Toán 10 bài 6 trang 12

     

(+ );overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC ) (quy tắc ba điểm).

Bạn đang xem: Toán 10 bài 6 trang 12

( + );overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB ) (quy tắc trừ).

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Ta có: (overrightarrow CO = overrightarrow OA)( Rightarrow overrightarrow CO - overrightarrow OB = overrightarrow OA - overrightarrow OB = overrightarrow BA .)

LG b

(overrightarrowAB - overrightarrowBC = overrightarrowDB);

Phương pháp giải:

Với quy tắc cha điểm tùy ý (A, , , B, , , C) ta luôn luôn có:

(+ );overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC ) (quy tắc bố điểm).

( + );overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB ) (quy tắc trừ).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (overrightarrow BC = overrightarrow AD)( Rightarrow overrightarrow AB - overrightarrow BC = overrightarrow AB - overrightarrow AD = overrightarrow DB .) 

LG c

(overrightarrowDA -overrightarrowDB = overrightarrowOD - overrightarrowOC);

Phương pháp giải:

Với quy tắc ba điểm tùy ý (A, , , B, , , C) ta luôn luôn có:

(+ );overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC ) (quy tắc bố điểm).

Xem thêm: Vì Sao Nói Atp Là Đồng Tiền Năng Lượng Của Tế Bào

( + );overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB ) (quy tắc trừ).

Lời giải chi tiết:

Ta có : (left{ eginarrayloverrightarrow DA - overrightarrow DB = overrightarrow BA \overrightarrow OD - overrightarrow OC = overrightarrow CD endarray ight..)

Mà (overrightarrow BA = overrightarrow CD )( Rightarrow overrightarrow DA - overrightarrow DB = overrightarrow OD - overrightarrow OC .)

LG d

(overrightarrowDA - overrightarrowDB + overrightarrowDC = overrightarrow0).

Phương pháp giải:

Với quy tắc tía điểm tùy ý (A, , , B, , , C) ta luôn luôn có:

(+ );overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC ) (quy tắc cha điểm).

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Đoạn Trích Chiếc Lược Ngà Siêu Hay, Cảm Nhận Của Em Về Đoạn Trích Chiếc Lược Ngà

( + );overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB ) (quy tắc trừ).

Lời giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrow DA - overrightarrow DB + overrightarrow DC = overrightarrow BA + overrightarrow DC )(= overrightarrow BA + overrightarrow AB = overrightarrow 0 .)


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + thehetrethanhhoa.com.vn"Ví dụ: "Bài 6 trang 12 SGK Hình học 10 thehetrethanhhoa.com.vn"