TOÁN LỚP 5 LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 176 177

     

Giải Toán lớp 5: luyện tập chung giúp những em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý lời giải 5 bài xích tập vào SGK Toán 5 trang 176, 177. Qua đó, giúp những em học sinh ôn tập, củng cụ lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của chính bản thân mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 176 177

Đồng thời, cũng giúp thầy cô xem thêm để soạn giáo án bài rèn luyện chung trang 176 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới phía trên của thehetrethanhhoa.com.vn nhé:


a)

*

c) 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1;


b)

*

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8.


Đáp án

a)

*

b)

*

c) 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1

= (3,57 + 2,43) x 4,1

= 6 x 4,1

= 24,6

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8

= 6 x 8,4 - 6,8

= 50,4 - 6,8

= 43,6

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:


a)

*


b)

*


Đáp án:

a)

*

=

*

b)

*

=

*

Bài 3

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 22,5m, chiều rộng 19,2m. Ví như bể cất 414,72m2 nước thì mực nước vào bể lên đến

*
độ cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét?


Đáp án:

Diện tích đáy hồ bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước vào bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Vậy chiều cao bể bơi lội là: 0,96 : 4 x 5 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Ta rất có thể lập luận theo cách khác ví như sau

Vnước = chiều lâu năm x chiều rộng lớn x chiều cao của nước.

= diện tích đáy bể x độ cao của nước.

Xem thêm: Đồ Dùng Điện Áp Của Mạng Điện Cần Phù Hợp Với : A, Điện Áp Của Mạng Điện Cần Phù Hợp Với

Nên chiều cao của nước = V : diện tích đáy bể.

Đáy bể gồm chiều lâu năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m.

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Thể tích của nước trong bể là 414,72m3 và mặc tích đáy bể là 432 m2

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96 (m).

Tỉ số độ cao của bể bơi và độ cao mực nước trong bể là

*
.

Vậy chiều cao bể tập bơi là:

0,96 x

*
= 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm, Đại Diện Của Bộ Cá Voi Là ? A Đại Diện Của Bộ Cá Voi Là

Bài 4

Một phi thuyền đi với tốc độ 7,2km/giờ khi nước lặng, gia tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) ví như thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào ki-lô-mét?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như lúc xuôi loại trong 3,5 giờ?