Học tốt tiếng anh lớp 4

     

jacket The "jacket is fifty-three thousand dong. (Cái áo khoác bên ngoài giá 63,000 đồng.)


Bài 2

2. Look at the sentences & the stress marks ("). Then listen and say the sentences aloud.

Bạn đang xem: Học tốt tiếng anh lớp 4

(Nhìn vào các câu cùng trọng âm lưu lại ("). Kế tiếp nghe cùng nói lớn các câu.)

1. How much is this "jacket?

(Cái áo khoác này giá chỉ bao nhiêu?)

2. The yellow "jumper is very nice.

(Cái áo len ấm màu vàng rất đẹp.)

3. How much are these brown "trousers?

(Chiếc quần tây gray clolor giá bao nhiêu?)

4. The "sandals are one hundred thousand dong.

(Đôi xăng-đan giá 100,000 đồng.)


Bài 3

3. Let’s chant.

(Chúng ta cùng hát ca.)

How much is/are...?

(...giá bao nhiêu?)

How much is this cap? It"s 30,000 dong.

(Cái mũ này giá bao nhiêu? Nó 30,000 đồng.)

How much is this blouse? It"s 20,000 dong.

(Cái áo cánh này giá bán bao nhiêu? Nó 20,000 đồng.)

How much is this jumper? It"s 50,000 dong.

(Cái áo len ấm này giá chỉ bao nhiêu? Nó 50,000 đồng.)

How much is this jacket? It"s 75,000 dong.

(Cái áo khoác bên ngoài này giá chỉ bao nhiêu? Nó 75,000 đồng.)

How much are these jeans? They"re 99,000 dong.

(Cái quần trườn này giá chỉ bao nhiêu? Nó 99,000 đồng.)

How much are these shoes? They"re 90,000 dong.

Xem thêm: Các Dạng Địa Hình Chủ Yếu Của Châu Phi Là, Dạng Địa Hình Chủ Yếu Của Châu Phi Là

(Đôi giầy này giá chỉ bao nhiêu? Nó 90,000 đồng.)

How much are these sandals? They"s re 40,000 dong.

(Đôi xăng-đan này giá bao nhiêu? Nó 40,000 đồng.)

How much are these trousers? They"s 65,000 dong.

(Chiếc quần âu này giá chỉ bao nhiêu? Nó 50,000 đồng.)


Bài 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

My name is Mai. I am a primary pupil. On hot days at school, I wear a blouse, a short skirt, a red scarf & a pair of sandals. On cold days, I wear a jacket over a jumper, a long skirt, a red scarf và a pair of socks & shoes. At home, I wear different things. On hot days, I wear a blouse, a pair of shorts và a pair of slippers. On cold days, I wear a jumper, a pair of trousers và a pair of socks and slippers.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tên bản thân là Mai. Bản thân là học viên tiểu học. Vào hầu như ngày nóng sống trường, mình mang áo cánh, đầm ngắn, khăn choàng đỏ và đôi xăng- đan. Vào trong ngày lạnh, mình khoác áo vét khoác quanh đó là áo len, váy dài, khăn choàng đỏ, giầy và đồi đậy tất. Ở nhà, bản thân mặc vật khác. Vào ngày nóng, mình khoác áo cánh, quần soóc lửng và mang đôi dép lẻ. Vào ngày lạnh, mình mang áo len, quần tây, bít tất và có dép lê.

 

 

Lời giải bỏ ra tiết:

 

At school (Ở trường)

At trang chủ (Ở nhà)

On hot days

(Vào hầu hết ngày nóng)

a blouse, a short skirt, a red scarf & a pair of sandals

(một cái áo kiểu, một cái váy ngắn, một cái khăn quàng đỏ cùng một đôi dép tất cả quai)

a blouse, a pair of shorts và a pair of slippers

(một mẫu áo cộc tay, một chiếc quần đùi và một song dép lê)

On cold days

(Vào phần lớn ngày lạnh)

a jacket over a jumper, a long skirt, a red scarf và a pair of socks & shoes

(một chiếc áo khoác bên ngoài khoác bên cạnh bộ áo lập tức quần, một cái váy dài, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và một song tất cùng giày)

a jumper, a pair of trousers, a pair of socks & slippers

(một loại áo tức thì quần, một dòng quần tây, một song tất và dép đi trong nhà)


Bài 5

 5. Draw three clothing items và write their prices.

(Vẽ tía món xống áo và ghi giá bán của chúng.)

Lời giải bỏ ra tiết:

*
The pair of trousers is seventy-five thousand dong. 

(Chiếc quần tây giá 75,000 đồng.)

The shirt is sixty-three thousand dong. 

(Áo sơ mi giá 63,000 đồng.)

The dress is eighty thousand dong.

(Áo váy giá 80,000 đồng.)


Bài 6

6. Project.

Xem thêm: Từ Vựng Unit 3 Lớp 8 Peoples Of Viet Nam, Getting Started Unit 3: Peoples Of Vietnam

(Dự án.)

Làm tư phiếu bao gồm hình (flashcard) quần áo. Flashcard có hai mặt, một mặt vẽ trang phục, mặt sót lại viết tên trang phục đó. Kế tiếp thực hành với bạn em.