Tìm Hai Số Biết Rằng Nếu Đem Số Thứ Nhất Chia Cho 2

     
Hãy nhập thắc mắc của bạn, thehetrethanhhoa.com.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn mang lại bạn. Trường hợp không vừa lòng với những câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đã xem: Tìm nhì số hiểu được nếu rước số trước tiên chia đến 2, số thiết bị hai phân chia cho 2

Tìm hai số biết rằng nếu lấy số trước tiên chia mang đến 3 , số thứ 2 chia 5 thì được hai kết quả bằng nhau cùng biết tổng của chúng bởi 364,8 ?

Số đồ vật hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số thứ nhất là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số trước tiên là:136,8

Số đồ vật hai là:228

k mk nhá các bạn

Số thiết bị hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228Số đầu tiên là: 364,8‐228=136,8Đáp số:Số đầu tiên là:136,8 Số đồ vật hai là:228Học tốt nhéPhạm quang quẻ Chiến


Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2

*

Tìm nhị số hiểu được nếu đem số thứ nhất chia đến 3 , số thứ 2 chia 5 thì được hai công dụng bằng nhau với biết tổng của chúng bởi 364,8 ?

Số đồ vật hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số đầu tiên là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số trước tiên là:136,8

Số thứ hai là:228

Gọi số vật dụng nhất là a, số đồ vật hai là bTheo bài bác ra ta có: a/3 = b/5Suy ra: a/b = 3/5Số sản phẩm nhất là: 364,8 : 8 x 3 = 136,8Số vật dụng hai là: 364,8 - 136,8 = 228

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 9 Unit 3 Write Unit 3: A Trip To The CountrysideXem thêm: Nguyên Nhân Ra Đời Của Độc Quyền Là, Please Wait

Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

tìm nhì số hiểu được nếu đem số thứ nhất chia mang đến 3 , số đồ vật hai phân tách cho 5 thì được hai hiệu quả bằng nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8

Đọc tiếp...

đặt số đầu tiên là x với số thứ 2 là y, a là hiệu quả chung của x với yTa gồm : (xdiv3=a);(ydiv5=a)(heptegincasesx=3a\y=5a\x+y=364,8endcases)(Rightarrow3a+5a=364,8Rightarrow8a=364,8)(Rightarrow a=364,8div8=45,6)(Rightarrowheptegincasesx=3a\y=5aendcasesRightarrowheptegincasesx=3cdot45,6=136,8\y=5cdot45,6=228endcases)

tìm 2 số hiểu được nếu đem số trước tiên chia đến 3;số sản phẩm công nghệ hai chia cho 5 thì được 2 kết quả bằng nhau với biết tổng của chúng bằng 364,8

tìm số trước tiên , số thiết bị 2

Đọc tiếp...

Gọi số đầu tiên là a với số thứ hai là b,,ta có a:2 với b:2,5

=>(fracab)=(fracb2,5)

=>(fracax2,55)=(fracbx25)(ax2,5)=(bx2)

Vậy a = 2 phần thì b=2,5 phần

Số thứ 1 là : 21,3:(2,5-2)=85,2

Số thứ 2 :85,2+21,3=106,5

chất vấn Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 6αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗