TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 4 C

     

Làm việc nhóm. Chúng ta là Thu, trọng tâm và Kim và các bạn được thưởng một học tập bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học hè giờ Anh sinh hoạt nước ngoài. Bạn hãy nỗ lực thuyết phục bạn của khách hàng theo học tập trường bạn muốn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

SPEAK – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded a scholarship of US$2,000 khổng lồ attend an English language summer course abroad. Try lớn persuade your partner to lớn attend the school you would lượt thích to go to. The expressions in the box may help you.(Làm bài toán nhóm. Các bạn là Thu, trung khu và Kim và các bạn được thưởng một học tập bổng trị giá 2 nghìn USD tham dự một khóa học hè giờ đồng hồ Anh sinh sống nước ngoài. Các bạn hãy nỗ lực thuyết phục bạn của công ty theo học trường các bạn muốn. Những cách miêu tả trong khung rất có thể giúp bạn.)

I think ... (Mình nghĩ...)What bởi vì you think ... ? (Bạn suy nghĩ gì...?)I agree / disagree because ... (Mình đồng ý/không gật đầu đồng ý vì... I don;t understand. (Mình không hiểu)Why don"t we ...? (Tại sao chúng ta không...?)If we go to.... We can ... (Nếu bọn họ đi mang đến .... Ta bao gồm thể...) We should ...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 4 cXem thêm: Những Người Phục Vụ Trong Phủ Chúa, Soạn Bài Vào Phủ Chúa Trịnh

(chúng ta nên...)Let"s ... (Hãy ...) 

Thu

Tam

Kim

The Brighton Language Center - UK

• live in a dormitory on campus

• school has excellent reputation

• six weeks 

approximately

US$2,000

Seattle School of English - USA

• stay with Vietnamese friends

• experience Western culture

• seven weeks

approximately

US$1,700

Brisbane Institute of English - Australia

• stay with an Australian family

• quite close lớn Viet Nam

• beautiful scenery

• seven weeks

approximately

US$1,200

Giải:

Conversation 1

Tam: I think we should go khổng lồ the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.Kim: I disagree because we can’t practice speaking English with native speakersThu: Why don"t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom ? If we go there, we can live in dormitory on campus.Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.Kim: What vì you think about the Brisbane Institute of English in Australia?Thu: I think it"s quite close to Vietnam.Tam: & we can enjoy the beautiful scenery there.Kim: If we go there, we can stay with an Australian family khổng lồ discover their culture and practice English as well.Thu: People said that they have a good way of teaching English & the course is acceptable. It costs US $ 1,200Tam: Let"s go to australia to attend that course.Kim: I absolutely agree with you.

Dịch:

Tâm: bản thân nghĩ họ nên mang lại trường Seattle of English nghỉ ngơi Mỹ. Bạn cũng có thể ở với bạn bè Việt Nam.Kim: mình không gật đầu đồng ý vì chúng mình ko thể luyện tập nói giờ Anh cùng với người phiên bản địaThu: trên sao chúng ta không mang lại Trung tâm ngữ điệu Brighton sống Anh Quốc? Nếu họ đi mang đến đó, chúng ta cũng có thể sống vào kí túc xá trong trường.Tâm: Nhưng khóa đào tạo và huấn luyện quá đắt. Chi phí là 2 ngàn USD.Kim: bạn nghĩ gì về Viện Brisbane làm việc Úc?Thu: bản thân nghĩ nó khá ngay gần với Việt Nam.Tâm: Và chúng ta có thể thưởng thức cảnh sắc đẹp sinh sống đó.Kim: Nếu bọn họ đến đó, bạn cũng có thể ở với một gia đình Úc để tò mò văn hóa của họ và thực hành tiếng Anh nữa.Thu: Mọi bạn nói rằng bọn họ có phương pháp dạy giờ đồng hồ Anh giỏi và khóa học là gật đầu đồng ý được. Giá thành là US $ 1,200Tâm: bọn họ hãy mang đến Australia để dự khóa học tập đó.Kim: Mình hoàn toàn gật đầu với bạn.

Xem thêm: Bài Giảng Ngữ Văn 7 Bài 5 Sông Núi Nước Nam, (Nam Quốc Sơn Hà) 5

Conversation 2

You : Congratulations! Thu. How wonderful you are!Thu : Thanks.You : I think you should take the scholarship to the Brighton Language Centre . It’s the best way to learn English there.Thu : I don’t understand.You : If we go to lớn study English in England, we can study the traditional standard English and we can learn the Eglish culture , too.Thu : I agree. What bởi vì you think about the language centre in Brighton?You : The centre in that school has its excellent reputation.Thu : I think so, too. Where vị you think I should live?You : I think you should live on the campus, because we can have many good chances to lớn practise speaking English. Moreover, it’s much cheaper than you live in an apartment.Thu : Good idea!You : & how long will the course last?Thu : Six weeks.You : I think it’s long enough for you to improve your English.Thu : But the tuition is very expensive! I think we should go khổng lồ Brisbane Institute of English in Australia. The tuition there is much lower.You : You may be right.

Dịch:

Bạn: Chúc mừng! Thu, bạn thật xuất xắc vời!Thu: Cảm ơn.Bạn: mình nghĩ bạn nên chọn học bổng ở chính giữa Ngôn ngữ Brighton. Đó là cách rất tốt để học tiếng Anh làm việc Anh.Thu: Mình không hiểu.Bạn: Nếu chúng ta đi học tập tiếng Anh sinh sống Anh, bạn có thể học giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh truyền thống và họ cũng rất có thể học văn hóa của fan Anh.Thu: mình đồng ý. Chúng ta nghĩ gì về trung trọng điểm ngoại ngữ ở Brighton?Bạn: Trung trung khu trong trường kia có lừng danh tuyệt vời.Thu: mình cũng nghĩ thế. Bạn nghĩ mình bắt buộc sống sinh hoạt đâu?Bạn: bản thân nghĩ chúng ta nên sống vào kí túc xá, cũng chính vì chúng ta có nhiều thời cơ để thực hành thực tế nói giờ Anh. Rộng nữa, nó phải chăng hơn những so với sống trong 1 căn hộ.Thu: Ý tưởng hay đó!Bạn: cùng khóa học kéo dãn bao lâu?Thu: Sáu tuần.Bạn: mình nghĩ rằng đó là đủ dài để bạn nâng cấp tiếng Anh.Thu: Nhưng ngân sách học phí rất đắt! bản thân nghĩ chúng mình đề nghị đến học viện tiếng Anh Brisbane sống Úc. Học phí ở phía trên thấp hơn nhiều. Bạn: Cũng đúng!