Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ mà mặt mặt $ABB"A"$ có diện tích s bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ và mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác phần nhiều cạnh $a$, với (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác cân nặng (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) với $AB"$ vuông góc cùng với $left( A"B"C" ight)$ . Khía cạnh phẳng $left( AA"C" ight)$ chế tạo ra với phương diện phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ bao gồm độ dài tất cả các cạnh bởi $a$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ trên $(ABB’A’)$ là chổ chính giữa của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật cùng với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Nhị mặt mặt $left( ABB"A" ight)$ cùng $left( ADD"A" ight)$ lần lượt tạo nên với đáy hầu như góc (45^0) và (60^0). Tính thể tích khối hộp nếu như biết ở bên cạnh bằng $1$.

Bạn đang xem: Thể tích khối lập phương cạnh 2a bằng


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác phần lớn với vai trung phong $O$. Hình chiếu của $C’$ trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ đến $CC’$ là $a$ với 2 mặt bên $(ACC’A’)$ và $(BCC’B’)$ phù hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có đáy là tam giác cân nặng tại $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) mặt phẳng (left( AB"C" ight)) tạo với đáy một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), đường chéo (A"B) chế tạo với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác gần như cạnh (a = 4) và biết diện tích tam giác (A"BC) bằng $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy là tứ giác phần lớn cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác bao gồm đáy là hình thoi mà những đường chéo là (6cm) cùng (8cm), biết rằng chu vi lòng bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") với $ABC$ là tam giác vuông cân tại $C$ bao gồm (AB = a) , mặt bên (ABB"A") là hình vuông. Mặt phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ với vuông góc với (AB") chia khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho nhiều diện (ABCDEF) có (AD,BE,CF) song một tuy nhiên song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích s tam giác (ABC) bằng (10). Thể tích đa diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D") rất có thể tích bởi (V). Hotline (M,,,N,,,P,,,Q,,,E,,,F) theo thứ tự là tâm những hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.

Xem thêm: Bài 47 Trang 26 Sgk Toán 7 Bài 47 Trang 26 Toán 7 Tập 1, Bài 47 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 1

A" B "C " D " có diện tích mặt chéo ACC’A’ bởi (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông trên (A.) Cạnh (BC = 2a) cùng (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi bao gồm (angle B"BC) nhọn. Mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) với mặt phẳng (left( ABB"A" ight)) sinh sản với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác hầu như (ABC.A"B"C")có (AB = a,) con đường thẳng (A"B) tạo thành với khía cạnh phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") rất có thể tích (V). Call (M) là vấn đề thuộc cạnh (BB") làm sao để cho (MB = 2MB"). Phương diện phẳng (left( alpha ight)) trải qua (M) cùng vuông góc cùng với (AC") cắt những cạnh (DD"), (DC), (BC) theo thứ tự tại (N), (P), (Q). Call (V_1) là thể tích của khối nhiều diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).


Cho lăng trụ đông đảo (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bởi a, góc giữa hai mặt phẳng (left( A"BC ight)) với (left( ABC ight)) bởi (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Hóc Môn Tuyến Tụy Là Gì? Vai Trò Của Tuyến Tụy


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") bao gồm đáy là hình vuông, (BD = 2a,) góc thân hai mặt phẳng (left( A"B mD ight)) với (left( ABCD ight)) bằng (30^0). Thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đã đến bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Call (E) là trung tâm tam giác (A"B"C") cùng (F) là trung điểm (BC). Hotline (V_1) là thể tích khối chóp (B".EAF) với (V_2) là thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Lúc ấy (dfracV_1V_2) có giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có diện tích đáy bởi (12) và chiều cao bằng (6). Call (M,,,N) theo thứ tự là trung điểm của (CB,,,CA) với (P,,,Q,,,R) theo lần lượt là tâm những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối đa diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác hầu hết (ABC.A"B"C") có độ dài cạnh đáy (AB = 8,) bên cạnh bằng (sqrt 6 ) (minh họa như hình vẽ). Call (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng cách từ (B") cho mặt phẳng (left( ABM ight)) bằng bao nhiêu?

*


Ông A dự tính sử dụng không còn 5m2kính để gia công một bể cá bởi kính có những thiết kế hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn (các mọt ghép có form size không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?


Cho hình hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ tất cả đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ biết rằng hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên phương diện phẳng $(A B C D)$ trùng cùng với giao điểm của $A C$ cùng $B D$. Diện tích s tam giác $A^prime A B$ bởi $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ phần lớn (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) gồm độ dài tất cả các cạnh bằng (a). Call (M) là trung điểm A B với (N) là vấn đề thuộc cạnh A C làm thế nào để cho (CN = 2AN). Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) và (C^prime ) bằng


Cho lăng trụ (ABC.A"B"C") gồm đáy (ABC) là tam giác vuông cân tại (C). Call (M) là trung điểm của cạnh(AB). Hiểu được (A"CM) là tam giác phần lớn cạnh (a) và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng lòng (minh họa như hình vẽ). Thể tích của khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng

*


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.