Trách Nhiệm Của Học Sinh Với Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc

     
*

*

Bài 9: nhiệm vụ của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an toàn Tổ quốc

Câu 1 trang 86 GDQP 12: Trình bày trách nhiệm bảo vệ an toàn quốc gia

- đảm bảo chế độ, đơn vị nước, bảo vệ độc lập, công ty quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ.

Bạn đang xem: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc

- Bảo vệ an ninh về tứ tưởng và văn hóa, khối đại kết hợp dân tộc.

- Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các ích lợi khác.

- bảo đảm an toàn bí mật bên nước.

- phòng ngừa, vạc hiện, ngăn chặn, tranh đấu làm thua và loại trừ các chuyển động xâm phạm.

*

Câu 2 trang 86 GDQP 12: Nêu phần đa nội dung cơ bạn dạng về bảo vệ bình an quốc gia

 Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

a. Bảo vệ bình yên chính trị nội bộ

Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên xuyên, cung cấp bách.

- đảm bảo chế độ, nhà nước, Đảng.

- duy trì gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, bên nước.

- đảm bảo an toàn các cơ sở và các người nước ta đang làm cho việc, tiếp thu kiến thức ở nước ngoài.

- chống ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm đại bại mọi thủ đoạn và hành động chống phá.

*

b. Bảo vệ an ninh kinh tế

- bảo đảm sự ổn định định, trở nên tân tiến của nền kinh tế tài chính thị trường.

- bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ bình yên văn hoá, tứ tưởng

- đảm bảo sự ổn định và phân phát triển bền bỉ của văn hoá, bốn tưởng.

- đảm bảo an toàn sự đúng đắn, vai trò chủ yếu của nhà nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh.

- đảm bảo an toàn những giá trị đạo đức truyền thống, bạn dạng sắc văn hoá dân tộc.

- bảo đảm an toàn đội ngũ âm nhạc sĩ, fan làm công tác văn hoá, văn nghệ.

d. Bảo vệ an ninh dân tộc

- bảo đảm an toàn quyền đồng đẳng giữa những dân tộc.

- phòng ngừa, phát hiện, chiến đấu với các chuyển động lợi dụng vụ việc dân tộc.

e. Bảo vệ bình yên tôn giáo

- Đảm bảo chế độ tự vì chưng tín ngưỡng.

Xem thêm: Mục Đích Của Định Dạng Văn Bản Là Gì, Mục Đích Định Dạng Văn Bản Là Gì

- Đấu tranh với các đối tượng, những thế lực lợi dụng vụ việc tôn giáo.

- thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp sức nhau thuộc phát triển.

g. Bảo vệ an ninh biên giới

 - Bảo vệ an toàn trật tự ở quanh vùng biên giới quốc gia, cả ở khu đất liền cùng ở trên biển.

- Chống những hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.

h. Bảo vệ bình yên thông tin

- bảo vệ an toàn, cấp tốc chóng, chính xác và túng mật.

- chống lộ, lọt rất nhiều thông tin bí mật của công ty nước.

- ngăn ngừa các chuyển động khai thác, dò tìm kiếm để đánh cắp thông tin trên mạng.

Câu 3 trang 86 GDQP 12: Trách nhiệm của học viên với việc bảo vệ bình yên quốc gia

1. Nâng cấp nhận thức, trách nhiệm

- dấn thức được xem chất, nhiệm vụ, câu chữ bảo vệ an ninh quốc gia. Từ bỏ đó, khẳng định trách nhiệm là 1 trong lực lượng tuyên truyền tích cực và lành mạnh cho trọng trách này.

- tích cực học tập nâng cấp kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được số đông nội dung cơ bạn dạng về bảo vệ bình an quốc gia.

- Luôn nâng cao cảnh giác, dữ thế chủ động phòng ngừa, tích cực và lành mạnh tham gia trào lưu toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt những văn bản bảo vệ an ninh quốc gia

- luôn luôn tu dưỡng, tập luyện phẩm chất đạo đức, lối sinh sống trong sạch, lành mạnh, từ bỏ giác chấp hành điều khoản và quy chế ở trong phòng trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

- Thực hiện giỏi phương châm: học viên với 3 không.

- không tự vạc lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bạn dạng tin, tạp chí cùng các vẻ ngoài khác trái phép tắc của pháp luật. Cảnh giác, chống ngừa số đông âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

- Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập tập, rèn luyện.

- tích cực và lành mạnh tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng rất nhiều người tiến hành nhiệm vụ, văn bản bảo vệ an ninh quốc gia.

3. Nêu cao cảnh giác, công ty động, tích cực tham gia chống chọi phòng, kháng tội phạm đóng góp phần bảo vệ bình yên Tổ quốc

- luôn luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện tại và báo cáo kịp thời, đầy đủ, đúng mực những thông tin sai trái.

- dữ thế chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, từ giác tham gia xử lý các trách nhiệm theo yêu thương cầu.

Xem thêm: Kiến Thức Bài 2 Trang 108 Sgk Toán 7 Trang 108 Bài 2 Trang 108 Sgk Toán 7 Tập 1

- Động viên trợ giúp những tín đồ đã lầm lỡ, sa ngã để giúp đỡ họ mau chóng tiến bộ. Nhất quyết không được bao che khuyết điểm.