TOÁN 9 TRANG 88 BÀI 27

     

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả những yếu tố (góc và cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Bạn đang xem: Toán 9 trang 88 bài 27

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải bỏ ra tiết:

 Quy ước: Tam giác ABC vuông trên A có a = BC ; b = AC; c = AB

(H.a)

*

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ)

+) Lại có 

(AB = AC. an C=10.tan 30^o=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm))

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).


LG b

(c=10cm; widehatC=45^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc và cạnh) không biết của tam giác đó.

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

(H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) bao gồm (AB=10, widehatC=45^o) phải (ABC) là tam giác vuông cân nặng tại A (Rightarrow widehatB=45^circ; AB=AC=10(cm))

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)


LG c

(a=20cm; widehatB=35^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm kiếm tất cả các yếu tố (góc cùng cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Xem thêm: Nêu Giới Hạn Của Đới Ôn Hòa Nằm, Nêu Giới Hạn Của Đới Nóng, Đới Ôn Hoà, Đới Lạnh

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải chi tiết:

 (H.c) 

*

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.) 

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).


LG d

(c=21cm; b=18cm)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm kiếm tất cả các yếu tố (góc và cạnh) chưa biết của tam giác đó.

Xem thêm: Nội Dung Sai Khi Nói Về Saccarozơ, Khi Nói Về Saccarozơ, Phát Biểu Nào Dưới Đây Sai

+) áp dụng định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

(H.d)

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm))

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571)

Bấm vật dụng tính: SHIFT tung 0,8571 (Rightarrow widehatBapprox 41^circ)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC= 90^o - 41^o =49^circ) 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 245 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thehetrethanhhoa.com.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.