TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 11 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN

     
*

Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học dành cho giáo viên

Đề thi trắc nghiệm học kì 1 địa lý 11 - trung trọng điểm GDTX hay Xuân - Thanh Hóa - bao gồm đáp án (Bấm vào liên kết phía bên dưới để thiết lập xuống)


*

ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11

MÔN: ĐỊA LÝ

Câu 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa lý 11 học kì 1 có đáp án

căn cứ để phân loại các tổ quốc trên thế giới thành hai team nước (phát triển cùng đang vạc triển) là A. Đặc điểm thoải mái và tự nhiên và trình độ chuyên môn phát triển kinh tế

B. Đặc điểm thoải mái và tự nhiên và dân cư, thôn hội

C. Trình độ chuyên môn phát triển kinh tế - thôn hội

D. Đặc điểm tự nhiên và thoải mái và chuyên môn PTXH

Câu 2. Đặc điểm của các nước đang cải cách và phát triển là A. GDP trung bình đầu fan thấp, chỉ số HDI tại mức cao, nợ nước ngoài nhiều. B. GDP trung bình đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. C. GDP bình quân đầu fan thấp, chỉ số HDI tại mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. D. Năng suất lao hễ xã hội cao, chỉ số HDI ở tầm mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Câu 3. cơ cấu GDP phân theo quanh vùng kinh tế của những nước cách tân và phát triển có điểm sáng là A. Khu vực II cực kỳ cao, quanh vùng I với III thấp

B. Khu vực I hết sức thấp, quanh vùng II và III cao

C. Khoanh vùng I với III cao, quanh vùng II thấp

D. Khu vực I vô cùng thấp, khoanh vùng III siêu cao

Câu 4. Trong các các giang sơn sau đây, tổ quốc được coi là nước công nghiệp new (NICs) là: A. Hàn Quốc, Xin-ga-po, In-đô-nê-xia, Braxin

B. Xin-ga-po, Thái lan, Hàn Quốc, Ác-hen-ti-na

C. Thái lan, Hàn Quốc, Braxin, Ác-hen-ti-na

D. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Braxin, Ác-hen-ti-na

Câu 5. Trong tổng mức vốn xuất, nhập khẩu của cố kỉnh giới, nhóm các nước cải tiến và phát triển chiếm A. 50%

B. 55%

C. Ngay sát 60%

D. Rộng 60%

Câu 6 . thừa nhận xét đúng duy nhất về một số điểm sáng kinh tế - làng hội của những nước trở nên tân tiến là A. Giá bán trị đầu tư ra quốc tế lớn, tuổi thọ vừa đủ thấp, chỉ số HDI ở tầm mức cao

B. Giá bán trị chi tiêu ra nước ngoài lớn, tuổi thọ mức độ vừa phải cao, chỉ số HDI ở tại mức cao

C. Giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ vừa đủ cao, chỉ số HDI ở tầm mức cao

D. Giá bán trị chi tiêu ra nước ngoài lớn, tuổi thọ vừa phải cao, chỉ số HDI ở tại mức thấp

Câu 7. dấn xét đúng tuyệt nhất về một số đặc điểm kinh tế - thôn hội của những nước đang trở nên tân tiến là A. Nợ quốc tế nhiều, tuổi thọ mức độ vừa phải thấp, Chỉ số HDI ở tại mức thấp

B. Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ vừa đủ cao, Chỉ số HDI ở mức thấp

C. Nợ quốc tế nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức cao

D. Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ mức độ vừa phải cao, Chỉ số HDI tại mức cao

Câu 8.

Xem thêm: Bài 18: Máy Tăng Âm Thường Được Dùng Là, Máy Tăng Âm Thường Được Dùng Là

Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng công nghệ và công nghệ hiện đại là A. Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, technology thông tin.

B. Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, technology thông tin.

C. Technology hóa học, technology sinh học, technology năng lượng, technology vật liệu.

D. Technology điện tử, công nghệ tin học, technology sinh học, technology thông tin.

Câu 9.

Xem thêm: Quyết Định Nào Dưới Đây Của Hội Nghị Ianta, Và Hội Nghị Pốtxđam Năm

Cuộc bí quyết mạng kỹ thuật và technology hiện đại được triển khai vào thời hạn A. Vào giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

B. Vào cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX

C. Thời điểm giữa thế kỷ XX, thời điểm đầu thế kỷ XXI

D. Cuối thế kỷ XX, vào đầu thế kỷ XXI

Câu 10. Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là A. 1.000 triệu người