Tiếng anh 12 mới unit 6 looking back

     

Để giúp những em khám phá về cách khẳng định âm nối “r’, xử lý các bài bác tập đối chiếu kép cùng thì tương lai hoàn thành, mời những em xem thêm bài học tập Unit 6 “Endanger Species” giờ Anh lớp 12 bắt đầu phần Looking Back.

Bạn đang xem: Tiếng anh 12 mới unit 6 looking back


Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn hiệp thương sau. Quyết định xem nơi đâu âm nối /r/ được xẩy ra khi nói nhanh, trôi chảy)

Bạn đang xem: tiếng Anh 12 mới Unit 6 Looking Back – Củng cố

Guide to answer


*

Tạm dịch:

1. A: Những con tê giác hiện giờ đang bị đe đe tuyệt chủng ở châu Á với châu Phi, đúng không?

B: Đúng vậy. Bởi vì sừng của chúng được tin là trị được bệnh. Tuy nhiên, không tồn tại bằng hội chứng nào ủng hộ niềm tin này. 

2. A: Lisa cùng tôi đã đi được đến khu vui chơi công viên động đồ hoang dã tuần trước.

B: Bạn tất cả thấy những con nai tốt saola ở kia không?

A: Có, cửa hàng chúng tôi có thấy. Chúng khá thân thiện với vui tính.


Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1.

(Lắng nghe và soát sổ những câu trả lời của bạn. Tiếp nối lặp lại những thảo luận trong 1.)

Click khổng lồ listen

 


Complete the sentences with the correct size of the words in brackets. 

(Hoàn thành câu với vẻ ngoài đúng của những từ vào ngoặc đơn.)

Guide lớn answer

1. Increasing trade in ivory products is a threat to the (survive) survival of elephants.

(Tăng bán buôn các thành phầm ngà là mối bắt nạt dọa đối với sự mãi mãi của con voi.)

2. I don’t think bringing (extinction) extinct species back to life is a good idea. That’s going against the laws of nature.

(Tôi không nghĩ rằng việc đưa loài hay chủng trở lại cuộc sống thường ngày là một phát minh hay. Điều đó trái với luật pháp lệ tự nhiên.)

3. Plants và trees can be (danger) endangered like animals. The lady slipper orchid is an example.

(Thực thiết bị và cây cỏ có thể là bị nguy nan như hễ vật. Hoa phong lan là 1 trong những ví dụ.)

4. Dinosaurs and mammoths are classified as EX, meaning extinct, on the (conserve) conservation status scale.

(Khủng long với voi mamút được xếp một số loại là EX, có nghĩa là đã hay chủng, về bài bản bảo tồn.)

5. If (poach) poaching continues at current rates, elephants, rhinos and other African wildlife may be gone within our lifetime.

(Nếu việc săn bắt liên tục ở tỉ lệ hiện tại, voi, cơ giác và động vật hoang dã hoang dã châu Phi khác gồm thể bặt tăm trong cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta.)

6. Darwin’s theory of (evolve) evolution explains that the strongest species can survive because they have the ability lớn adapt lớn the new environment better than others.

 (Lý thuyết tiến hóa của Darwin phân tích và lý giải rằng hầu hết loài bạo gan nhất có thể tồn tại bởi chúng có công dụng thích ứng với môi trường thiên nhiên mới giỏi hơn những loài khác.)


1.4. Task 1 Unit 6 lớp 12 Grammar


Work with a partner. Practise asking questic & giving answers, using the prompts below

(Làm việc cùng một tín đồ bạn. Thực hành đặt câu hỏi và chỉ dẫn câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn bên dưới đây)

Example: how many lessons/ review/ by nine o’clock tonight 

– How many lessons will you have reviewed by nine o’clock tonight? (Có bao nhiêu bài học các bạn sẽ ôn tập xong tính đến 9h tối nay?)

– I’ll have reviewed three lessons by then. (Mình vẫn ôn được 3 bài bác tính đến thời điểm đó.)

1.

Xem thêm: Giải Sinh Lớp 10 Bài 2 : Các Giới Sinh Vật, Soạn Sinh 10 Bài 2 Ngắn Nhất: Các Giới Sinh Vật

 how long/ study English/ in this school/ by the time/ graduate/ in June

2. how long/ live/ in present home/ by next year

3. how many new English words/ learn/ by the over of this unit

4. how many units in this book/ finish/ in four weeks’ time

5. how long/ work/ this assignment/ by the time/ you/ hand it in

Guide khổng lồ answer

1. How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June? 

(Bạn học tập tiếng Anh trong trường này được bao thọ tính tới thời điểm bạn xuất sắc nghiệp hồi tháng Sáu?)

–  I’ll have studied English for 3 years by then.

2. How long will you have lived in your present home by next year? 

(Bạn đã sống trong căn nhà hiện tại của chúng ta được bao lâu tính mang đến năm tới?)

–  I’ll have lived for 6 years by then.

3. How many new English words will you have learnt by the over of this unit? 

(Bạn đang học được từng nào từ bắt đầu tiếng Anh tính mang đến khi chấm dứt bài này?)

–  I’ll have learnt 10 words by then.

4. How many units in this book will you have finished in four weeks’ time? 

(Bạn đã học ngừng bao nhiêu bài trong cuốn sách này trong thời gian bốn tuần?)

–  I’ll have finished 5 units by then.

5. How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in? 

(Bạn sẽ làm bài xích tập này vào bao lâu tính tới thời điểm bạn nộp bài?)

–  I’ll have worked for 4 weeks by then.


1.5. Task 2 Unit 6 lớp 12 Grammar


Rewrite these sentences, using double comparatives.  (Viết lại phần đông câu này, sử dụng đối chiếu hơn kép.)

1. As people need more land to build houses, they cut down more forests.

(Khi mọi người cần những đất nhằm xây nhà, họ sẽ chặt những rừng hơn.)

2. The unemployment rate is getting higher, so the crime rate is becoming higher as well.

(Tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao, bắt buộc tỉ lệ tù hãm cũng tăng nhiều hơn.)

3. If you get a better education, there will be more opportunities for you khổng lồ get a good job.

(Nếu bạn được giáo dục xuất sắc hơn, sẽ sở hữu được nhiều thời cơ hơn cho bạn tìm được một các bước tốt.)

4. As it is raining more heavily, the flooding will become worse.

(Vì trời đã mưa to hơn nên tình trạng vây cánh lụt vẫn trở nên tồi tệ hơn.)

5. There are more and more cars in our city, so we will have to suffer more from polluted air.

(Có ngày càng những xe hơi ở trong tp của chúng ta nên bọn họ sẽ đề nghị chịu đựng ô nhiễm không khí những hơn.)

Guide to lớn answer

1. The more land people need to lớn build houses, the more forests they cut down. 

(Người dân càng đề xuất nhiều khu đất để xây cất nhà cửa, càng có tương đối nhiều rừng bị chặt phá.)

2. The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes. 

(Tỷ lệ thất nghiệp càng tốt thì xác suất tội phạm càng cao.)

3. The better education you get, the more opportunities for a good job there will be. 

(Bạn càng được giáo dục và đào tạo tốt, thì bạn càng có nhiều cơ hội tìm được một các bước tốt.)

4. The heavier the rain gets, the worse the flooding will become./ The more heavily it is raining, the worse the flooding will become. 

(Mưa càng nặng, thì bạn thân lụt càng trở cần trầm trọng.)

5. The more cars our đô thị has, the more we will have khổng lồ suffer from polluted air. 

(Càng các xe xe hơi trong thành phố chúng ta, họ càng cần chịu đựng các khí ô nhiễm.)


Luyện tập


2.1. Kết luận


Kết thúc bài học kinh nghiệm Unit 6 giờ đồng hồ Anh Lớp 12 bắt đầu – Looking Back, những em học sinh cần ghi nhớ:

Cách xác định âm nối /r/ được xẩy ra khi nói nhanh các từ vựng Thì tương lai ngừng So sánh kép

2.2. Bài bác tập trắc nghiệm


Như vậy là các em đang xem qua bài học kinh nghiệm phần Unit 6 Endanger Species – Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức và kỹ năng bài học tập mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 new Looking Back.


Câu 1: Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions

By the year 2050, computers ____ teachers.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Communication Unit 1: My New School, Unit 1 Lớp 6: Communication


A. Replace B. Will replace C. Will have replaced  D. Have replaced 

Câu 2:

 Jim và Laura ____ here for four years next June.