Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 1

     Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 10 chương 1

A.Vật vận động chậm dần dần đềuB.Vật hoạt động nhanh dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật vận động thẳng mọi

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). đặc điểm của vận động là:


A.Vật chuyển động chậm dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật hoạt động thẳng đầy đủ
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng con đường đầu đồ vật đi hết thời gian t1= 5s, nửa quãng mặt đường sau vật đi hết thời gian t2= 2s. Vận tốc trung bình bên trên cả quãng mặt đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật hoạt động thẳng không đổi chiều. Trên quãng con đường AB, đồ vật đi nửa quãng đường đầu với gia tốc v1= 20m/s, nửa quãng đường sau vật dụng đi với tốc độ v2= 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe vận động thẳng không đổi chiều; 2 tiếng đầu xe đua với gia tốc trung bình 60 km/h, 3h sau xe chạy với gia tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe chuyển động thẳng không thay đổi chiều có tốc độ trung bình là đôi mươi km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40 km/h bên trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe bên trên cả phần đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe hoạt động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời hạn đầu xe chạy với gia tốc 12 km/h. Vào nửa vài ngày sau xe chạy với tốc độ 18 km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một tín đồ đi xe đạp không thay đổi chiều bên trên 2/3 đoạn đường đầu với tốc độ trung bình 10 km/h cùng 1/3 phần đường sau với tốc độ trung bình 20 km/h. Tốc độ trung bình của tín đồ đi xe đạp điện trên cả quảng con đường là


A.Chuyển cồn thẳng các là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng với có vận tốc trung bình đồng nhất trên phần đa quãng đườngB.Chuyển cồn thẳng những là vận động trên con đường thẳng, có vectơ gia tốc không đổi theo thời gianC.Chuyển động thẳng hầu hết là vận động trên con đường thẳng, vật đi được các quãng đường bằng nhau trong số những khoảng thời gian bằng nhauD.Cả 3 đáp án trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn giải đáp đúng:

Trong vận động thẳng đều:


A.Quãng đường đi được s tỉ lệ nghịch với tốc độ vB.Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc vC.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian hoạt động tD.Quãng đường đi được s tỉ lệ thành phần thuận với thời gian hoạt động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong vận động thẳng số đông thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ với gia tốc v.B.Tọa độ x tăng tỉ trọng với tốc độ v.C.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian chuyển động t.D.Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian vận động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình hoạt động của một đồ vật trên một mặt đường thẳng tất cả dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Thông tin nào tiếp sau đây sai?


A.Vận tốc ban đầu của đồ vật là 30 m/s2B.Vật hoạt động thẳng chậm dần đềuC.Gia tốc của đồ gia dụng là - 30 m/s2D.Gia tốc của đồ là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm hoạt động trên trục Ox, bước đầu chuyển rượu cồn tại thời khắc t = 0, có phương trình chuyển động là x = t2+ 10t +8. Chất điểm đưa động:


A.Chậm dần phần lớn theo chiều âmB.Chậm dần phần lớn theo chiều dươngC.Nhanh dần hầu hết theo chiều âmD.Nhanh dần hầu như theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm chuyển động trên trục Ox, bước đầu chuyển rượu cồn tại thời gian t = 0, bao gồm phương trình chuyển động là x = t2+ 10t +8. Phương trình tốc độ của đồ gia dụng là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật hoạt động thẳng bao gồm phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng con đường vật đi được từ thời gian t1= 2s đến thời gian t2= 5s


A.144 centimet B.144 m C.14 m D.Đáp án khác

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe lắp thêm từ A tới B bí quyết 45 km. Trong nửa thời gian đầu đi với tốc độ v1, nửa thời gian sau đi với v2= 2/3 v1. Xác định v2biết sau 1h30 phút nguời đó cho B.


A.Hệ quy chiếu bao gồm hệ trục tọa độ đính với vật làm mốc và đồng hồ đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng làm xác định tọa độ hóa học điểmC.Chuyển cồn và trạng thái tự nhiên và thoải mái có tính chất tuyệt đốiD.Gốc thời gian là thời khắc t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h trong ngày hôm qua xe chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách tp bắc ninh 50km". Vấn đề xác định vị trí của xe như trên không đủ yếu tố gì ?


A.Chiều dương trê tuyến phố điB.Vật làm mốcC.Thước đo cùng đồng hồD.Mốc thời hạn

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn phát biểu sai: Trong chuyển động thẳng


A.Tốc độ mức độ vừa phải của hóa học điểm luôn nhận giá trị dươngB.Vận tốc mức độ vừa phải của hóa học điểm là quý hiếm đại sốC.Nếu hóa học điểm không đổi chiều vận động thì tốc độ trung bình của hóa học điểm bằng vận tốc trung bình của nó trên phần đường đóD.Nếu độ dời của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng không thì tốc độ trung bình trong khoảng thời hạn đó cũng bởi không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn cấp tốc dần phần đa từ đỉnh một máng nghiêng cùng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao thọ viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu bước đầu chuyển động nhanh dần gần như khi đi không còn 1km thứ nhất thì v1= 10m/s. Tính vận tốc v sau khoản thời gian đi không còn 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn cùng bề mặt phẳng nghiêng không gia tốc đầu với gia tốc 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi có tốc độ 2 m/s?
Xem thêm: Ưu Điểm Lớn Nhất Của Chủ Nghĩa Tam Dân, Theo Hồ Chí Minh, Của Tôn Trung Sơn Là Gì

A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga hoạt động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến tốc độ 36 km/h. Sau bao thọ tàu đạt đến gia tốc 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần các không tốc độ đầu bên trên máng nghiêng với trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 1,8m. Gia tốc của viên bi hoạt động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật vận động nhanh dần mọi theo chiều dương với gia tốc đầu 2 m/s, gia tốc 4 m/s2:


A.Vận tốc của thứ sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt vận tốc 20 m/s sau 4 sD.Sau khi đi được 10 m,vận tốc của đồ vật là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga chuyển động nhanh dần dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng con đường tàu đi được trong giây lắp thêm 60 là: (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe vận động chậm dần gần như với v0= 10 m/s. Thời gian vật đi đến khi dừng lại là 5s. Quãng mặt đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe vận động chậm dần đầy đủ với v0= 54 km/h. Quãng con đường vật đi được đến khi dừng hẳn là 30 m. Quãng con đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.Trong chuyển động nhanh dần đều, gia tốc và gia tốc của vật luôn dươngB.Trong chuyển động nhanh dần đều, tích của gia tốc và gia tốc luôn luôn dươngC.Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc v D.Trong chuyển động chậm dần đều, vận tốc a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật chuyển động nhanh dần đầy đủ với vận tốc lúc đầu bằng 0. Trong giây lắp thêm nhất, thứ đi được quãng mặt đường s = 3m. Vào giây thứ hai, vật đi được quãng con đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án khác

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào sau đây nói về vận động thẳng đổi khác đều là không đúng?


A.Gia tốc của vật chuyển động thẳng thay đổi đều luôn cùng phương, thuộc chiều với vận tốcB.Vận tốc lập tức của vật chuyển động thẳng đổi khác đều bao gồm độ khủng tăng hoặc sút đều theo thời gianC.Gia tốc của vật chuyển động thẳng đổi khác đều luôn có độ khủng không đổiD.Quãng đường đi được của vật hoạt động thẳng biến đổi đều luôn được tính bằng công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn phát biểu sai:


A.Vectơ tốc độ của vận động thẳng biến hóa đều thuộc chiều với vectơ vận tốcB.Vectơ gia tốc của vận động thẳng biến đổi đều tất cả phương ko đổiC.Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng chậm chạp dần đông đảo ngược chiều cùng với vectơ vận tốcD.Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng thay đổi đều có độ phệ không thay đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự vị đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự vì chưng từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự vị g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng trước lúc chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự do tại chỗ có g = 10 m/s2. Vào 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển động của đôi mắt xích xe đạp khi xe pháo chạyB.Chuyển đụng của đầu cánh quạt gió trần khi quay ổn định địnhC.Chuyển đụng của đầu cánh quạt trần khi vừa bậtD.Chuyển rượu cồn của con lắc đồng hồ đeo tay

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn phát biểu sai: chuyển động tròn những có


A.Quỹ đạo là 1 trong những đường trònB.Tốc độ góc không đổiC.Tốc độ dài không đổiD.Vectơ vận tốc không đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng quay của một chu kì hotline là tần số quay


A.Tần số con quay tỉ lệ nghịch cùng với chu kì quayB.Chu kì con quay càng nhỏ dại thì tốc độ góc càng lớnC.Số vòng xoay trong một chu kì gọi là tần số quayD.Chất điểm chuyển động tròn phần đông quay một vòng mất thời hạn là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật vận động tròn gần như thì câu như thế nào sau đó là sai?


A.Góc xoay càng béo thì vận tốc góc càng lớnB.Chu kì tảo càng bé dại thì tốc độ góc càng lớnC.Tần số tảo càng bự hì chu kì cù càng nhỏD.Tần số xoay càng bự thì tốc độ góc càng lớn

*Xem thêm: Thực Vật Hạt Kín Phát Sinh Ở Kỉ Nào Sau Đây? Trắc Nghiệm: Sự Phát Triển Sinh Vật


Toán 10

Lý thuyết Toán 10