Unit 8

     

Phần skills 2 để giúp bạn học rèn luyện hai kĩ năng là nghe với viết theo chủ đề "english speaking countries" (Các nước nói tiếng Anh). BÀi học cũng trở nên cung cấp cho những thông tin thú vị về nước Mỹ. Bài viết sau à nhắc nhở giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Skills 2 – Unit 8: English speaking countries

Listening

1. Listen và fill in the time for the schedule of events. (Nghe và điền vào thời hạn cho kế hoạch trình của sự kiện.)

Giải:

Arrive at Puzzling World: (1) 9:30 (đến trái đất câu đố)Leave Puzzling World: (2) 12:30 (rời nhân loại câu đố)Meet up at Lake Wanaka: (3) 4:00 (gặp ở hồ Wanaka)Bus leaves: (4) 4:15 (xe buýt rời đi)

2. Listen again and choose the right answer A, B, or C. (Nghe đợt nữa và lựa chọn câu vấn đáp đúng A, B hoặc C.)

Giải:

The first thing you see in Puzzling World is the Leaning Tower.

Bạn đang xem: Unit 8

(Điều thứ nhất bạn thấy trong thế giới câu đố là Tháp tựa.)The illusion Room offers you a collection of 3-D holograms. (Phòng ảo giác đem đến cho chính mình một cỗ suli tập đầy đủ kỹ xảo 3 chiều.)Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. (Thế giới câu đố là điều thu hút được chụp hình nhiều nhất sinh hoạt New Zealand.)Lake Wanaka is called a natural paradise. (Hồ Wanaka được gọi là thiên đường tự nhiên.)At Lake Wanaka you can bike and walk.

Xem thêm: Thế Nào Là Giải Tam Giác Vuông, Tam Giác, Giải Tam Giác Vuông, Tam Giác

(Ở hồ nước Wanaka bạn có thể đạp xe cùng đi bộ.)

Audio script:

Good morning. I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzing World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles và games. The Illusion Room is must-see as there’s nothing else lượt thích it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand.At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand’s fourth largest lake. This natural paradise’ has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking và walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting & watching its changing beauty. We meet up at 4 o’clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope...

Writing

3 a. Choose four activities from the các mục that you would like to vày in a two-day visit to lớn Washington DC, the capital of the USA. (Chọn ra 4 hoạt động từ list mà bạn có nhu cầu làm trong thời gian hai ngày tham quan Washington DC, tp. Hà nội của Mỹ.)

Canoeing along the C&O canal, enjoying the beautiful scenery. (Đi ca nô dọc từ kênh C&O, ngắm nhìn cảnh vật đẹp)Exploring Washington D.C on a Hop-on Hop-off trolley. (Khám phá Washington DC trên xe điện lên xuống.)Visiting the trắng House, where the president of the USA live. (Thăm công ty Trắng, vị trí mà tổng thống Mỹ sống.)Visiting the National Children’s Museum. (Thăm Bảo tàng trẻ nhỏ quốc gia.)Cycling on bike trails in the National Park. (Đạp xe pháo trong khu dã ngoại công viên quốc gia.)Enjoying the cherry blossoms at the Tidal Basin. (Chiêm ngưỡng hoa anh đào nở làm việc Tidal Basin.)

b. Schedule your visit. (Lên định kỳ chuyến du lịch thăm quan của bạn.)


Day (Ngày)

Time (Thời gian)

Activity (Hoạt động)

1

 

9:00

Exploring Washington D.C on a Hop-on Hop-off trolley. (Khám phá Washington DC bên trên xe năng lượng điện lên xuống.)

13:00

Visiting the trắng House, where the president of the USA live. (Thăm công ty Trắng, nơi mà tổng thống Mỹ sống.)

 2

 

8:00

Visiting the National Children’s Museum. (Thăm Bảo tàng trẻ em quốc gia.)

14:00

Cycling on xe đạp trails in the National Park. (Đạp xe pháo trong công viên quốc gia.)


4. Write a passage describing the schedule for your visit. You can start with:(Viết một đoạn văn diễn đạt chuyến thăm của bạn. Chúng ta cũng có thể bắt đầu với)

This is the schedule for our group’s 2-day visit to lớn Washington DC. On the first day...

Xem thêm: Trong Mỗi Sự Vật Hiện Tượng Luôn Luôn Có Mấy Mặt Đối Lập Cơ Bản

Giải:

This is the schedule for our group’s 2-day visit to lớn Washington DC. On the first day, we plan to lớn expore the đô thị on a hop-on-hop-off trolley at 9 am. Then at 1: 00 we are visiting the white house nhà trắng , where the President of the USA lives. On the second day, we are taking the shuttle bus lớn visit the National Children’s museum at 8:00. Then at 14-00 we plan to cycle on bike trails in Nationa park.

Dịch: