Toán 9 Bài 62 Trang 91

     

- Tam giác ngoại tiếp mặt đường tròn thì từng cạnh đều là một tiếp con đường của mặt đường tròn.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 62 trang 91

*

a)

- Vẽ đoạn thẳng BC = 3 cm.

- rước B và Clà tâm, vẽ đường tròn trung tâm B nửa đường kính 3 centimet và con đường tròn trung ương C bán kính 3cm.

- hai tuyến đường tròn cắt nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác đầy đủ cạnh 3cm

b)

Tâm mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực.

Xem thêm: Trong Các Ví Dụ Nào Sau Đây Là Phản Xạ Không Điều Kiện? Ví Dụ Nào Dưới Đây Thuộc Phản Xạ Có Điều Kiện A

Vì ABC là tam giác đều nên bố đường trung trực đồng thời là ba đường cao, con đường phân giác, mặt đường trung tuyến.

- Dựng cha đường trung tuyến cắt nhau tại O.

- Vẽ con đường tròn trung ương O bán kính OA.

Đường tròn (O) là đường tròn đề xuất dựng.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Năm 2020

Theo đặc điểm ba mặt đường trung con đường trong tam giác, ta có:

(R=OA=dfrac23.AH)

Trong đó(AH=sqrtAB^2-HB^2=sqrt3^2-1,5^2=dfrac3sqrt32)(cm)

Vậy(R=dfrac 2 3 .dfrac3sqrt 32=sqrt 3)(cm)

c)

Vẽ đường tròn trung khu O bán kính OH ta được đường tròn nội tiếp tam giác đông đảo ABC có:

(r=OH=dfrac13AH=dfrac13.dfrac3sqrt32=dfracsqrt3 2)(cm)

Vậy(r=dfracsqrt3 2)(cm)

d)

- Vẽ các tiếp đường của con đường tròn((O;R)) tại(A, B, C )

- cha tiếp tuyến cắt nhau tại(I, J , K )

Ta có tam giác IJK là tam giác mọi ngoại tiếp((O;R).)


Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
Tham khảo giải thuật các bài tập bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp khác • Giải bài bác 61 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ con đường tròn tâm... • Giải bài 62 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ tam giác phần lớn ABC... • Giải bài 63 trang 92 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vẽ hình lục giác... • Giải bài bác 64 trang 92 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên phố tròn bán...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài trước bài bác sau