Tìm ước chung lớn nhất của 18 và 24

     
*

Tập hợp những ước chung của hai số ab được ký hiệu là:

ƯC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp những ước chung của a, b, c được ký kết hiệu là:

ƯC(a, b, c)


Giải

a) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

c) Các phần tử chung của Ư(12) và Ư(30) là: 1; 2; 3; 6.

Bạn đang xem: Tìm ước chung lớn nhất của 18 và 24

Vậy ƯC(12, 30) = 1; 2; 3; 6


Cách tra cứu ƯC(a, b) – tập hợp những ước tầm thường của a và b:

Viết tập hợp những ước của a và cầu của b: Ư(a), Ư(b);Tìm những phần tử chung của Ư(a) cùng Ư(b). Đây cũng đó là những bộ phận của ƯC(a, b).

Giải

a) Ta có:

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các phần tử chung của Ư(30) cùng Ư(45) là: 1; 3; 5; 15.

Vậy: ƯC(30, 45) = 1; 3; 5; 15

b) Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các bộ phận chung của cả ba tập Ư(18), Ư(36) và Ư(45) là: 1; 3 với 9.

Vậy: ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9


Ước chung to nhất của ab là số lớn nhất trong tập hợp các ước tầm thường của ab.

Ước chung lớn số 1 của ab được ký kết hiệu là:

ƯCLN(a, b)


Giải

a) Ta có:

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6

b) Số lớn nhất trong tập hợp ƯC(24, 30) vừa tìm kiếm được là số 6.

Vậy ƯCLN(24, 30) = 6.


Cách tìm kiếm ƯCLN(a, b):

Tìm ƯC(a, b);Tìm số lớn nhất trong tập thích hợp ƯC(a, b). Đó đó là ƯCLN(a, b)

Giải

Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(18, 30) = 1; 2; 3; 6

Số lớn số 1 trong tập ƯC(18, 30) là 6.

Vậy ƯCLN(18, 30) = 6.


✨ ƯC(a, b) là 1 tập hợp, còn ƯCLN(a, b) là 1 con số.

✨ với đa số số thoải mái và tự nhiên a và b, ta có:

ƯCLN(a, 1) = 1;

ƯCLN(a, b, 1) = 1

✨ trong số số vẫn cho, nếu như số bé dại nhất là ước của các số còn lại thì cầu chung khủng nhất của các số đã cho đó là số nhỏ tuổi nhất ấy.

Nếu a ⋮ b thì ƯCLN(a, b) = b.


Tìm ƯỚC chung LỚN NHẤT bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Sau đây là một biện pháp khác nhằm tìm ước chung béo nhất, hết sức đắc dụng khi gặp mặt các số a và b quá to hoặc có vô số ước:


✨ mong muốn tìm ước chung khủng nhất (ƯCLN) của nhì hay những số lớn hơn 1, ta thực hiện ba cách sau:

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số thành phần chung.Bước 3: Lập tích những thừa số đang chọn, mỗi thừa số đem với số nón nhỏ tốt nhất của nó. Tích đó là ƯCLN bắt buộc tìm.

Giải

Bước 1: so với 45 cùng 150 ra quá số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nhân tố chung, kia là: 3 và 5.

Bước 3: Số mũ nhỏ dại nhất của 3 là 1. Số mũ nhỏ tuổi nhất của 5 là 1.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân Trong 1 Năm Kèm Ví Dụ Vận Dụng

Vậy: ƯCLN(45, 150) = 3 . 5 = 15


Giải

Bước 1: đối chiếu 56; 140 cùng 168 ra thừa số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số yếu tố chung, đó là: 2 và 7.

Bước 3: Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2. Số mũ nhỏ dại nhất của 7 là 1.

Vậy: ƯCLN(56, 140, 168) = 22 . 7 = 28


✨ sau khoản thời gian phân tích các số ra vượt số nguyên tố, nếu chúng không tất cả thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bởi 1.


Giải

Phân tích 24 cùng 25 ra vượt số nguyên tố:

24 = 23 . 325 = 52

Vậy 24 với 25 không tồn tại thừa số nhân tố chung.

Do đó, ƯCLN(24, 25) = 1


Tìm ƯỚC CHUNG phụ thuộc vào ƯỚC phổ biến LỚN NHẤT

Tất cả những ước bình thường (ƯC) của hai hay nhiều số mọi là mong của ƯCLN của các số đó. Vậy ta gồm cách tìm ƯC nhờ vào ƯCLN như sau:


✨ mong muốn tìm ƯC của nhì hay các số to hơn 1, ta làm cho hai bước sau:

Bước 1: tìm kiếm ƯCLN của các số đó.Bước 2: tra cứu tập hợp các ước của ƯCLN đó. Đây cũng đó là tập hợp đề xuất tìm.

Giải

a) vì 72 ⋮ 24 bắt buộc ƯCLN(24, 72) = 24.

b) Ước tầm thường của 24 cùng 72 là mong của ƯCLN(24, 72).

Vậy: ƯC(24, 72) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24


Giải

Ta có:

72 = 23 . 32180 = 22 . 32 . 5

Do đó:

ƯCLN(72, 180) = 22 . 32 = 36

Vậy:

ƯC(72, 180) = Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36


Tóm lược bài bác học:

Cách tra cứu ước bình thường ƯC(a, b):

Cách 1: tìm kiếm các thành phần chung của Ư(a) cùng Ư(b).Cách 2: Tìm các ước của ƯCLN(a, b).

Cách tìm ước chung lớn nhất ƯCLN(a, b):

Cách 1: search số lớn số 1 trong tập hợp ước tầm thường ƯC(a, b).Cách 2: phân tích a và b ra thừa số nguyên tố.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Tìm:

a) ƯCLN(1, 49);

b) ƯCLN(15, 30);

c) ƯCLN(27, 35);

d) ƯCLN(84, 156).

Bài tập 2: Tìm:

a) ƯC(28, 42);

b) ƯC(180, 234).

Xem thêm: Nhện Có Mấy Đôi Phần Phụ ? Trong Đó Có Mấy Đôi Chân Bò? Trong Đó Có Mấy Đôi Chân Bò


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình xem xét này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.