Toán Lớp 3 Bài 107 Trang 26

     
Số bị chia 612
Số chia 3 3 4 6
Thương 204 1502 1091
Đáp án:
Số bị chia 612 612 6008 6546
Số phân chia 3 3 4 6
Thương 204 204 1502 1091

Bài 3 trang 26:

Câu hỏi: Có tía xe chở xăng, mỗi xe cộ chở 1125l xăng. Người ta đã đổ 1280l xăng trên các xe cộ đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả bố xe đó còn từng nào lít xăng?

Tóm tắt
Bạn đang xem: Toán lớp 3 bài 107 trang 26

*Xem thêm: Tất Tần Tật Công Thức Tính Bước Sóng Của Sóng Điện Từ ( Đầy Đủ)

Đáp án:

Số lít xăng có trong 3 xe cộ là:

1125 x 3 = 3375 (lít)

Số lít xăng còn lại bên trên 3 xe pháo là:

3375 - 1280 = 2095 (lít)

Đáp số: 2095 lít

Bài 4 trang 26:

Câu hỏi: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã đến 123 1023 1203 1230
Thêm 4 1-1 vị 127 1027 1207 1234
Gấp 4 lần 492 4092 4812 4920
Đáp án:
Số đã đến 123 1023 1203 1230
Thêm 4 solo vị 127
Gấp 4 lần 492
Bài trước:
Bài 106: Nhân số có bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số - trang 25 VBT Toán 3 Tập 2Bài tiếp: Bài 108: Nhân số bao gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 2


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Từ Inch Sang Cm Trong Word 2007 Và 2003

Giải Vở bài bác tập Toán 3

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bửa sungBài 1: Đọc, viết, so sánh những số có bố chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 1Bài 2: Cộng, trừ những số có bố chữ số (không nhớ) - trang 4 VBT Toán 3 Tập 1Bài 3: luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 1Bài 4: Cộng các số có bố chữ số (có lưu giữ một lần) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 1Bài 5: rèn luyện - trang 7 VBT Toán 3 Tập 1Bài 6: Trừ những số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) - trang 8 VBT Toán 3 Tập 1Bài 7: rèn luyện - trang 9 VBT Toán 3 Tập 1Bài 8: Ôn tập các bảng nhân - trang 10 VBT Toán 3 Tập 1Bài 9: Ôn tập các bảng chia - trang 11 VBT Toán 3 Tập 1Bài 10: luyện tập - trang 12 VBT Toán 3 Tập 1Bài 11: Ôn tập về hình học tập - trang 13 VBT Toán 3 Tập 1Bài 12: Ôn tập về giải toán - trang 15 VBT Toán 3 Tập 1Bài 13: Xem đồng hồ đeo tay - trang 17 VBT Toán 3 Tập 1Bài 14: Xem đồng hồ (tiếp theo) - trang 18 VBT Toán 3 Tập 1Bài 15: rèn luyện - trang trăng tròn VBT Toán 3 Tập 1Bài 16: rèn luyện chung - trang 21 VBT Toán 3 Tập 1Tự bình chọn - trang 23 VBT Toán 3 Tập 1Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000Bài 17: Bảng nhân 6 - trang 24 VBT Toán 3 Tập 1Bài 18: rèn luyện - trang 25 VBT Toán 3 Tập 1Bài 19: Nhân số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số (không nhớ) - trang 26 VBT Toán 3 Tập 1Bài 20: Nhân số có hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 1Bài 21: rèn luyện - trang 28 VBT Toán 3 Tập 1Bài 22: Bảng phân tách 6 - trang 29 VBT Toán 3 Tập 1Bài 23: luyện tập - trang 30 VBT Toán 3 Tập 1Bài 24: tìm một trong những phần bằng nhau của một số trong những - trang 31 VBT Toán 3 Tập 1Bài 25: rèn luyện - trang 32 VBT Toán 3 Tập 1Bài 26: phân chia số bao gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số - trang 34 VBT Toán 3 Tập 1Bài 27: rèn luyện - trang 35 VBT Toán 3 Tập 1Bài 28: Phép phân chia hết với phép chia gồm dư - trang 36 VBT Toán 3 Tập 1Bài 29: luyện tập - trang 38 VBT Toán 3 Tập 1Bài 30: Bảng nhân 7 - trang 39 VBT Toán 3 Tập 1Bài 31: luyện tập - trang 40 VBT Toán 3 Tập 1Bài 32: Gấp một vài lên các lần - trang 41 VBT Toán 3 Tập 1Bài 33: luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 1Bài 34: Bảng phân tách 7 - trang 43 VBT Toán 3 Tập 1Bài 35: luyện tập trang 44 VBT Toán 3 Tập 1Bài 36: bớt đi một số trong những lần - trang 45 VBT Toán 3 Tập 1Bài 37: luyện tập - trang 46 VBT Toán 3 Tập 1Bài 38: tìm kiếm số chia - trang 47 VBT Toán 3 Tập 1Bài 39: rèn luyện - trang 48 VBT Toán 3 Tập 1Bài 40: Góc vuông, góc không vuông - trang 49 VBT Toán 3 Tập 1Bài 41: Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bằng ê ke - trang 50 VBT Toán 3 Tập 1Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - trang 51 VBT Toán 3 Tập 1Bài 43: Bảng đơn vị đo độ lâu năm - trang 52 VBT Toán 3 Tập 1Bài 44: luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 1Bài 45: thực hành đo độ dài - trang 54 VBT Toán 3 Tập 1Bài 46: thực hành thực tế đo độ nhiều năm (tiếp theo) - trang 55 VBT Toán 3 Tập 1Bài 47: luyện tập chung - trang 56 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm tra - trang 57 VBT Toán 3 Tập 1Bài 48: vấn đề giải bằng hai phép toán - trang 58 VBT Toán 3 Tập 1Bài 49: bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo) - trang 59 VBT Toán 3 Tập 1Bài 50: rèn luyện - trang 60 VBT Toán 3 Tập 1Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài 52: rèn luyện - trang 62 VBT Toán 3 Tập 1Bài 53: Nhân só có bố chữ số cùng với số có một chữ số - trang 63 VBT Toán 3 Tập 1Bài 54: rèn luyện - trang 64 VBT Toán 3 Tập 1Bài 55: so sánh số bự gấp mấy lần số bé xíu - trang 65 VBT Toán 3 Tập 1Bài 56: luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 1Bài 57: Bảng phân chia 8 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 1Bài 58: luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 1Bài 59: đối chiếu số bé nhỏ bằng 1 phần mấy số lớn - trang 69 VBT Toán 3 Tập 1Bài 60: luyện tập - trang 70 VBT Toán 3 Tập 1Bài 61: Bảng nhân 9 - trang 71 VBT Toán 3 Tập 1Bài 62: luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 1Bài 63: Gam - trang 73 VBT Toán 3 Tập 1Bài 64: luyện tập - trang 74 VBT Toán 3 Tập 1Bài 65: Bảng phân chia 9 - trang 75 VBT Toán 3 Tập 1Bài 66: luyện tập - trang 76 VBT Toán 3 Tập 1Bài 67: chia số có hai chữ số cho số gồm một chữ số - trang 77 VBT Toán 3 Tập 1Bài 68: phân tách số tất cả hai chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) - trang 78 VBT Toán 3 Tập 1Bài 69: phân chia số có tía chữ số đến số gồm một chữ số - trang 79 VBT Toán 3 Tập 1Bài 70: phân chia số có ba chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 1Bài 71: giới thiệu bảng nhân - trang 81 VBT Toán 3 Tập 1Bài 72: reviews bảng phân tách - trang 82 VBT Toán 3 Tập 1Bài 73: luyện tập - trang 83 VBT Toán 3 Tập 1Bài 74: rèn luyện chung - trang 84 VBT Toán 3 Tập 1Bài 75: có tác dụng quen với biểu thức - trang 85 VBT Toán 3 Tập 1Bài 76: Tính cực hiếm của biểu thức - trang 86 VBT Toán 3 Tập 1Bài 77: Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 1Bài 78: luyện tập trang 88 VBT Toán 3 Tập 1Bài 79: Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 1Bài 80: luyện tập - trang 91 VBT Toán 3 Tập 1Bài 81: luyện tập chung - trang 92 VBT Toán 3 Tập 1Bài 82: Hình chữ nhật - trang 93 VBT Toán 3 Tập 1Bài 83: hình vuông - trang 95 VBT Toán 3 Tập 1Bài 84: Chu vi hình chữ nhật - trang 97 VBT Toán 3 Tập 1Bài 85: Chu vi hình vuông - trang 99 VBT Toán 3 Tập 1Bài 86: luyện tập - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài 87: luyện tập chung - trang 102 VBT Toán 3 Tập 1Tự chất vấn - trang 103 VBT Toán 3 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 2

Chương 3: những số cho 10 000Bài 88: các số tất cả bốn chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 2Bài 89: luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 2Bài 90: những số có bốn chữ số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 2Bài 91: những số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) - trang 7 VBT Toán 3 Tập 2Bài 92: Số 10 000 - luyện tập - trang 8 VBT Toán 3 Tập 2Bài 93: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn trực tiếp - trang 9 VBT Toán 3 Tập 2Bài 94: luyện tập - trang 10 VBT Toán 3 Tập 2Bài 95: So sánh những số vào phạm vi 10 000 - trang 12 VBT Toán 3 Tập 2Bài 96: rèn luyện - trang 13 VBT Toán 3 Tập 2Bài 97: Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 - trang 14 VBT Toán 3 Tập 2Bài 98: luyện tập - trang 15 VBT Toán 3 Tập 2Bài 99: Phép trừ các số vào phạm vi 10 000 - trang 16 VBT Toán 3 Tập 2Bài 100: luyện tập - trang 17 VBT Toán 3 Tập 2Bài 101: luyện tập chung - trang 18 VBT Toán 3 Tập 2Bài 102: tháng - Năm - trang 19 VBT Toán 3 Tập 2Bài 103: luyện tập - trang đôi mươi VBT Toán 3 Tập 2Bài 104: Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính - trang 22 VBT Toán 3 Tập 2Bài 105: Vẽ trang trí hình trònBài 106: Nhân số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số - trang 25 VBT Toán 3 Tập 2Bài 107: luyện tập - trang 26 VBT Toán 3 Tập 2Bài 108: Nhân số gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 2Bài 109: luyện tập - trang 28 VBT Toán 3 Tập 2Bài 110: chia số bao gồm bốn chữ số với số có một chữ số - trang 29 VBT Toán 3 Tập 2Bài 111: phân chia số bao gồm bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 30 VBT Toán 3 Tập 2Bài 112: chia số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 31 VBT Toán 3 Tập 2Bài 113: luyện tập - trang 32 VBT Toán 3 Tập 2Bài 114: rèn luyện chung - trang 33 VBT Toán 3 Tập 2Bài 115: làm quen với chữ số La Mã - trang 34 VBT Toán 3 Tập 2Bài 116: luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 2Bài 117: thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay - trang 36 VBT Toán 3 Tập 2Bài 118: thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) - trang 38 VBT Toán 3 Tập 2Bài 119: bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng - trang 40 VBT Toán 3 Tập 2Bài 120: luyện tập - trang 41 VBT Toán 3 Tập 2Bài 121: luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 2Bài 122: Tiền vn - trang 43 VBT Toán 3 Tập 2Bài 123: luyện tập - trang 45 VBT Toán 3 Tập 2Bài 124: có tác dụng quen với thống kê lại số liệu - trang 47 VBT Toán 3 Tập 2Bài 125: có tác dụng quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - trang 48 VBT Toán 3 Tập 2Bài 126: luyện tập - trang 49 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm soát - trang 50 VBT Toán 3 Tập 2Chương 4: các số cho 100 000Bài 127: những số bao gồm năm chữ số - trang 51 VBT Toán 3 Tập 2Bài 128: luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 2Bài 129: những số tất cả năm chữ số (tiếp theo) - trang 54 VBT Toán 3 Tập 2Bài 130: rèn luyện - trang 55 VBT Toán 3 Tập 2Bài 131: Số 100 000- luyện tập - trang 56 VBT Toán 3 Tập 2Bài 132: đối chiếu số các số trong phạm vi 100 000 - trang 57 VBT Toán 3 Tập 2Bài 133: rèn luyện - trang 58 VBT Toán 3 Tập 2Bài 134: luyện tập - trang 59 VBT Toán 3 Tập 2Bài 135: diện tích s của một hình - trang 60 VBT Toán 3 Tập 2Bài 136: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông - trang 61 VBT Toán 3 Tập 2Bài 137: diện tích hình chữ nhật - trang 62 VBT Toán 3 Tập 2Bài 138: rèn luyện - trang 63 VBT Toán 3 Tập 2Bài 139: Diện tích hình vuông - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài 140: rèn luyện - trang 66 VBT Toán 3 Tập 2Bài 141: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2Bài 142: rèn luyện - trang 68 VBT Toán 3 Tập 2Bài 143: Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 - trang 69 VBT Toán 3 Tập 2Bài 144: Tiền việt nam - trang 70 VBT Toán 3 Tập 2Bài 145: rèn luyện - trang 72 VBT Toán 3 Tập 2Bài 146: rèn luyện chung - trang 73 VBT Toán 3 Tập 2Bài 147: Nhân số có năm chữ số cùng với số bao gồm một chữ số - trang 74 VBT Toán 3 Tập 2Bài 148: luyện tập - trang 75 VBT Toán 3 Tập 2Bài 149: phân chia số tất cả năm chữ số với số gồm một chữ số - trang 76 VBT Toán 3 Tập 2Bài 150: phân chia số bao gồm năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 77 VBT Toán 3 Tập 2Bài 151: luyện tập - trang 78 VBT Toán 3 Tập 2Bài 152: rèn luyện chung - trang 79 VBT Toán 3 Tập 2Bài 153: bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 2Bài 154: luyện tập - trang 81 VBT Toán 3 Tập 2Bài 155: luyện tập - trang 82 VBT Toán 3 Tập 2Bài 156: luyện tập chung - trang 83 VBT Toán 3 Tập 2Tự chất vấn - trang 84 VBT Toán 3 Tập 2Chương 5: Ôn tập cuối nămBài 157: Ôn tập những số mang đến 100 000 - trang 86 VBT Toán 3 Tập 2Bài 158: Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 2Bài 159: Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 - trang 88 VBT Toán 3 Tập 2Bài 160: Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 2Bài 161: Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 90 VBT Toán 3 Tập 2Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Toán 3 Tập 2Bài 163: Ôn tập về hình học - trang 92 VBT Toán 3 Tập 2Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) - trang 93 VBT Toán 3 Tập 2Bài 165: Ôn tập về giải toán - trang 95 VBT Toán 3 Tập 2Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - trang 96 VBT Toán 3 Tập 2Bài 167: rèn luyện chung - trang 97 VBT Toán 3 Tập 2Bài 168: luyện tập chung - trang 99 VBT Toán 3 Tập 2Bài 169: rèn luyện chung - trang 101 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm soát - trang 103 VBT Toán 3 Tập 2