THÍ NGHIỆM TẠO RA MUỐI SẮT 3 SUNFAT LÀ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thí nghiệm tạo ra muối fe (III) sunfat là

A.

Bạn đang xem: Thí nghiệm tạo ra muối sắt 3 sunfat là

sắt phản bội ứng với dung dịch H 2 SO 4 quánh nóng.

B.sắt phản bội ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng.

C.sắt làm phản ứng với dung dịch CuSO 4 .

D. sắt bội nghịch ứng với hỗn hợp A l 2 S O 4 3Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây fe (dùng dư) trong khí clo;

(2) Đốt cháy các thành phần hỗn hợp sắt và lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí);

(3) cho sắt (II) oxit vào dung dịch axit sunfuric sệt nóng;

(4) cho sắt vào hỗn hợp đồng (II) sunfat;

(5) mang lại đồng vào hỗn hợp sắt (III) clorua;

(6) cho oxit fe từ công dụng với dung dịch axit clohidric.

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là 

A. 4. 

B. 3.

C.

D. 2.


*

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây fe (dùng dư) trong khí clo;

(2) Đốt cháy tất cả hổn hợp sắt cùng lưu huỳnh (trong điều kiện không tồn tại không khí);

(3) mang đến sắt (II) oxit vào hỗn hợp axit sunfuric đặc nóng;

(4) mang lại sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat;

(5) mang lại đồng vào hỗn hợp sắt (III) clorua;

(6) mang lại oxit sắt từ công dụng với hỗn hợp axit clohidric.

Số thí nghiệm tạo thành muối fe (II) là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.


Chọn lời giải A

Có 4 thí nghiệm tạo ra muối Fe2+ là (2), (4), (5) và (6)

Lưu ý làm việc thí nghiệm (1) sắt dư cơ mà không làm phản ứng cùng với FeCl3 bởi vì đây không tồn tại môi trường năng lượng điện li cần không phân li ra Fe3+ nhằm phản ứng tạo Fe2+.


Thực hiện các thí nghiệm sau:(1) Đốt dây fe trong bình đựng khí oxi.(2) đến miếng kẽm chức năng với hỗn hợp HCl.(3) đến Sắt tác dụng với H 2 SO 4 sệt nóng.(4) mang lại nhôm công dụng với hỗn hợp NaOH.Số thí nghiệm bội nghịch ứng xuất hiện khí hiđro là 

A.1. B.2. C.3. D.4.


(left(1 ight)3Fe+2O_2underrightarrowt^oFe_3O_4)

(left(2 ight)Zn+2HCl ightarrow ZnCl_2+H_2)

(left(3 ight)2Fe+6H_2SO_4left(đ ight)underrightarrowt^oFe_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O)

(left(4 ight)Al+NaOH+H_2O ightarrow NaAlO_2+dfrac32H_2)

Dễ thấy thể nghiệm `(2),(4)` có mặt `H_2` nên lựa chọn `B`


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây sắt trong bình cất khí Cl2.

(b) Nung nóng các thành phần hỗn hợp bột tất cả Fe cùng S (trong khí trơ).

(c) Cho bột Cu (dư) vào dung dịch FeCl3.

(d) mang đến Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(e) cho Fe vào hỗn hợp AgNO3 (dư).

Sau các phản ứng, số thí nghiệm tạo nên muối sắt(III) là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây sắt trong bình chứa khí Cl2.

(b) Nung nóng các thành phần hỗn hợp bột tất cả Fe cùng S (trong khí trơ).

(c) đến bột Cu (dư) vào dung dịch FeCl3.

Xem thêm: Soạn Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngữ Văn 6 Tập 2 Cánh Diều Chi Tiết

(d) mang lại Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl. 

(e) đến Fe vào hỗn hợp AgNO3 (dư).

Sau những phản ứng, số thí nghiệm tạo nên muối sắt(III) là

A. 2

B. 3.

C. 4

D. 5


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) cho bột nhôm tiếp xúc với khí clo.

(2) cho crom(VI) oxit vào nước dư.

(3) mang lại dung dịch sắt(III) clorua vào dung dịch bạc bẽo nitrat.

(4) đến bột fe vào hỗn hợp crom(III) sunfat.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


(1) mang đến bột nhôm tiếp xúc với khí clo.

(2) cho crom(VI) oxit vào nước dư.

(3) mang lại dung dịch sắt(III) clorua vào dung dịch bạc đãi nitrat.

(4) cho bột fe vào hỗn hợp crom(III) sunfat.

ĐÁP ÁN A


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) mang đến bột nhôm tiếp xúc với khí clo.

(2) mang lại crom (VI) oxi vào nước dư.

(3) mang đến dung dịch fe (III) clorua vào dung dịch tệ bạc nitrat.

(4) mang lại bột sắt vào hỗn hợp crom (III) sunfat.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng ở điều kiện thường là:

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) mang đến bột nhôm tiếp xúc với khí clo.

(2) mang đến crom (VI) oxi vào nước dư.

(3) mang đến dung dịch sắt (III) clorua vào dung dịch bội nghĩa nitrat.

(4) mang lại bột sắt vào hỗn hợp crom (III) sunfat.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là:

A. 4.

B. 2.

C. 1.  

D. 3.


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) đến dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2 

(b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(c) đến MnO2 vào hỗn hợp HCl đặc, nóng.

(d) mang lại dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.

(e) đến dung dịch bạc tình nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua

(g) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 4

B. 3

C.

Xem thêm: Ptbđ Bài Ôn Dịch Thuốc Lá Là Gì? Câu Hỏi 1506717 Ptbđ Chính Trong Bài Ôn Dịch Thuốc Lá Là Gì

5

D. 2


Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường):(a) cho đồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua.(b) Sục khí hiđro sunfua vào hỗn hợp đồng (II) sunfat.(c) mang đến dung dịch bạc tình nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua.(d) đến bột lưu huỳnh vào thủy ngân.Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là