Trình Bày Các Bước Lọc Dữ Liệu

     
Home/ Môn học/Tin học/Câu 1 ; Lọc dữ liệu là gì ? Trình bày công việc lọc dữ liệu trong Excel ? câu 2 : a. Mục tiêu của việc trình diễn dữ liệu bằng biểu vật dụng là gì ? b. Nêu

Câu 1 ; Lọc tài liệu là gì ? Trình bày công việc lọc dữ liệu trong Excel ? câu 2 : a. Mục tiêu của việc trình diễn dữ liệu bằng biểu đồ dùng là gì ? b. Nêu


Câu 1 ; Lọc tài liệu là gì ? Trình bày công việc lọc tài liệu trong Excel ?câu 2 :a. Mục tiêu của việc trình bày dữ liệu bởi biểu đồ dùng là gì ?b. Nêu những dạng biểu đồ thưởng áp dụng và nêu tính năng của nó ?


*

Lọcdữ liệuchọn cùng hiện thị dữ liệuthoả mãn yêu cầu đặt ra và ẩn nhữngdữ liệukhông thoả mản yêu cầu

Các bước cần thực hiện khi lọc tài liệu là :

B1: Nháy chuột chọn một ô vào vùng có tài liệu cần lọc.

Bạn đang xem: Trình bày các bước lọc dữ liệu

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên title cột.

B4: lựa chọn giá trị để lọc.

C2

Mục đích của việc sử dụng biểu đồ

Minh họa dữ liệu trực quanDễ so sánh số liệuDễ dự đoán xu thế tăng tuyệt giảm của các số liệu

Có 3 dạng biểu thứ thường gặp nhất :

– Biểu thứ hình cột: so sánh dữ liệu có trong vô số nhiều cột.

– Biểu đó con đường gấp khúc: dễ dành riêng dự đoán xu thế tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

Xem thêm: Tài Liệu Học Toán Cho Bé 5 Tuổi Hay Và Phù Hợp Lứa Tuổi Mầm Non

– Biểu đò hình quạt: mô tả tỉ lệ của giá chỉ trị tài liệu so với tổng thể

BẠN THAM KHẢO


*

hoaiphuong
0
Reply

CÂU 1

Lọc dữ liệu làchọn và hiện thịdữ liệuthoả mãn yêu cầu đưa ra và ẩn nhữngdữ liệukhông thoả mản yêu thương cầu. –Các cách lọc dữ liệu: B1: Nháy chuột chọn 1 ôtrongvùng códữ liệucầnlọc. B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (xuất hiệncácmũi tên kề bên tiêu đề cột).

CÂU 2

A

Mục đích của việcsử dụngbiểu đồ:biểudiễndữ liệu bằngtrực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu thế tăng – giảmcủa dữ liệu.

B

Có 3 dạng biểu đồ gia dụng thường chạm chán nhất :

– Biểu vật hình cột: so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

– Biểu đó con đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

Xem thêm: Tập Làm Văn Trang 33 Vở Bài Tập Lớp 3, Tập Làm Văn

– Biểu đò hình quạt: biểu thị tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Raelynn
*

About Raelynn
Đặt Câu Hỏi