Review 3 (Unit 7

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 reviews 3: Unit 7, 8, 9 cụ thể đầy đủ các phần theo nội dung review 3: Unit 7, 8, 9 lớp 8 giúp học sinh làm bài bác tập tiếng Anh 8 dễ dàng hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài bác tập trắc nghiệm gồm đáp án theo từng unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh 8.
Bạn đang xem: Review 3 (unit 7

Tiếng Anh lớp 8 đánh giá 3: Unit 7, 8, 9

Video giải giờ đồng hồ Anh lớp 8 nhận xét 3: Unit 7, 8, 9

Review 3 (Unit 7, 8, 9): Language (trang 36, 37): Mark the áp lực on the correct syllables in the words. Then listen và repeat...

Xem lời giải

Review 3 (Unit 7, 8, 9): Skills (trang 37): Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for each question...

Xem lời giải

Unit 10: Communication

Unit 11: Science & technology

Unit 12: Life on other planet

Review 4: Unit 10, 11, 121 178 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn mẫu lớp 8

biên soạn văn 8 (ngắn nhất)

biên soạn văn 8 (hay nhất)

cầm tắt thắng lợi Ngữ văn 8


chất hóa học 8

những dạng bài tập hóa học lớp 8

Đề thi chất hóa học 8

triết lý Hóa học tập 8

Giải vở bài xích tập chất hóa học 8

Giải sbt chất hóa học 8

Giải sgk hóa học 8


thiết bị Lí 8

Đề thi thứ Lí 8

kim chỉ nan Vật Lí 8

Giải sbt đồ dùng Lí 8

Giải sgk vật Lí 8


Toán 8

Đề thi Toán 8

lý thuyết Toán 8

những dạng bài tập Toán lớp 8

bài bác tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8
Xem thêm: Bài 2 Trang 113 Toán 5 Trang 113, 114 Luyện Tập Chung, Giải Bài 2 Trang 113 Sgk Toán 5

giờ Anh 8

Giải sbt tiếng Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt tiếng Anh 8

Giải sgk giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8 (thí điểm)

Đề thi giờ đồng hồ Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học 8


lịch sử hào hùng 8

Đề thi lịch sử dân tộc 8

Giải Tập bạn dạng đồ lịch sử vẻ vang 8

Giải vở bài bác tập lịch sử 8

lý thuyết Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử vẻ vang 8


Sinh học 8

kim chỉ nan Sinh học 8

Giải sgk Sinh học 8

Giải vở bài xích tập Sinh học 8


giáo dục công dân 8

định hướng Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 8


Địa Lí 8

Đề thi Địa lí 8

Giải Tập bản đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

triết lý Địa Lí 8


*

trình làng
links
chế độ


Xem thêm: Cách Chạy Đúng Trong Kĩ Thuật Chạy Ngắn 100M Gdtc 8+9, Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chạy Cự Ly Ngắn Và Trung Bình

liên kết