UNIT 7

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 7: Communication trang 11 chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Unit 7


Tiếng Anh 7 Unit 7: Communication trang 11

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 7 Traffic: Communication

1 (trang 11 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Look at the flags of some countries. Give the names of these countries

*

Đáp án:

1. The UK (Vương quốc Anh)

2. Nước australia (Úc)

3. India (Ấn Độ)

4. Vương quốc của nụ cười (Thái Lan)

5. Malaysia (Ma-lai-si-a)

2 (trang 11 tiếng Anh lớp 7) Why vày these countries drive on the left? Listen to lớn the text then write your answers below. (Tại sao những non sông này lái xe bên trái? Nghe ngôn từ và viết câu trả lời của doanh nghiệp bên dưới.)

Bài nghe:


Reasons why this happened:

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

Đáp án:

1. Some countries used the same system as the UK

2. Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, và could more easily use their right hand khổng lồ carry a sword)

Hướng dẫn dịch:

1. Một số non sông đã sử dụng khối hệ thống tương từ như vương quốc Anh

2. Không ít người dân thuận tay buộc phải (trước đây, điều này tức là họ có thể cưỡi chiến mã chủ yếu bằng tay trái và rất có thể dễ dàng hơn cần sử dụng tay phải đặt cầm kiếm)

Nội dung bài nghe:

The right side is the wrong side!

Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is khổng lồ keep khổng lồ the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, India, Thailand, và Malaysia. There are different reasons for this. One is that some countries used the same system as the UK. Another is that many people are right-handed!

Hướng dẫn dịch:

Bên đề nghị là mặt sai!

Bạn bao gồm biết trên cầm cố giới có rất nhiều quốc gia áp dụng luật giao thông vận tải là đi mặt trái? một số trong những trong số này là vương quốc Anh, Úc, Ấn Độ, đất nước xinh đẹp thái lan và Malaysia. Có những lý do khác biệt cho điều này. Một là một trong những số quốc gia đã sử dụng hệ thống tương từ như vương quốc Anh. Một nguyên nhân khác là là đa số người thuận tay phải!

3 (trang 11 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can you find the false driving law? (Hãy xem những phương pháp lái xe pháo kỳ lạ bên dưới đây. Năm trong số đó là đúng, cơ mà một là sai. Theo cặp, bạn có thể tìm những luật sai không?)

- In Alaska, you are not allowed khổng lồ drive with a dog on the roof.

- It is illegal for women lớn drive in Saudi Arabia.

- You have lớn wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand.

- In Spain, people who wear glasses have to lớn carry a spare pair in the car.

- In South Africa, you have to let animals go first.

- In France, you can only reverse your car on Sundays.

Đáp án:

‘In France, you can only reverse your car on Sundays.’ This law is false!

Hướng dẫn dịch:

- Ở Alaska, chúng ta không được phép tài xế với một con chó bên trên nóc.

- phụ nữ lái xe sống Ả Rập Xê Út là bất hòa hợp pháp.

- bạn phải mang áo sơ mi hoặc áo phông khi tài xế ở Thái Lan.

- Ở Tây Ban Nha, những người dân đeo kính đề nghị mang theo một cặp dự trữ trên xe.

- Ở phái nam Phi, bạn phải thả động vật hoang dã đi trước.

- Ở Pháp, các bạn chỉ được lùi xe pháo vào công ty nhật.

4 (trang 11 tiếng Anh lớp 7) Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest (No l) to lớn the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam? (Bây giờ làm theo nhóm. Trao đổi các điều khoản sau và bố trí chúng theo thứ tự từ lạ kỳ duy nhất (Số 1) đến ít kỳ lạ kỳ tuyệt nhất (Số 5). Ở vn có phương tiện nào kì khôi không?)

Gợi ý:

1. The most strangest law is "You have lớn wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand". It is a little crazy because if you forget to lớn wear a shirt or a T-shirt, you can"t drive. It"s inconvenient.

2. In Spain, people wearing glasses have to carry a spare pair in the car. It is a little strange.

3. The law "In South Africa, you have to let animals go first" is strange. It"s because animals are the first priority, not humans.

Xem thêm: Dòng Điện Là Gì? Kể Tên Một Số Nguồn Điện Thường Dùng Tác Dụng Của Nguồn

4. It"s illegal for women to drive in Saudi Arabia. It"s strange và unfair for women.

5. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof. I think it"s good because it"s safe for the humans và the dogs.

Hướng dẫn dịch:

1. Luật kì lạ nhất là "Bạn bắt buộc mặc áo sơ mày hoặc áo phông khí lái xe. Nó hơi lạ mắt bời vì nếu bạn quên mang áo sơ mi hoặc áo phông, các bạn không được lái xe. Điều này thiệt bất tiện.

2. Ở Tây Ban Nha, những người dân đeo kính buộc phải mang theo một kính dự phòng.

3. Hiện tượng "Ở nam Phi, chúng ta phải nhường động vật hoang dã đi trước" thiệt kì lạ. Điều đó có nghĩa là động thiết bị được ưu tiên số 1, chưa phải con người.

4. Thanh nữ lái xe sinh hoạt Ả Rập là bất thích hợp pháp. Điều này kì quái và không công bình đối với phụ nữ.

5. Ở Alaska, các bạn không được phép lái xe khi đặt một chú chó bên trên mui. Tôi suy nghĩ rằng điều đó tốt bươi vì vì vậy thì bình yên cho cả người và chó.

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic: Communication

Unit 7: tự vựng tiếng Anh: Liệt kê những từ vựng phải học trong bài...

Unit 7: Getting started (trang 6, 7): Listen and read a. Choose the correct answer...

Unit 7: A closer look 1 (trang 8, 9): Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner...

Unit 7: A closer look 2 (trang 9, 10): Write sentences with it. Use these cues...

Unit 7: Skills 1 (trang 12): Look at the picture. Can you see anything that is dangerous...

Unit 7: Skills 2 (trang 13): Work in groups. Where bởi vì you think this picture was taken? Why is it special...

Unit 7: Looking back (trang 14): What do these signs mean? Write the meaning below each sign...

Xem thêm: Công Nghệ 11 Bài 4: Mặt Cắt Và Hình Cắt Được Dùng Khi, Thế Nào Là Hình Cắt Và Mặt Cắt

Unit 7: Project (trang 15): In groups, think of some traffic signs to display around your school...