TIẾNG ANH LỚP 6 TRANG 51 TẬP 2

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world - liên kết tri thức

Unit 11 lớp 6 A Closer Look 2 trang 51 - 52

GRAMMAR

ARTICLES

1. Write a or an (Viết a hoặc an)

1. An egg

Một quả trứng

2. A friend

Một bạn bạn

3. A sink

Một cái bể rửa bát

4. An arm

Một cánh tay

5. A mouth

Một cái miệng

6. An onion

Một củ hành

7. An umbrella

Một dòng ô

8. A classmate

Một lớp học

2. Write a / an or the (Viết a / an hoặc the)

Đáp án:

1. A

2. The, the

3. A, an

4. An

5. The, the

1. My father is a doctor.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 51 tập 2

2. The Sun keeps the Earth warm.

3. A dolphin is an intelligent animal.

4. I have an orange shirt too.

5. My brother likes the xanh pen, not the red one.

Hướng dẫn dịch:

1. Tía tôi là bác sĩ.

2. Phương diện trời giữ cho Trái đất luôn ấm.

3. Cá heo là 1 trong loài động vật thông minh.

4. Tôi cũng có thể có một chiếc áo sơ mi màu cam.

5. Anh trai tôi ưa thích cái cây viết màu xanh, không phải cái color đỏ.

Xem thêm: Tuyển Chọn Mẫu Tranh Vẽ Con Thỏ De Thương, Top 19 Xem Cách Vẽ Con Thỏ Mới Nhất 2021

3. Write the correct khung of each verb in brackets. (Chia dạng đúng của động từ)

Đáp án:

1. Is; will go

2. Recycle; will help

3. Will save; don’t save

4. Will have; use

5. Isn’t; will be

1.If it is sunny next week, we will go on a picnic.

2. If we recycle more, we will help the Earth.

3. We will save a lot of trees if we don’t save so much paper.

4. More people will have fresh water if we use less water.

5. If the river isn’t dirty, there will be more fish.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tuần cho tới trời nắng, bọn họ sẽ đi dã ngoại.

2. Nếu bọn họ tái chế nhiều hơn, họ sẽ giúp Trái đất.

3. Bọn họ sẽ bảo vệ rất các cây nếu chúng ta không lãng phí rất nhiều giấy

4. Sẽ có tương đối nhiều người có nước sạch rộng nếu bọn họ dùng số lượng nước hơn.

Xem thêm: Thế Nào Là Đứng Yên Cho Ví Dụ, Khi Nào Vật Được Coi Là Đứng Yên

5. Nếu dòng sông không bẩn, sẽ có tương đối nhiều cá hơn.

4. Combine each pair of sentences below lớn make a first conditional sentence. (Liên kết mỗi cặp câu dưới đây để tạo ra thành câu đk loại 1)