Toán 10 bài 4 trang 70

     

- đổi khác phương trình về phương trình bậc nhất một ẩn hoặc phương trình bậc nhì một ẩn.

- một số loại nghiệm không thỏa mãn nhu cầu rồi kết luận tập nghiệm.

a) Điều kiện:(x e pm 2)(eginaligned & dfrac3x+4x-2-dfrac1x+2=dfrac4x^2-4+3 \ và Leftrightarrow dfracleft( 3x+4 ight)left( x+2 ight)x^2-4-dfracx-2x^2-4=dfrac4x^2-4+dfrac3left( x^2-4 ight)x^2-4 \ & Rightarrow 3x^2+10x+8-x+2=4+3x^2-12 \ & Leftrightarrow 9x=-18 \ & Leftrightarrow x=-2,,left( extloại ight) \ endaligned )Vậy(S=varnothing )b) Điều kiện:(x e dfrac12 )(eginaligned và dfrac3x^2-2x+32x-1=dfrac3x-52 \ và Rightarrow 2left( 3x^2-2x+3 ight)=left( 3x-5 ight)left( 2x-1 ight) \ và Leftrightarrow 6x^2-4x+6=6x^2-13x+5 \ & Leftrightarrow 9x=-1 \ và Leftrightarrow x=-dfrac19,,left( extthỏa mãn ight) \ endaligned )Vậy(S=left -dfrac19 ight )c) Điều kiện:(x^2-4ge 0 )(eginaligned và sqrtx^2-4=x-1 \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & x-1ge 0 \ và x^2-4=left( x-1 ight)^2 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & xge 1 \ và x^2-4=x^2-2x+1 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & xge 1 \ và 2x=5, \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & xge 1 \ & x=dfrac52,,left( extthỏa mãn ight) \ endaligned ight. \ endaligned )Vậy(S=left dfrac52 ight )

 
Bạn đang xem: Toán 10 bài 4 trang 70

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài bác 1 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 khi nào thì hai phương... • Giải bài bác 2 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 chũm nào là phương... • Giải bài 3 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài xích 4 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài bác 5 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những hệ phương... • Giải bài 6 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 Hai người công nhân được giao... • Giải bài bác 7 trang 70 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các hệ phương... • Giải bài xích 8 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 tía phân số đều phải có tử... • Giải bài bác 9 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 Một phân xưỏng được... • Giải bài 10 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương trình... • Giải bài 11 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những phương... • Giải bài bác 12 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 Tìm nhị cạnh của một... • Giải bài bác 13 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 Hai người quét sân. Cả... • Giải bài bác 14 trang 71 – SGK môn Đại số lớp 10 Điều kiện của phương... • Giải bài xích 15 trang 72 – SGK môn Đại số lớp 10 search tập nghiệm của... • Giải bài bác 16 trang 72 – SGK môn Đại số lớp 10 Nghiệm của hệ phương... • Giải bài xích 17 trang 72 – SGK môn Đại số lớp 10 Nghiệm của hệ phương...


Xem thêm: Địa 10 Bài Thực Hành 38 - Địa Lí 10 Bài 38 (Ngắn Nhất): Thực Hành

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10


Xem thêm: Mục Đích Cuối Cùng Của Cạnh Tranh Trong Sản Xuất, Và Lưu Thông Hàng Hóa Là

bài xích trước bài xích sau