Getting Started

     

1 Nam và Lan are talking about the use of thiết bị di động devices and the Internet. Listen và read. 

(Nam cùng Lan đang nói tới việc sử dụng những thiết bị di động và Internet. Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:

Lan: Nam, just look around. All the people I see on their smartphones or tablet PCs.

Bạn đang xem: Getting started

Nam: Yeah. Maybe they are chatting, sends messages or searching for news. I don"t many people reading print newspapers.

Lan: Remember Minh? He said his dad had reduce the number of subscribed print newspaper and magazines.

Nam: I"m not surprised! Everyone in his hoi can now read the news on their digital devices

Lan: Did you mean Minh"s grandpa can read online newspapers?

Nam: Yeah. He had already started using the computers in the local library to access the internet when Minh"s dad bought him a tablet PC four months ago.

Lan: That"s interesting! Great to lớn see that more & more older people are beginning khổng lồ use new technologies.

Nam: Well, my grandparents & most of their friends still read print newspapers, listen khổng lồ the radio, watch TV or DVDs. I think they may find it challenging to learn how to use the Net.

Lan: I agree, but they can always find someone to walk them through the process. I think the problem is that many older people may not understand the benefits of online information.

Nam: Yes, but once they start using the mạng internet they can also connect with friends và family members any time.

Lan: That"s right. The benefits are enormous! I"d be lost without my social networking sites. It would be impossible for me to vày my school projects without the Internet.

Nam: Personally, I think you are addicted to social truyền thông and rely too much on the Internet. You can still use other truyền thông such as print newspapers, magazines và books, or radio and television for different purposes.

Tạm dịch:

Lan: Nam, chỉ việc nhìn xung quanh. Tất cả những bạn tôi thấy đều có điện thoại tối ưu hoặc máy tính bảng của họ.

Nam: Đúng vậy. Chắc hẳn rằng họ đang trò chuyện, gửi tin nhắn hoặc tra cứu kiếm tin tức. Tôi không thấy những người lướt web đọc báo in.

Lan: Cậu có nhớ Minh? Cậu ấy nói rằng cha cậu ấy đã giảm số lượng đăng ký những báo in với tạp chí .

Nam: Tôi không ngạc nhiên! Mọi tín đồ trong nhà đất của cậu ấy hiện thời có thể báo cáo tức trên các thiết bị hiện đại số của họ.

Lan: Ý cậu là ông nội của Minh có thể đọc báo trực tuyến không?

Nam: Đúng vậy. Ông đã bước đầu sử dụng các máy tính trong thư viện địa phương để truy cập Internet đến khi bố của Minh tải cho ông một máy tính xách tay bảng từ thời điểm cách đó 4 tháng.

Lan: thiệt thú vị! tuyệt vời khi thấy rằng ngày càng có rất nhiều người già bắt đầu sử dụng các technology mới.

Xem thêm: Những Vai Trò Của Nước Trong Tế Bào, Vai Trò Của Nước Đối Với Tế Bào

Nam: Đúng vậy, các cụ tôi cùng hầu hết đồng đội họ vẫn lướt web in, nghe radio, coi TV tuyệt DVD. Tôi nghĩ rằng họ cho rằng là một thử thách để mày mò cách sử dụng Net.

Lan: Tôi đồng ý, tuy vậy họ luôn có thể tìm ai đó để lý giải họ qua quá trình này. Tôi suy nghĩ rằng vấn đề là nhiều người lớn tuổi rất có thể không hiểu được tác dụng của thông tin trực tuyến.

Nam: Đúng vậy, cơ mà một lúc họ ban đầu sử dụng Internet, bọn họ cũng hoàn toàn có thể kết nối với anh em và thành viên gia đình bất kể lúc nào.

Lan: Đúng rồi. Những tác dụng là siêu lớn! Tôi sẽ ảnh hưởng lạc khi không tồn tại các trang web social của tôi. Tôi không thể làm các dự án trường học của tôi mà không có Internet.

Nam: Cá nhân, tôi nghĩ rằng bạn đang nghiện những phương tiện truyền thông media xã hội và phụ thuộc quá các vào Internet. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện truyền thông khác như báo in, tạp chí và sách hoặc đài phân phát thanh với truyền hình cho những mục đích khác nhau.

2 Answer the following questions. 

(Trả lời những thắc mắc dưới đây)

*

 

Hướng dẫn giải: 

1. They are chatting, sending messages or searching for news.

2. Because everyone in his house can read the news on digital devices.

3. He had used the computers in the local library to lớn access the Internet.

4. She thinks that they may not understand the benefits of online information.

5. He thinks that she is addicted to social truyền thông media and relies too much on the Internet.

6. Students"answers

Tạm dịch:

1. Những người xung xung quanh Nam và lan đang làm gì?

Họ sẽ trò chuyện, gửi tin nhắn hoặc search kiếm tin tức.

2. Nguyên nhân bố của Minh lại đăng ký ít báo in hơn?

Bởi bởi vì mọi bạn trong công ty anh ấy rất có thể đọc báo trên đồ vật kỹ thuật số.

3. Ông của Minh đã truy vấn Internet trươc lúc ông dìm được máy tính bảng như vậy nào?

Ông sử dụng máy tính trong tủ sách địa phương để truy vấn Internet.

4. Lý do mà fan cao tuổi không muốn sử dụng internet theo Lan là gì?

Cô ấy cho là họ có thể không đọc được tiện ích của thông tin trực tuyến.

5. Phái nam nghĩ gì về việc Lan sử dụng phương tiện media xã hội và Internet?

Anh ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ nghiện những phương tiện truyền thông media xã hội và lệ thuộc quá các vào Internet.

Xem thêm: Cơ Sở Tôn Giáo Hợp Pháp Được Pháp Luật 2022, Top 10 Các

6. Chúng ta thường liên hệ với anh em và nhận thông tin môn học tập ở trường của người tiêu dùng như vậy nào?

Học sinh tự trả lời.

3 Complete the table with the appropriate words and phrases in the box. 

(Hoàn thành bảng với từ và cụm từ phù hợp trong hộp.)

*

Hướng dẫn giải:

Digital devices: smartphones, tablet PCs, computers

The mass media: newspapers, magazines, radio, TV, DVDs, social media, the Internet

Online activities: chatting, sending messages, reading online newspapers, accessing the Internet, searching for news

Tạm dịch:

Thiết bị công nghệ: smartphone thông minh, máy tính xách tay bảng, đồ vật tính

Các phương tiện thông tin đại chúng: báo, tạp chí, đài vạc thanh, truyền hình, DVD, mạng xã hội truyền thông, Internet

Các vận động trực tuyến: trò chuyện, gửi tin nhắn nhắn, đọc báo trực tuyến, truy vấn Internet, kiếm tìm kiếm tin tức

4 Match each verb with the correct preposition. Discuss their meanings with a partner. 

(Nối mỗi rượu cồn từ với giới từ bỏ đúng. đàm luận về ý nghĩa sâu sắc của bọn chúng với một fan bạn.)