Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1 Unit 3

     

Làm theo cặp. Thực hiện những vụ việc trong bài bác đàm thoại để đóng phần đông vai ngắn thực hiện thành ngữ vào phần c.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 tập 1 unit 3


At the Museurn of Ethnology

(Ở viện Bảo tàng dân tộc học)

1. Listen & read

(Nghe với đọc)

Click tại đây để nghe

*


Dương cùng Nick: xin chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: kính chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho các em nào?

Nick: Vâng, bọn chúng em mong muốn biết vài diều về các nhóm văn hóa của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Bao gồm thật là gồm 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia họ không?

Hướng dẫn viên: chính xác.

Nick: thiệt thú vị! Em tò mò và hiếu kỳ về bọn họ đấy. đội nào là lớn số 1 vậy?

Hướng dẫn viên: À, người việt nam (hoặc fan Kinh) tất cả số tín đồ lớn nhất, chiếm khoảng chừng 86% dân số. 53 đội khác được gọi là dân tộc bản địa thiểu số.

Nick: và họ sống sinh sống đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài nhóm như fan Tày, H’mong, Dao... Sống phần nhiều ở những khu vực miền núi phía Bắc, và người Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống sinh hoạt Tây Nguyên cùng vài thức giấc phía Nam.

Nick: Em hiểu rồi. Cùng họ nói ngôn từ riêng của họ phải không?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng họ bao gồm cách sống riêng biệt của họ cũng giống như phong tục và truyền thống riêng.

Nick: thiệt tuyệt! Em muốn tìm hiểu hơn về họ.

Hướng dẫn viên: Được. Cô đang dẫn những em đi vòng quanh cùng nói cho những em nghe đôi nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm từ trái nghĩa với hầu như từ này trong bài bác đàm thoại.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Boring >Read the conversation again và answer the questions.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa và vấn đáp những câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

1. They are in the Museum of Ethnology.

2. They want lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. There are 54 ethnic groups.

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Yes, they do.

Tạm dịch:

1. Dương cùng Nick ngơi nghỉ đâu?

Họ sinh sống Viện bảo tàng dân tộc bản địa học.

2. Họ muốn biết gì?

Họ mong muốn biết về những nhóm dân tộc bản địa của Việt Nam.

3. Có bao nhiêu nhóm dân tộc bản địa ở Việt Nam?

Có 54 team dân tộc.

4. Nhóm dân tộc nào có dân sinh lớn nhất?

Người Việt (người Kinh) có số lượng dân sinh lớn nhất.

5. Những dân tộc bản địa thiểu sống có phong tục và truyền thống riêng của học cần không?

Đúng vậy.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to lớn explain what they mean. 

(Bạn gồm tìm thấy những nhiều từ sau trong đoạn hội thoại không? nỗ lực giải ưa thích nghĩa của chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used khổng lồ show a strong reaction lớn something.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự Vinhempich)

3. I see — used to lớn show you understand what someone said.

4. That"awesome - used to show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được sử dụng như một câu trả lời, gật đầu đồng ý với điều cơ mà ai kia vừa nói, hoặc nhấn mạnh vấn đề rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! - How + adj/adv: được dùng để thể hiện tại sự cửa hàng với điều gì.

3. Tôi đọc — được sử dụng để cho chính mình thấy chúng ta hiểu điều cơ mà ai đó nói.

4. Tuyệt vời - được thực hiện để bạn nghĩ rằng một cái gì đấy là giỏi vời.

d. Work in pairs. Use facts from the conversation lớn make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. Sử dụng những vấn đề trong bài bác đàm thoại nhằm đóng phần lớn vai ngắn thực hiện cụm từ vào phần C.)

Ví dụ:

Some groups live in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm bạn sống ở những khoanh vùng miền núi.

→ thiệt thú vị!

Hướng dẫn giải:

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs & traditions.

→ Exactly!

- The kinh have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

Có 54 dân tộc ở Việt Nam.

→ Thật giỏi vời!

- từng dân tộc đều có phong tục và truyền thống lâu đời riêng.

→ chủ yếu xác!

- tín đồ Kinh có dân sinh đông nhất, chiếm phần 86% dân số.

→ Tôi đọc rồi!

2. Use the words and phrases in the box to lớn label each picture.

(Sử dụng rất nhiều từ và các từ trong size để hotline tên mỗi bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Five-coloured sticky rice 

2. Terraced fields 

3. Festival 

4. Folk dance 

5. Open-air market

6. Musical instrument 

7. Costume

8. Stilt house 

Tạm dịch:

1. Xôi 5 màu

2. Ruộng bậc thang

3. Lễ hội

4. điệu múa dân gian

5. Chợ trời

6. Nhạc cụ

7. Trang phục

8. Công ty sàn

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

(Hoàn thành gần như câu sau với phần đông từ và cụm từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house

3. Festivals 5. Thành viên 6. Terraced fields 

Tạm dịch:

1. Ở nước ta, là vi phạm khi phân biệt ngẫu nhiên dân tộc hoặc team tôn giáo nào.

2. Mỹ Sơn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam vừa mới được công nhận là di sản văn hóa bởi UNESCO.

3. đơn vị sàn từng phổ biến với những nhóm dân tộc vn trong một thời gian dài.

4. Tháng Giêng âm lịch là thời gian cho các lễ hội đặc trưng của cả nước, nhất là ở phía Bắc.

5. Tòa công ty triển lãm của Bảo tàng dân tộc học có phong cách thiết kế bởi phong cách xây dựng sư Hà Đức Linh, một thành viên của nhóm dân tộc Tày.

Xem thêm: Khi Tiến Hành Thí Nghiệm Cho Dòng Điện Chạy Qua Đùi Ếch Thì Đùi Ếch Co Lại

6. đầy đủ ruộng bậc thang của Sa page authority đã tham gia vào đội 11 ruộng đẹp tuyệt vời nhất trên trái đất theo Touropia.