TOÁN LỚP 6 BÀI 72 TRANG 88

     

Đố: mang lại chín tấm bìa gồm ghi số và phân thành ba nhóm như hình (51). Hãy gửi một tấm bìa từ nhóm này sang đội khác làm thế nào để cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bởi nhau.

*
Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 72 trang 88

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính tổng tất cả các số ở bố nhóm

Bước 2: Tính tổng ngơi nghỉ mỗi đội nếu chúng bằng nhau

Bước 3: Tính các tổng nghỉ ngơi từng nhóm để tìm coi tấm bìa nào đề nghị chuyển đi nhằm tổng ở các nhóm bởi nhau

Bài giải:

Tổng tất cả các số trong cả(3) nhóm là:

(2 + (-1) + (-3) + 5 + 3 + (-4) + (-5) + 6 + 9 \ = <(-3) + 3> + <5 + (-5)> + (-1) + (-4) + 2 + 6 + 9 \ = 0 + 0 + (-5) + 17 \ = 12)

Để tổng các số trong những nhóm đều nhau thìmỗi nhóm có tổng là:(12 : 3 = 4)

+ Tổng những số ởnhóm II có(5 + 3 + (-4) = 4)giữ nguyên

+ Tổng những số ở đội III có(6 + 9 + (-5) = 10), suy ra cầnbớt(6)còn(10 , – 6 = 4)

+ đội I có(2 + (-3) + (-1) = -2), suy ra cầnthêm(6)để(-2 + 6 = 4)

Vậy ta chỉ việc chuyển tấm bìasố(6) từ đội III sang đội I thì tổng mỗi đội đều bằng (4).

 


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 9: Quy tắc gửi vế - luyện tập trang 87 khác • Giải bài xích 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số nguyên(x),... • Giải bài bác 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số nguyên(a),... • Giải bài xích 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số nguyên (x),... • Giải bài xích 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a in... • Giải bài 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a, , b in... • Giải bài xích 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số nguyên(x),... • Giải bài xích 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-37) +... • Giải bài bác 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 một đội nhóm bóng đá năm... • Giải bài 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập một trong các bảng dưới đây... • Giải bài bác 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau một... • Giải bài 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) ,, -2001 +... • Giải bài 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: đến chín tấm bìa...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Bài 56, Nhân Số Thập Phân Với 10, 100, 1000

bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Quy tắc đưa vế - luyện tập trang 87
• Giải bài xích 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Bài Tập Kiểu Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1), Bài Tập Về Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1)

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số