TOÁN LỚP 4 TRANG 98 BÀI LUYỆN TẬP

     

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1: trong những số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 98 bài luyện tập


Bài 1

Trong những số 3451 ; 4563 ; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 66816.

a) Số nào chia hết đến 3 ?

b) Số nào chia hết đến 9 ?

c) Số nào phân chia hết đến 3 tuy nhiên không phân chia hết đến 9 ?

Phương pháp giải:

*) Tính tổng của các chữ số đang cho:

- các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết đến 3. 

- những số bao gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 9 thì phân chia hết đến 9.

Lời giải bỏ ra tiết:

Số 3451 có tổng những chữ số là 3 + 4 + 5 + 1 = 13; 

Số 4563 bao gồm tổng các chữ số là 4 + 5 + 6 + 3 = 18; 

Số 2050 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 5 + 0 = 7; 

Số 2229 bao gồm tổng các chữ số là 2 + 2 + 2 + 9 = 15; 

Số 3576 có tổng các chữ số là 3 + 5 + 7 + 6 = 21; 

Số 66816 gồm tổng những chữ số là 6 + 6 + 8 + 1 + 6 = 27.

Do đó:

a) những số chia hết cho 3 là: 4563 ; 2229 ; 3576 ; 66816.

b) các số chia hết đến 9 là: 4563 ; 66816.

c) những số phân tách hết cho 3 nhưng mà không chia hết mang lại 9 là: 2229 ; 3576.

Bài 2

Tìm chữ số phù hợp để viết vào ô trống sao cho:

*

Phương pháp giải:

- các số bao gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại 3 thì phân chia hết cho 3. 

- những số gồm tổng những chữ số chia hết đến 9 thì phân chia hết đến 9. 

Lời giải chi tiết:

a) giả sử chữ số phải điền vào ô trống là (x).

+) Đế số (overline94x) phân tách hết đến (9) thì tổng những chữ số chia hết mang lại (9), xuất xắc (9 + 4 + x=13+x) phân tách hết mang lại (9).

Do đó (x=5).

Viết chữ số (5) vào ô trống : 945.

b) đưa sử chữ số đề nghị điền vào ô trống là (x).

+) Đế số (overline2x5) chia hết đến (3) thì tổng những chữ số chia hết đến (3), xuất xắc (2 + x + 5=7+x) phân chia hết đến (3).

Do đó (x=2) hoặc (x=5) hoặc (x=8).

Viết chữ số (2,; ;5,;; 8) vào ô trống: 225 ; 255 ; 285.

c) giả sử chữ số phải điền vào ô trống là (x).

Đế số (overline76x) phân chia hết mang đến (3) thì tổng những chữ số phân chia hết mang đến (3), xuất xắc (7 +6+ x=13+x) phân tách hết cho (3).

Xem thêm: Cái Đuôi Em Quẫy Trăng Vàng Chóe ” Nên Hiểu Như Thế Nào?

Do kia (x=2) hoặc (x=5) hoặc (x=8).

Lại có (overline76x) chia hết mang lại (2) nên (x=2) hoặc (x=8).

Viết chữ số (2,;; 8) vào ô trống : 762; 768.

Bài 3

Câu như thế nào đúng, câu nào sai ?

a) Số 13 465 không phân chia hết đến 3 ;

b) Số 70 009 chia hết mang đến 9 ;

c) Số 78 435 không chia hết đến 9 ;

d) Số tất cả tận cùng là 0 thì vừa phân tách hết đến 2, vừa chia hết mang đến 5.

Phương pháp giải:

- các số gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

- những số bao gồm tổng những chữ số chia hết mang đến 9 thì chia hết mang lại 9. 

- những số gồm tổng những chữ số không phân tách hết mang đến 3 thì không phân tách hết đến 3. 

- các số gồm tổng những chữ số không phân tách hết mang lại 9 thì không phân tách hết đến 9. 

- Số gồm tận cùng là 0 thì vừa chia hết đến 2, vừa chia hết cho 5.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số 13465 tất cả tổng các chữ số là một + 3 + 4 + 6 + 5 = 19. 

nhưng mà 19 không chia hết mang lại 3 đề xuất số 13 465 không chia hết mang lại 3.

b) Số 70 009 có tổng các chữ số là 7 + 0 + 0 + 0 + 9 = 16. 

nhưng 16 không chia hết mang đến 9 cần số 70 009 không chia hết cho 9.

c) Số 78 435 tất cả tổng những chữ số là 7 + 8 + 4 + 3 + 5 = 27. 

nhưng mà 27 phân tách hết đến 9 yêu cầu số 78 435 phân tách hết đến 9.

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa phân tách hết mang đến 2, vừa phân tách hết mang lại 5.

Ta có công dụng như sau:

a) Đúng b) Sai

c) không nên d) Đúng.

Bài 4

Với 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2.

a) Hãy viết ít nhất ba số có bố chữ số (ba chữ số khác nhau) và phân tách hết mang lại 9.

b) Hãy viết một só có tía chữ số (ba chữ số khác nhau) phân tách hết mang đến 3 tuy nhiên không phân chia hết cho 9.

Phương pháp giải:

- những số gồm tổng những chữ số chia hết mang lại 3 thì chia hết mang lại 3. 

- các số gồm tổng những chữ số chia hết cho 9 thì phân chia hết mang lại 9.

Lời giải đưa ra tiết:

a) có thể chọn 3 số trong số các số sau: 612; 621; 162; 126; 261; 216.

Xem thêm: Thể Thơ 7 8 Câu 7 Chữ Là Thể Thơ Gì ? Tập Làm Thơ 7 Chữ

b) gồm thể chọn 1 trong các số: 102; 120; 201; 210.


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + thehetrethanhhoa.com.vn"Ví dụ: "Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4 thehetrethanhhoa.com.vn"