TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 12 SKILLS ONE

     

Unit 12: Robots

Skills 1 (Trả lời thắc mắc phần 1 - 5 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 6 mới)

1. Find the following words/phrases in the text below. What vì chưng they mean? (Hãy tìm các từ hoặc nhiều từ sau trong bài bác đọc. Chúng gồm nghĩa gì?)

1. Space robot: fan máy không gian

2. Apart from: bóc khỏi

3. Typer: bạn đánh máy

4. Space station: trạm ko gian

5. Planner: người lập kế hoạch

2. Read the news report on the international robot show. Then, answer the questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 12 skills one

(Đọc phiên bản tin về buổi trình diễn bạn máy quốc tế. Sau đó, vấn đáp các câu hỏi sau.)

*

1. What show is on in Ha Noi now?(Ở hà nội thủ đô đang tất cả buổi bộc lộ gì?)

=> International robot show

2. Who is interested in home robots?(Ai lưu ý đến người trang bị gia đình?)

=> Young people

3. Who likes to lớn see teaching robots?(Ai thích xem fan máy dạy học?)

=> The children lượt thích to see them.

4. What other kinds of robots are there?(Có hầu hết loại người máy nào khác ở đó?)

=> There are worker robot, doctor robot, & space robot.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay có một trong những buổi trình diễn tín đồ máy quô"c tế đang ra mắt ở Hà Nội. Có không ít người đến xem buổi trình diễn. Họ có thể xem nhiều loại tín đồ máy ngơi nghỉ đó.

Những giới trẻ thì xem xét người trang bị gia đình. Những người dân máy này có thể nấu ăn, trộn trà hoặc cà phê, vệ sinh nhà và giặt ủi.

Bọn trẻ ưa thích xem bạn máy dạy dỗ học. Những người máy này rất có thể giúp bọn chúng học tập. Fan máy dạy học hoàn toàn có thể dạy bọn chúng tiếng Anh, văn học, toán và phần lớn môn học tập khác. Chúng có thể giúp lũ trẻ nâng cấp phần vạc âm. Phần lớn loại tín đồ máy không giống cũng có mặt ở buổi trình diễn. Những người máy này rất có thể làm được không ít việc. Fan máy công nhân rất có thể xây bên và phần đa tòa nhà lớn; fan máy chưng sĩ có thể giúp đỡ bạn bệnh; và bạn máy không gian rất có thể xây trạm không khí trên phương diện trăng và đa số hành tinh khác.

3. Read the text again and fill the table below.

Types of robots

What they can do

Home robots

can cook, make tea or coffee, clean the house, and do the laundry

Teaching robots

can help students study English, maths, literature & other subjects, improve their English pronunciation

Worker robots

can build our houses và buildings

Doctor robots

can help sick people

Space robots

can build space stations on the Moon & other planets

4. Write what you think each type of robot will be able to vị in the future (Viết những việc mà em nghĩ từng loại tín đồ máy sẽ hoàn toàn có thể làm được trong tương lai.)

Types of robots

What they will be able to vày in the future

Home robots

They will be able lớn recognize our faces. . .

Xem thêm: Cách Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Theo Nhân Vật Chính, Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự (Trang 60)

Teaching robots

They will be able khổng lồ help children vì chưng homework.

Worker robots

They will be able to lớn build bridge.

Doctor robots

They will be able to kiểm tra sick people.

Space robots

They will be able to make survey, inspect on other planets

5. Work in groups. Take turns talking about types of robots and what they will be able to do in the future. Can you think of other types of robots? (Làm việc theo nhóm. Lần lượt nói về những loại ngtíời máy cùng những điều mà nó sẽ hoàn toàn có thể làm được vào tương lai. Em có thể nghĩ về mọi loại fan máy không giống không?)

- Worker robots will be able to lớn work in dangerous places.

- home robots will be able khổng lồ take care of kids.

- Doctor robots will automatically vì chưng the surgery.

Xem thêm: Unit 1 Language Focus Lớp 12 : Language Focus, Language Focus

Entertainment robots : play music, dance, recognize songs. (Người sản phẩm công nghệ giải trí: nghịch nhạc, khiêu vũ (khiêu vũ), phân biệt bài hát)