Từ Vựng Unit 12 Lớp 10

     

Bài học tập Vocabulary Unit 12 tiếng Anh lớp 10 hỗ trợ từ vựng bài học chủ đề music với phiên âm không hề thiếu và nghĩa từ cố thể. Mong muốn giúp ích cho các em trong quy trình học bài và tra cứu từ.
Bạn đang xem: Từ vựng unit 12 lớp 10

Tóm tắt bài xích giảng

1. Tự Vựng Reading Unit 12 Lớp 10

2. Tự Vựng Speaking Unit 12 Lớp 10

3. Tự Vựng Listening Unit 12 Lớp 10

4. Từ bỏ Vựng Writing Unit 12 Lớp 10

5. Trường đoản cú Vựng Language Focus Unit 12

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Vocabulary Unit 12 Lớp 10
Xem thêm: Tải Sách Giáo Khoa Tin Học 9 (Quyển 4) Pdf, ✅ Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 9

folk music (n): nhạc dân gian

rock ‘n’ roll <"roul> (n): nhạc rock và roll

pop music (n): nhạc pốp

jazz (n) : nhạc ja

country <"kʌntri> music (n): nhạc đồng quê

serious (adj) <"siəriəs>: nghiêm túc, đứng đắn, chưng học

traditional (adj) : theo truyền thống

Western European <,juərə"pi:ən> (n): tây âu

combination (n) <,kɔmbi"nei∫n>: sự kết hợp

style (n) : phong cách

beat (n) : nhịp (âm nhạc)

African <"æfrikən> music (n): âm nhạc châu phi

Western <"westən> music (n): âm thanh phương tây

make something/ somebody different <"difrənt> from something / somebody: (làm mang lại điều gì / ai khác hoàn toàn với điều gì / ai)

human (n) <"hju:mən>: chủng loại người

emotion (n) : cảm xúc

especially (adv) : quan trọng là

communicate (v) : giao tiếp

be like (adj): tương đương như

express (v) : thể hiện

anger (n) <"æηgə>: sự tức giận

integral (adj) <"intigrəl>: thêm liền

event (n) : sự kiện

occasion (n) <ə"keiʒn>: dịp

set the tone for (v): khiến cho không khí ( vui, buồn)

joyfulness (n) <"dʒɔifulnis>: sự vui nhộn

joyful (adj) <"dʒɔiful>: vui nhộn

atmosphere (n) <"ætməsfiə>: bầu không khí

funeral (n) <"fju:nərəl>: đám tang

solemn (adj) <"sɔləm>: trang nghiêm

mournful (adj) <"mɔ:nful>: tang thương

lull (v) : ru ngủ

above <ə"bʌv> all (adv): bên trên hết

entertain (v) <,entə"tein>: giải trí

entertainment (n) <,entə"teinmənt>: sự giải trí

uplift (adj)<"ʌplift>: hưng phấn, cất cánh bổng

delight (v) : làm thích thú, làm cho say mê

sense (n) :giác quan

a billion <"biljən> -dollar industry <"indəstri>: ngành công nghiệp tỉ đô (mang lại lợi tức đầu tư cao)

fairy tale (n) <"feəriteil>: chuyện cổ tích

criticise (v) <"kritisaiz>: chỉ trích

convey (v) : truyền đạt, biểu lộ, thể hiện

serene (adj) : thanh bình, tĩnh lặng

role of music (n): mục đích của âm nhạc

mention (v) <"men∫n>: đề cập
Xem thêm: Câu Hỏi Hai Chất Hữu Cơ X1 Và X2 Đều Có Khối Lượng Phân Tử Bằng 60 Đvc

2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 12 Lớp 10


cheer (v) somebody up: làm cho ai cảm xúc vui vẻ