Getting Started Unit 1: My Hobbies

     

Dưới đây là phần khởi cồn của Unit 1, nhằm ra mắt về chủ thể xuyên suốt cũng tương tự giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan lại về công ty đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp các bạn hiểu với làm bài tập xuất sắc hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen and read

NICK: HI,Mi, welcome to our house !ELENA: Come upstairs! I’’ll show you my room.MI: Wow! You have so many dolls.ELENA : Yes. My hobby is collecting dolls. Vì chưng you have a hobby?MI: I lượt thích collecting glass bottles. ELENA: Really? That’s very unusual. Is it expensive?MI: Not at all, I just keep the bottles after we use them. What about collecting. Is it expensive ?ELENA: I guess so, but all of my dolls are presents. My parents, & my aunt and my uncle always give me dolls on special occasions.MI: Your dolls are all very different ELENA: Yes, they’re from all over the world!NICK: I don’t know why girls collect things. It’s a piece of cake.MI: bởi you have a difficult hobby , Nick ?NICK: Yes , I enjoy mountain climbing.MI: But Nick , there are no mountains around here !NICK: I know . I’m in a mountain climbing club. We travel lớn mountains around Viet nam . In the future, I’ll climb mountains in other countries too.

Bạn đang xem: Getting started unit 1: my hobbies

a. Are the sentences below true (T) or false (F)?

1. Elena’s room is on the first floor

F

2. There are a lot of dolls in Elena’s room

T

3. Mày has the same hobby as Elena.

F

4. Elena’s grandparents usually give her doll

F

5. Nick thinks mountain climbing is more challenging than collecting things

T

b. Answer the following question.

1. When does Elena receive dolls from her family members ? (Khi làm sao Elena nhận ra búp bê từ phần nhiều thành viên trong gia đình?)

On special occasions.

2. Are her dolls the same ? (Búp bê của cô ấy ấy kiểu như nhau không?)

Yes, they are.

3. How does ngươi collect bottles ? (Mi xem tư vấn chai như vậy nào?) 

Keep the bottles after using them

4. Does ngươi think collecting bottles costs much money ? (Mi bao gồm nghĩ việc sưu tầm chai tốn nhiều tiền không?) 

No, she doesn’t.

5. Has Minh climbed mountains in other counties ? (Nick đang leo núi ngơi nghỉ những non sông khác không?)

No he hasn’t. He will vì chưng that in the future.

Xem thêm: Giải Sgk Toán 8 Trang 36 Sgk Toán 8 Tập 1, Giải Bài Tập Trang 36 Sgk Toán 8 Tập 1

2. Listen & Repeat (Listen và Repeat) 

cycling (chạy xe đạp điện ) cooking (nấu ăn)gardening (làm vườn)skating (trượt patanh)taking photos (chụp hình)bird-watching (ngắm chim)arranging flowers (cắm hoa)playing the guitar (chơi ghi ta)playing board games (chơi những trò chơi cờ)

3. Choose the words

*

1. Playing board games2. Taking Photos 3. Bird watching4. Cycling5. Playing guitar6. Gardening7. Aranging flower8. Cooking9. Skating

4. Work in pairs và complete the table below 

(Làm việc theo cặp và dứt những bảng mặt dưới. Em có nghĩ là những sở thích trong phần 3 rẻ hay đắt, dễ hay khó?)

Cheap hobbies (Sở ham mê ít tốn tiền)

playing board games, gardening, bird-watching, collecting old bottles. Expensive hobbies (Sở thích nhiều tiền)

taking photos, cycling, playing the guitar, cooking, arranging flowers, collecting watches...

Easy hobbies (Sở ưng ý dễ)

playing board games, gardening, bird-watching, collecting old bottles, taking photos...

Difficult hobbies (Sở mê thích khó)

playing guitar, cooking, arranging flowers, making short films...

5. Game: Find someone who

(Trò chơi: TÌM AI MÀ...)

a. Trong tầm 3-5 phút, hỏi càng nhiều bạn học càng giỏi về những sở trường của họ trong phần 3. Sử dụng thắc mắc “Do you like...?”

A: vày you lượt thích gardening? các bạn có thích có tác dụng vườn không"?

B: No, I don’t. Không, tôi không thích.A: vày you like playing board games?Bạn gồm thích chơi những trò đùa cờ không?B: Yes, I do. Vâng, tôi thích.A: do you like bird-watching? các bạn có thích ngắm chim chóc không"?B: No, I don’t. Không, tôi ko thích.A: bởi you lượt thích cycling? chúng ta có thích đánh đấm xe không?B: No, I don’t. Không, tôi ko thích.

b. Vào bảng mặt dưới, viết tên bạn học cạnh bên những sở thích mà người ta thích. Học sinh nào có không ít tên nhất đã thắng.

Tìm bạn mà thích...

Xem thêm: Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 A Closer Look 2 Lớp 8: A Closer Look 2

cycling —> Lan likes cycling. Lan thích đấm đá xe.arranging flowers —> nam likes arranging flowers. Nam thích cắn hoa.taking photos —> Minh likes taking photos. Minh yêu thích chụp hình.skating —> Mai likes skating. Mai thích trượt pa-tanh.cooking —>Hoa likes cooking. Hoa mê thích nấu ăn.playing the guitar —> Hung likes playing the guitar. Hùng thích hợp chơi lũ ghi ta.bird-watching —> Bich likes bird-watching. Bích đam mê ngắm chim chóc.playing board games —> Ngọc likes playing board games. Ngọc ưng ý trò chơi nhóm.gardening —> Phong likes gardening. Phong thích làm vườn.