Soạn anh 9: unit 3

     

Phần này sẽ giúp đỡ bạn học tập ôn tập từ bỏ vựng đã học của unit 3 với chủ thể A Trip khổng lồ the countryside cùng rất ngữ pháp về giới từ, câu ghép nguyên nhân hiệu quả và thì tương lai đơn. Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn anh 9: unit 3

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 3: A TRIP khổng lồ THE COUNTRYSIDE

1. What vị these people wish? Write the sentences. (Những bạn này ao ước điểu gì? Viết thành câu.)

a) Ba/ can have/ new bicycleb) Hoa/ can visit/ parentsc) I/ pass/ examd) We/ it/ not raine) He/ can flyf) They/ stay/ Hue

Giải:

a) bố wishes he could have a new bicycle. (ba ước anh ấy tất cả một chiếc xe đạp điện mới)b) Hoa wishes she could visit her parents. (Hoa cầu cô ấy rất có thể thăm bố mẹ)c) I wish I could pass the exam. (tôi ước tôi có thể vượt qua kì thi)d) He wishes he could fly. (Anh ấy cầu anh ấy rất có thể bay)f) They wish thev could stay in Hue. (Họ mong họ có thể ở lại Huế)

2. Work with a partner. (Thực hành cùng với một bạn cùng học.)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to lớn Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box. (Nhìn vào quãng thời gian của ông Thanh trong chuyến công tác đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu. Sử dụng giới từ trong khung.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion đô thị Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

 

at till on after up to between

Giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noi at 2 p.m. (Ông Thành rời tp. Hà nội lúc 2 giờ)b) He arrives in Singapore on Monday evening. (Ông ấy đến Singapore vào buổi tối thứ hai)c) On Tuesday morning, there is a meeting between 11 a.m. And 1 p.m.

Xem thêm: Bài 12 Hệ Điều Hành Windows (Hay, Chi Tiết), Lý Thuyết Tin Học 6: Bài 12Xem thêm: Soạn Bài 3 Địa Lí 11 Bài 3: Một Số Vấn Đề Mang Tính Chất Toàn Cầu

(Vào sang trang bị ba, tất cả một cuộc chạm chán gỡ giữa 11h sang cho 1 h chiều)d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10p.m. (Vào đồ vật tư, ông trần ngọc thành có hẹn mang lại 10 giờ)e) He returns to the hotel after 10 p.m. (Ông ấy trở về khách sạn sau 10 giờ đồng hồ đêm)f) He will be in Singapore from Monday to Thursday. (Ông ấy sẽ ở lại Singapore từ sản phẩm hai cho thứ năm)

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR (Hoàn thành các câu sau với ON, AT, IN, FOR).

Giải:

a) Goodbye. See you on Monday. (Tạm biệt. Chạm chán lại vào trang bị hai)b) The bus collected us at 5 o’clock early in the morning. (Xe buýt đón shop chúng tôi lúc 5 giờ cơ hội sáng sớm)c) We usually go to lớn our home village at least once in the summer. (Chúng tôi hay về quê tối thiểu một lần vào mùa hè)d) We walked for half an hour to lớn reach the waterfall. (Chúng tôi quốc bộ nửa giờ đồng hồ để mang đến thác nước)e) They planned khổng lồ have the trip in June. (Họ định gồm một chuyến đi vào tháng 6)f) She loves khổng lồ watch the stars at night. (Cô ấy mong ngắm sao lúc nửa đêm)

4.Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book. (Ghép các nửa câu lại với nhau. Kế tiếp viết câu không thiếu thốn vào vở bài bác tập.)

Giải:

Hoa worked hard, so she passed her exam. (Hoa đã học tập chăm chỉ, buộc phải cố ấy đỗ kỳ thi)It was hot, so I turn on the air conditioner. (Trời nóng, bắt buộc tôi nhảy điều hòa)Nga is sick today, so she won"t go khổng lồ school. (Hôm ni Nga bị ốm, cần cô ấy sẽ không đến trường)Na woke up late, so she didn"t have time for breakfast. (Na dậy muộn, bắt buộc cô ấy không có thời gian đến bữa sáng)The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back to the shop. (Cái máy hình ảnh mới ko hoạt động, cần bà Robinson vẫn trả lại nó đến cửa hàng)