Unit 7 lớp 10: grammar trang 18

     

Vocabulary

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match the words / phrases with their definitions.(Đọc đoạn hội thoại vào phần Getting Started. Nối những từ/cụm từ bỏ với nghĩa của chúng.)


1. Proposal — g: ước hôn

một chiến lược hoặc đề nghị; một lời ngỏ kết hôn

2. Engagement – e: gắn hôn

một thỏa thuận hoặc một lời hứa hẹn kết hôn

3. Wedding – d: đám cưới

một sự kiện mà trong đó hai tín đồ kết hôn cùng với nhau

4. Reception – b: bữa tiệc trang trọng, thân mật

một bữa tiệc thân mật để mừng điều gì

5. Bride — a: cô dâu

một thiếu phụ đang kết giao hoặc sắp kết hôn

6. Bridegroom/groom — c: chú rể

một người lũ ông vẫn kết hôn hoặc sắp kết hôn


7. Ceremony – f: lễ

một sự kiện xã hội thân thiết hoặc tôn giáo thừa nhận được thực hiẻa theo đa số phong tục

2. Circle the correct words in brackets khổng lồ complete the sentences.(Khoanh tròn mọi từ đúng trong những ngoặc đối kháng để dứt câu.)

*

1. Guests in Mr Smith’s wedding is crowded than in Mr Long’s wedding.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10: grammar trang 18

Dịch: khách hàng trong dám cưới ông Smith đông hơn đám cưới ông Long.

2. Mr Smith’s wedding reception was more expensive than Mr Long’s.

Dịch: Tiệc cưới của ông Smith tốn nhát hơn tiệc cưới của ông Long.

3. Mr Smith is older than Mr Long.

Dịch: Ông Smith già rộng ông Long.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Trình Bày Suy Nghĩ Về Lối Sống Của Giới Trẻ Hiện Nay

4. The engagement of Mr Smith’s wedding is less longer than Mr Long’s wedding.

Dịch: thời gian đính hôn của đám hỏi ông Smith ngắn lại ông Long.

5. The service rating in Mr Smith’s wedding is better than Mr Long’s wedding.

Dịch: Đánh giá dịch vụ của đám cưới ông Smith tốt hơn đám hỏi ông Long.

Xem thêm: Ở Giữa Của Nam Á Là - Miền Địa Hình: Hệ Thống Dãy Hi

3. Choose the correct answers.(Chọn câu trả lời đúng.)

(1) A

(2) a

(3) the

(4) the

(5) the

(6) the

(7) a

(8) the

(9) the

Dịch:

Đám cưới là 1 trong các buổi lễ vị trí mà các hai bạn kết hôn. Vào trong ngày cưới nàng dâu chú rể trao nhau tiến thưởng cưới và nhẫn cưới. Trước ngày cưới, chú rể thường xuyên hỏi anh em, đồng đội và phụ thân của mình để tìm phụ rể. Phụ rể sẽ giúp đỡ chú rể sẵn sàng buổi lễ và có lẽ rằng không gồm gì sai vào ngày cưới. Cô dâu cũng rất có thể có một hay như là 1 vài phụ dâu. Phụ dâu giữ nàng dâu bình tĩnh, và chuẩn bị sẵn sàng và xem xét váy cưới của cô ý ấy. Ngày nay, đa phần các cặp hóng vài ngày trước khi lên lối đi tuần trăng mật.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">