SKILLS

     

Work in pairs. Put the words & phrases related to lớn the mass truyền thông media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to lớn look up unfamiliar words.


Mass truyền thông media forms (Các bề ngoài truyền thông đại chúng)

1. Work in pairs. Put the words & phrases related to the mass truyền thông media in three groups: print, television và the Internet. Use a dictionary lớn look up unfamiliar words.

(Làm vấn đề theo cặp. Đặt các từ và các từ tương quan đến các phương tiện media đại bọn chúng trong cha nhóm: in, truyền hình với Internet. Thực hiện từ điển để tra các từ lạ.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Print: books, magazines, leaflets, newspapers

(In: sách, tạp chí, tờ rơi, báo)

Television: news programmes, dramas, reality shows, documentaries

(Truyền hình: công tác tin tức, phim truyền hình, công tác thực tế, phim tài liệu)

The Internet: email, websites, instant messaging, data sharing, social networking

(Internet: email, trang web, nhắn tin nhanh, chia sẻ dữ liệu, mạng buôn bản hội) 


Bài 2


Video lí giải giải


2. Quickly read the text and choose the best heading.

Bạn đang xem: Skills

(Nhanh giường đọc những văn bạn dạng và lựa chọn tiêu đề giỏi nhất.)

a. The history of print media (Lịch sử những phương luôn thể truyền thông)

b. Forms of mass media (Các vẻ ngoài truyền thông đại chúng)

c. The advent of the Digital media Age (Sự thành lập và hoạt động của thời đại truyền thông kỹ thuật số)

d. Means of sản phẩm điện thoại communication (Ý nghĩa của phương tiện liên lạc di động)

The mass truyền thông media are means of communication, such as books, newspapers, recordings, radio, movies, television, mobile phones and the Internet, that can reach a large audience.

Although the first printed books had appeared long before in China, the term ‘mass media ’ we use today was coined with the creation of print media, which started in Europe in the Middle Ages. This is also considered the first example of mass truyền thông due khổng lồ the large number of readers then.

Since the mid-twentieth century, new technologies have been developed, which helped to lớn diversify mass media and make them an inseparable part of our lives. The role of the mass truyền thông is not only to lớn entertain & amuse the masses. Its most important role is to provide information and news about events in different parts of the world as they occur. Educating people about their rights & responsibilities is another function of mass media.

Until recently, mass truyền thông forms were classified into six categories according to lớn the sequence of their advent: print, recordings, cinema, radio, television và the Internet. Each size has its own characteristic nội dung types, creative artists & business models. In the early 21st century, with the explosion of thiết bị di động communication technology, the di động phone has emerged as a new và unique media channel. Clip and computer games have also developed into a mass media form.

Xem thêm: Soạn Anh 12 Unit 11 Language Focus, Unit 11 Lớp 12 Language Focus

The Internet và mobile communication is now the most popular means of receiving information và interacting with people through email, instant messaging, apps, search engines, blogs. Social networks và other services. Most print và broadcast truyền thông have a presence on the web by having đoạn clip adverts or Quick Response Codes (QR Codes) that liên kết to specific websites.

Each size of mass truyền thông has had an important impact on society, for example, books have helped people khổng lồ educate themselves while newspapers have recorded daily events. Magazines were the first visual medium before the advent of television, which together with radio, brought entertainment và news programmes into people"s homes. However, all these truyền thông media had lớn change & adapt to lớn the advent of the Internet và Digital media Age. New digital truyền thông forms are more personal & social as they allow people khổng lồ connect with each other, collaborate and share information và personalise their experiences.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các phương tiện tin tức đại chúng là phương tiện truyền thông, như sách, báo, đài phân phát thanh, phim ảnh, truyền hình, điện thoại cảm ứng di rượu cồn và Internet, có thể tiếp cận được rất nhiều đối tượng.

Mặc dù cuốn sách in trước tiên đã mở ra từ lâu sinh sống Trung Quốc, tuy thế thuật ngữ "phương tiện thông tin đại chúng" mà bọn họ sử dụng ngày này được đề ra với việc tạo nên các phương tiện in, ban đầu ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Đây cũng chính là ví dụ trước tiên của những phương tiện thông tin đại chúng dựa theo con số lớn độc giả.

Kể từ giữa thế kỷ XX, công nghệ mới đã được phát triển, giúp đa dạng và phong phú hóa các phương tiện thông tin đại chúng và biến hóa chúng thành một phần không thể bóc tách rời của cuộc sống thường ngày chúng ta. Vai trò của những phương tiện thông tin đại chúng không chỉ có là để vui chơi giải trí và vui chơi cho quần chúng. Vai trò quan trọng nhất của chính nó là đưa tin và tin tức về những sự khiếu nại ở phần đông nơi không giống nhau trên trái đất khi bọn chúng xảy ra. Giáo dục đào tạo người dân về quyền và nhiệm vụ của họ là một tác dụng khác của các phương tiện tin tức đại chúng.

Cho cho gần đây, các hiệ tượng truyền thông đại bọn chúng được phân loại thành sáu các loại theo trình trường đoản cú của sự ra đời của chúng: in ấn, ghi âm, rạp chiếu phim giải trí phim, đài phân phát thanh, truyền hình và Internet. Mỗi bề ngoài có các loại nội dung đặc thù riêng, nghệ sĩ trí tuệ sáng tạo và quy mô kinh doanh. Vào thời điểm đầu thế kỷ 21, với sự bùng nổ của technology truyền thông di động, điện thoại cảm ứng thông minh di rượu cồn đã nổi lên như một kênh truyền thông mới với độc đáo. Trò chơi video clip và máy vi tính cũng đã cải cách và phát triển thành một bề ngoài truyền thông đại chúng.

Internet và media di động hiện nay là phương tiện thông dụng nhất để nhận thông tin và tương tác với đa số người thông qua email, nhắn thông tin thời, ứng dụng, qui định tìm kiếm, blog, social và các dịch vụ khác. Phần đông các phương tiện media in ấn cùng quảng cáo đều xuất hiện trên web bằng cách quảng cáo video clip hoặc mã đáp ứng nhu cầu nhanh (QR Codes) link tới những trang web nắm thể.

Xem thêm: Số Lượng Nst Lưỡng Bội Của Một Loài 2N=10, Bài 6 Trang 65 Sgk Sinh 12

Mỗi bề ngoài truyền thông đại chúng đã có tác động quan trọng đặc biệt đến xóm hội, ví như sách đã giúp mọi người tự giáo dục phiên bản thân trong khi báo chí lưu lại các sự kiện sản phẩm ngày. Tập san là môi trường xung quanh thị giác đầu tiên trước khi truyền hình, cùng rất đài phân phát thanh, đưa các chương trình vui chơi và thông tin vào nhà của người dân. Mặc dù nhiên, tất cả các phương tiện truyền thông media này sẽ phải thay đổi và mê say nghi với sự thành lập của Internet với Thời đại truyền thông media Kỹ thuật số. Các vẻ ngoài truyền thông tiên tiến nhất mới gồm tính cách cá thể và xóm hội hơn khi họ được cho phép mọi người liên kết với nhau, cộng tác và chia sẻ thông tin cá thể và cá thể hoá thử khám phá của họ.